M
26/09/2020 16:16

Công đoàn đồng hành cũng doanh nghiệp “vượt” dịch Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hoạt động của các cấp công đoàn huyện Hoài Đức đã khẳng định và phát huy được vai trò đại diện, luôn sát cánh, đồng sức, đồng lòng cùng doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn, vượt qua khó khăn trong sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm, ổn định đời sống người lao động.

TS-PL

Nguồn :