Công đoàn Công ty TNHH Hương Việt Sinh: Chủ động, sáng tạo trong các hoạt động

(LĐTĐ) Ngày 25/3, Công đoàn Công ty TNHH Hương Việt Sinh tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng tới dự, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Chú trọng việc bảo vệ quyền, lợi ích cho cán bộ, giáo viên, nhân viên Công đoàn Trường THCS Gia Quất: Quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Quyết tâm đổi mới, sáng tạo vì sự nghiệp phát triển bền vững của Thủ đô

Đại hội có nhiệm vụ: Kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty TNHH Hương Việt Sinh nhiệm kỳ 2017 - 2022; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Công ty trong 5 năm tới (2023 - 2028); kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022, các kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội; bầu Ban Chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tích cực phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong các hoạt động
Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng (thứ ba từ phải qua) tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Hương Việt Sinh nhiệm kỳ 2017 - 2022 Lê Thùy Linh cho biết: Nhiệm kỳ 2017 - 2022, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Liên đoàn Lao động quận Long Biên cùng sự lãnh đạo, tạo điều kiện của Ban lãnh đạo Công ty, Công đoàn Công ty đã vững vàng vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

Cụ thể, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mình, Công đoàn Công ty luôn quan tâm tới việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Ban Chấp hành Công đoàn đã chủ động phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty tổ chức Hội nghị người lao động; tổ chức đối thoại, lấy ý kiến người lao động tham gia xây dựng nội quy lao động; ký kết, thương lượng và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể; tổ chức cho đoàn viên, người lao động nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các cơ chế, chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến đoàn viên, người lao động. Công đoàn tham gia với người sử dụng lao động xây dựng thang, bảng lương, định mức lao động, ký kết hợp đồng lao động.

Cùng đó, Công đoàn Công ty cũng chăm lo đời sống, điều kiện làm việc cũng như trang phục cho cán bộ, công nhân viên (CBCNV); đi sâu, đi sát từng thành viên, động viên, chia sẻ để giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện tốt Luật Lao động, đảm bảo chế độ chính sách theo quy định của nhà nước như: Nâng lương, phụ cấp, chế độ thai sản, ốm đau; thực hiện tốt chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và điều kiện làm việc, trang thiết bị đầy đủ các điều kiện làm việc tại các bếp.

Công đoàn Công ty TNHH Hương Việt Sinh: Chủ động, sáng tạo trong các hoạt động
Đại biểu dự Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới.

Công đoàn Công ty thường xuyên quan tâm, thăm hỏi hiếu - hỉ, giải quyết trợ cấp khó khăn kịp thời các đoàn viên Công đoàn và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các đoàn viên Công đoàn nghỉ thai sản; quan tâm động viên về tinh thần và tổ chức chúc mừng sinh nhật hàng quý cho CBCNV; có chế độ khen thưởng, động viên kịp thời các đoàn viên Công đoàn tham gia tốt các hoạt động, phong trào của Công ty. Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19, được sự giúp đỡ của lãnh đạo Công ty, Công đoàn đã tổ chức đi trao hỗ trợ 3 tấn gạo và khoảng 250 triệu tiền mặt đến tận nhà cho CBCNV.

Đặc biệt, Công đoàn Công ty đã thành lập và tổ chức mạng lưới an toàn vệ sinh viên từ cấp tổ, đội sản xuất. Mạng lưới an toàn vệ sinh viên được tạo điều kiện hoạt động, hưởng phụ cấp trách nhiệm đầy đủ. 100% an toàn vệ sinh viên được huấn luyện kiến thức, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, phương pháp hoạt động. Hàng năm, Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”.

Tích cực phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong các hoạt động
Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Hương Việt Sinh đặt mục tiêu: Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu tình hình mới, thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục; đẩy mạnh các phong trào thi đua, động viên CBCNV Công ty đoàn kết, thống nhất, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ban Giám đốc Công ty, nâng cao trình độ, năng lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn Công ty trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Công ty khóa mới cần nhanh chóng kiện toàn tổ chức, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả.

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới cần chú trọng tuyên truyền cho đoàn viên, người lao động chấp hành và thực hiện nghiêm chính sách pháp luật; quan tâm phát động xây dựng và thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp, đạo đức doanh nghiệp. Đồng thời tổ chức phát động các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động, vận động đoàn viên tích cực hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" giai đoạn 2 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động; có công trình, phần việc ý nghĩa chào mừng Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028...

Tích cực phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong các hoạt động
Đoàn viên Công đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.

Tại Đại hội, đại biểu đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 5 đồng chí; bầu 1 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V. Với sự tín nhiệm cao, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Hương Việt Sinh khóa I Lê Thùy Linh tiếp tục tái cử chức Chủ tịch Công đoàn Công ty khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Các chỉ tiêu cụ thể được Công đoàn Công ty đề ra trong nhiệm kỳ tới là: Đảm bảo việc làm và đời sống vật chất cho đoàn viên, thu nhập bình quân của người lao động năm sau cao hơn năm trước từ 7% đến 10%; phấn đấu 100% người lao động được bảo đảm quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; không có đoàn viên công đoàn mắc tệ nạn xã hội; phấn đấu hàng năm Công đoàn Công ty đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh.

T.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Dự kiến lịch tạm ngừng cấp điện tại Hà Nội

Dự kiến lịch tạm ngừng cấp điện tại Hà Nội

(LĐTĐ) Theo EVN HANOI, ngày 6/6 sẽ tạm ngừng cấp điện tại nhiều khu vực ở một số quận, huyện, thị xã ở Thủ đô Hà Nội, trong đó có các quận/huyện: Đống Đa, Gia Lâm, Cầu Giấy, Long Biên, Hà Đông...
Gia Lai: Tai nạn giao thông khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại chỗ

Gia Lai: Tai nạn giao thông khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại chỗ

(LĐTĐ) Một ô tô tải chở đá đã va chạm với xe bán tải đi cùng chiều và tiếp tục đâm vào xe máy khiến 3 nạn nhân trong một gia đình tử vong tại chỗ.
Đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho 69,7 triệu lượt người

Đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho 69,7 triệu lượt người

(LĐTĐ) 5 tháng đầu năm 2023, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã thực hiện tốt công tác giải quyết, chi trả chế độ, đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm y tế (BHYT) cho 69,7 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT, tương ứng số tiền chi cho khám chữa bệnh BHYT là 47.466 tỷ đồng.
Ấn tượng HDBank, Đạm Phú Mỹ và Hóa dầu Đức Giang

Ấn tượng HDBank, Đạm Phú Mỹ và Hóa dầu Đức Giang

(LĐTĐ) Lần đầu lọt Top 10 công ty đại chúng uy tín và hiệu quả nhất của Việt Nam, HDBank đã chiếm ngay vị trí thứ 7 toàn bảng, và thuộc Top 5 ngân hàng niêm yết uy tín nhất toàn ngành.
LĐLĐ huyện Đông Anh tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ xây nhà tình nghĩa

LĐLĐ huyện Đông Anh tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ xây nhà tình nghĩa

(LĐTĐ) Ngày 5/6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức trao hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho gia đình chị Đỗ Thị Hải tại thôn Thái Bình, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh. Trước đó, LĐLĐ huyện đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện trao hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho 1 hội viên Hội Cựu chiến binh tại xã Liên Hà.
Huyện đoàn Mê Linh phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023

Huyện đoàn Mê Linh phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023

(LĐTĐ) Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè huyện Mê Linh chính thức bắt đầu từ tháng 6 đến hết tháng 8/2023 với phương châm "An toàn, hiệu quả, sáng tạo, tập trung, bền vững".
Các nữ đại biểu có những đóng góp to lớn hơn nữa vào hoạt động của Quốc hội

Các nữ đại biểu có những đóng góp to lớn hơn nữa vào hoạt động của Quốc hội

(LĐTĐ) Chiều 5/6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt thân mật các nữ đại biểu Quốc hội khóa XV nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam (15/5/2008 - 15/5/2023).

Tin khác

Công đoàn Bệnh viện K tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Công đoàn Bệnh viện K tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Công đoàn Bệnh viện K vừa tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam.
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận Cầu Giấy

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận Cầu Giấy

(LĐTĐ) Ngày 2/6, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Cầu Giấy để duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Thạch Thất lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Thạch Thất lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (1-2/6), Đại hội Công đoàn huyện Thạch Thất lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra trang trọng, với sự tham dự của 179 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của gần 7.000 đoàn viên Công đoàn huyện.
Công đoàn huyện Phú Xuyên đổi mới, sáng tạo “hướng về cơ sở, vì người lao động”

Công đoàn huyện Phú Xuyên đổi mới, sáng tạo “hướng về cơ sở, vì người lao động”

(LĐTĐ) Ngày 1/6, Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra trang trọng, với sự tham dự của 192 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của gần 7.000 đoàn viên Công đoàn huyện.
Tập trung chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội lần thứ XII

Tập trung chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội lần thứ XII

(LĐTĐ) Ngày 1/6, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội về thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn ngành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Đảm bảo đúng lộ trình tổ chức Đại hội

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Đảm bảo đúng lộ trình tổ chức Đại hội

(LĐTĐ) Xác định việc hoàn thành đúng tiến độ Đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS) là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện đúng lộ trình, tiến tới Đại hội Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội và Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội với tinh thần khẩn trương, tập trung trí tuệ, triển khai toàn diện các nội dung, từ đó sớm hoàn thành công tác tổ chức Đại hội CĐCS.
Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”

Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”

(LĐTĐ) Sáng nay (1/6), Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra trang trọng, với sự tham dự của 192 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của gần 7.000 đoàn viên Công đoàn huyện. Đại hội được truyền trực tuyến trên báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
Trực tuyến hình ảnh: Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Trực tuyến hình ảnh: Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Sáng nay (1/6), tại Hội trường tầng 2 Huyện ủy Phú Xuyên, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phú Xuyên tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với phương châm hành động: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Đại hội được truyền trực tuyến trên báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Mê Linh lần thứ XI

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Mê Linh lần thứ XI

(LĐTĐ) Sáng ngày 31/5, Đại hội Công đoàn huyện Mê Linh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 long trọng được tổ chức với sự tham dự của 185 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 7.000 đoàn viên Công đoàn huyện.
Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở HDBank lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở HDBank lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS) HDBank lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 vừa được tổ chức thành công trên tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, vì lợi ích của đoàn viên, cán bộ nhân viên, vì sự phát triển của HDBank”.
Xem thêm
Phiên bản di động