M
13/08/2020 11:59

Công đoàn các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra

(LĐTĐ) Nhờ sự tích cực, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, bám sát chương trình định hướng của Ủy ban kiểm tra (UBKT) Công đoàn cấp trên; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban thường vụ Công đoàn cùng cấp, từ đầu năm đến nay, UBKT các cấp Công đoàn Thành phố đã tổ chức triển khai đồng đều, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định.

Góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh
Tập huấn nghiệp vụ Uỷ ban kiểm tra, thanh tra nhân dân công đoàn cơ sở
Tăng cường giám sát hoạt động tài chính công đoàn

Nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Ông Lương Quang Thành- Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố cho biết, một trong số những nhiệm vụ của UBKT Công đoàn là giúp Ban chấp hành, Ban thường vụ Công đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, kiểm tra công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức, đoàn viên có dấu hiệu vi phạm điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định.

Với vai trò này, 6 tháng đầu năm 2020, UBKT các cấp công đoàn Thủ đô đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam được 1.711 cuộc. Trong đó, UBKT Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiểm tra được 172 cuộc; UBKT Công đoàn cơ sở kiểm tra được 1.535 cuộc. Đồng thời, tổ chức giám sát hoạt động của công đoàn các cấp 1.104 cuộc, Trong đó: UBKT Công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức giám sát được 72 cuộc; UBKT Công đoàn cơ sở tổ chức giám sát được 1.028 cuộc.

1857 kiym tra cong yoan cy sy
Ông Lương Quang Thành- Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ Thành phố phát biểu tại một buổi kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, công tác tài chính Công đoàn do Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội thực hiện tại công đoàn cơ sở

Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, nhìn chung Công đoàn các cấp đã chấp hành tốt quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các Chỉ thị, Nghị quyết, các quy định của Công đoàn; tập trung triển khai thực hiện các Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Công đoàn các cấp đã xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra; phân công nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ủy ban kiểm tra; xây dựng chương trình hoạt động hàng năm để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

Đặc biệt, Công đoàn các cấp đã chú trọng, làm tốt công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, nhất là làm tốt công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở theo quy định mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Công đoàn các cấp cũng quan tâm việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chỉ đạo công đoàn cơ sở chủ động tham gia với chính quyền đồng cấp thực hiện Nghị định 149 của Chính phủ.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị đối tác, doanh nghiệp để thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn đồng thời tiếp tục triển khai thu kinh phí công đoàn 2% vào tài khoản Công đoàn Việt Nam qua ngân hàng Vietinbank.

Theo ông Lương Quang Thành, bên cạnh những kết quả tích cực, ở một số Công đoàn vẫn còn bộc lộ những tồn tại, tuy nhiên: “Điều quan trọng là sau kiểm tra, giám sát, UBKT Công đoàn các cấp đều có kết luận, thông báo bằng văn bản, đánh giá những ưu, khuyết điểm của từng nội dung kiểm tra; đồng thời, kiến nghị đơn vị có biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót, từ đó thực hiện tốt hơn Điều lệ Công đoàn Việt Nam”- ông Lương Quang Thành khẳng định.

Bảo vệ tốt quyền lợi của người lao động

Không chỉ là cơ quan giám sát hiệu quả của tổ chức Công đoàn, quy định của pháp luật và Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBKT Công đoàn còn là nơi tiếp đoàn viên, công nhân viên chức lao động, tiếp nhận đơn thư, phân loại, giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo.

6 tháng đầu năm 2020, UBKT các cấp công đoàn Thủ đô đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam được 1.711 cuộc. Trong đó, UBKT Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiểm tra được 172 cuộc; UBKT Công đoàn cơ sở kiểm tra được 1.535 cuộc. Đồng thời, tổ chức giám sát hoạt động của công đoàn các cấp 1.104 cuộc, Trong đó: UBKT Công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức giám sát được 72 cuộc; UBKT Công đoàn cơ sở tổ chức giám sát được 1.028 cuộc.

Nói về chức năng này, ông Lương Quang Thành cho biết: "Công đoàn các cấp đã duy trì tốt công tác tiếp đoàn viên, công nhân viên chức lao động; tiếp nhận đơn thư, phân loại, giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn.6 tháng đầu năm 2020, UBKT Công đoàn các cấp đã tiếp 39 lượt người đến khiếu nại tố cáo; trong đó, LĐLĐ Thành phố tiếp 15 lượt, cấp trên cơ sở tiếp 16 lượt.

Cùng đó, UBKT các cấp Công đoàn cũng đã tiếp nhận tổng số 41 đơn của cán bộ, đoàn viên và người lao động (khiếu nại, kiến nghị, phản ánh có 33 đơn, tố cáo có 08 đơn), trong đó: LĐLĐ Thành phố nhận 16 đơn; Công đoàn cấp trên cơ sở nhận 25 đơn.Sau khi nhận đơn, UBKT Công đoàn đã nghiên cứu, phân loại, theo đó, có 01 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn, chiếm 2,44%; thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Nhà nước và các tổ chức khác là 40 đơn, chiếm 97,56%.

Cụ thể, có 01 đơn nặc danh thuộc thẩm quyền giải quyết của LĐLĐ thành phố Hà Nội về giải đáp ý kiến kiến nghị của công đoàn cơ sở. Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn đã được giao cho UBKT tiến hành xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật, không có đơn thư tồn đọng.

Đơn thuộc thẩm quyền của cơ quan Nhà nước và các tổ chức khác là 40 đơn, đã được các cấp Công đoàn xem xét, xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật như: chuyển đơn, hướng dẫn công nhân viên chức lao động gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết. Đối với những đơn có nội dung liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động đã được các cấp Công đoàn tham gia với các cơ quan Nhà nước và tổ chức khác để giải quyết.

Kết quả các cấp Công đoàn đã tham gia giải quyết được 38 đơn, bảo vệ 02 người được trở lại làm việc, 2 người được hạ mức kỷ luật, 17 người được giải quyết về bảo hiểm xã hội, 27 người được giải quyết về bảo hiểm y tế, 12 người được giải quyết về bảo hiểm thất nghiệp và 02 người được giải quyết trợ cấp thôi việc với số tiền bồi thường hỗ trợ là 17.550.000 đồng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác UBKT

Nói về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2020, ông Lương Quang Thành cho biết, các cấp công đoàn Thủ đô sẽ phấn đấu thực hiện tốt 7 nhiệm vụ chủ yếu. Trong đó, UBKT Công đoàn các cấp tiếp tục thực hiện chương trình kế hoạch kiểm tra đồng cấp và cấp dưới việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2020, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trước ngày 15/11/2020; kiểm tra Công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức, đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết và các quy định của Công đoàn đồng thời chủ động nắm tình hình, tìm hiểu và phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết và quy định của Công đoàn. Đồng thời, xác định rõ nội dung, đối tượng, tổ chức kiểm tra kịp thời khi có dấu hiệu vi phạm, đảm bảo các dấu hiệu vi phạm đều phải được phát hiện và kiểm tra.

Cùng đó, UBKT các cấp công đoàn Thành phố cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra tài chính cùng cấp và cấp dưới, kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt, coi trọng công tác tự kiểm tra; hoàn thành kế hoạch trước ngày 15/11/2020. Đặc biệt, UBKT các cấp công đoàn Thành phố sẽ tiếp tục làm tốt vai trò giúp BCH, BTV Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo nhất là chủ động và tham mưu giải quyết các đơn khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của Công đoàn./.

Phạm Diệp

Nguồn :