M
15:58 | 11/08/2019

Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 6:

Cơ hội để trẻ em bày tỏ ý kiến, nguyện vọng tới các cấp lãnh đạo

(LĐTĐ) Diễn đàn trẻ em quốc gia là hoạt động để đại diện trẻ em được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của trẻ em hoặc để các cơ quan, tổ chức lấy ý kiến của trẻ em về những vấn đề có liên quan đến trẻ em.  

co hoi de tre em bay to y kien nguyen vong toi cac cap lanh dao Nỗ lực giảm thiểu lao động trẻ em
co hoi de tre em bay to y kien nguyen vong toi cac cap lanh dao Trẻ em Việt đang có tuổi thơ tốt đẹp hơn thế hệ 20 năm trước
co hoi de tre em bay to y kien nguyen vong toi cac cap lanh dao Báo chí, truyền thông góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ trẻ em

Từ ngày 14 – 17/8, tại Hà Nội, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh Niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đồng tổ chức Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 6 với chủ đề “Trẻ em với các vấn đề của trẻ em”.

Sự kiện có ý nghĩa kỷ niệm 30 năm ra đời Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em (1989-2019). Ngoài các cơ quan đồng chủ trì như trên, Diễn đàn còn có sự phối hợp của các bộ, ngành, đoàn thể, các tổ chức trong nước và quốc tế: Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Tổ chức Lao động quốc tế(ILO), Tổ chức Cứu trợ trẻ em (SC), Tổ chức Plan International (PLAN), Tổ chức Tầm nhìn thế giới (WV), Tổ chức ChildFund, Tổ chức HealthBridge, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Văn phòng Làng trẻ em SOS, Viện Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD) và Trung tâm Công tác xã hội trẻ em và phát triển bền vững (SCSD)…

co hoi de tre em bay to y kien nguyen vong toi cac cap lanh dao
Các em thuyết trình về chống xâm hại tình dục trẻ em và tảo hôn tại Diễn đàn trẻ em Quốc gia lần thứ 5

Tham gia Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 6 có 180 trẻ em đại diện cho trẻ em của 42 tỉnh, thành phố, các Làng trẻ em SOS, Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An và Hội đồng trẻ em của 4 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và Bình Định.

Tại Diễn đàn này, các em được cung cấp thông tin về việc thực hiện các kiến nghị của các em tại diễn đàn trẻ em lần 5, năm 2017; thảo luận, đưa ra các thông điệp, kiến nghị về các nội dung phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, an toàn trên môi trường mạng và các vấn đề khác mà các em quan tâm.

Đặc biệt, ngày 17/8/2019 các em sẽ gặp gỡ, đối thoại và trao các thông điệp, kiến nghị của Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 6 đến Lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, các bộ, ngành, tổ chức.

Sau Diễn đàn, các thông điệp, khuyến nghị của trẻ em sẽ được gửi tới các cơ quan, các tổ chức xã hội, các nhà hoạch định chính sách, những người làm việc vì trẻ em. Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh Niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội sẽ tăng cường giám sát việc thực hiện cam kết của Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương đối với các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của trẻ em. Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là Tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em và giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo ý kiến, nguyện vọng của trẻ em.

Ngọc Tú

Nguồn :