M
25/12/2020 09:15

Có 2 con nhỏ cùng ốm, hưởng chế độ nghỉ chăm con như thế nào

(LĐTĐ) Chị Vũ Thanh Huyền (email: huyen…@gmail.com) hỏi: Tôi được biết thời gian nghỉ việc chăm sóc con ốm là 20 ngày/năm đối với con nhỏ hơn 3 tuổi và 15 ngày/năm đối với con từ 3-7 tuổi. Đây là thời gian nghỉ chăm con ốm của 1 con hay tất cả các con? Ví dụ: Tôi có 2 con dưới 3 tuổi và 1 con 4 tuổi ==> Như vậy, tổng thời gian tôi được nghỉ hưởng bảo hiểm nếu các con tôi ốm phải nằm viện là: (20 ngày x 2 con) + (15 ngày x 1 con) = 55 ngày/1 năm? Hay là tổng tất cả tôi chỉ được nghỉ 20 ngày? Ngoài ra, 2 con nhỏ của tôi cùng nằm viện 1 lúc. Vậy, thời gian nghỉ việc chăm con của tôi sẽ tính như thế nào?

Xử lý hình sự các hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội: Tiếp tục tháo gỡ vướng mắc Cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp Tiếp tục điểm danh doanh nghiệp vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội

- Nội dung chị hỏi, Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội xin được trả lời như sau: Trường hợp người lao động hưởng chế độ chăm con ốm và thời gian nghỉ việc chăm sóc con ốm được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

- Khoản 2, Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định, trong trường hợp phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền, người lao động được hưởng chế độ ốm đau.

- Điều 27 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

1. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 3 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi.

2. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của mỗi người cha hoặc người mẹ theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

Ngoài ra, căn cứ tại điểm a, khoản 1, Điều 5 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định:Thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con quy định tại Khoản 1, Điều 27 của Luật Bảo hiểm xã hội được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, nghỉ hằng tuần theo quy định. Thời gian này được tính kể từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 của năm dương lịch, không phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.

Trường hợp trong cùng một thời gian, người lao động có từ 2 con trở lên dưới 7 tuổi bị ốm đau, thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau được tính bằng thời gian thực tế người lao động nghỉ việc chăm sóc con ốm đau; thời gian tối đa người lao động nghỉ việc trong một năm cho mỗi con được thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 27 của Luật Bảo hiểm xã hội.

Ví dụ: Chị đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, có 2 con dưới 7 tuổi bị ốm đau với thời gian như sau: Con thứ nhất bị ốm từ ngày 1/10 đến ngày 7/10/2020, con thứ hai bị ốm từ ngày 5/10 đến ngày 9/10/2020, chị phải nghỉ việc để chăm sóc 2 con ốm đau. Ngày nghỉ hàng tuần của chị là ngày thứ Bảy, Chủ Nhật. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của chị được tính từ ngày 1 đến ngày 9/10/2020 là 7 ngày (trừ2 ngày nghỉ hàng tuần là thứ Bảy, Chủ Nhật).

B.D

Nguồn :