M
19/05/2020 10:12

Cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

(LĐTĐ) Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tập trung mọi nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các giao dịch về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với cơ quan Bảo hiểm xã hội và đã được Chính phủ cùng cộng đồng doanh nghiệp và người dân ghi nhận, đánh giá cao.

tao thuan loi cho nguoi dan va doanh nghiep Giúp doanh nghiệp vượt thách thức, đón thời cơ
tao thuan loi cho nguoi dan va doanh nghiep Chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng để có giải pháp điều hành phù hợp
tao thuan loi cho nguoi dan va doanh nghiep Hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp, người dân chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19

Doanh nghiệp không phải quản lý sổ bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, theo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2014, người lao động có quyền được cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội. Do đó, doanh nghiệp không phải thực hiện lưu giữ, quản lý sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

tao thuan loi cho nguoi dan va doanh nghiep
Sổ bảo hiểm xã hội đã được bàn giao cho người lao động

Để triển khai thực hiện quy định này, từ tháng 10/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiến hành rà soát và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Đến ngày 31/12/2018, ngành Bảo hiểm xã hội đã cơ bản hoàn thành công tác rà soát và bàn giao 13,3 triệu sổ đến tận tay người lao động (đạt tỷ lệ 99,28% tổng số người lao động đang tham gia).

Nhờ đó, từ tháng 1/2019 đến nay, 100% doanh nghiệp đã giảm được thời gian và nhân lực để cập nhật và lưu trữ sổ bảo hiểm xã hội. Đặc biệt, việc bàn giao sổ bảo hiểm xã hội mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực như: Người lao động sẽ có đầy đủ thông tin về quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của mình, đồng thời hàng năm được cơ quan Bảo hiểm xã hội gửi thông báo về mức đóng và thời gian tham gia bảo hiểm trong năm. Bên cạnh đó, người lao động có thể tự tra cứu thông tin về quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của mình trên Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bỏ quy định phải đổi thẻ bảo hiểm y tế hàng năm

Bên cạnh đó, ngành Bảo hiểm xã hội cũng đã bỏ quy định về việc doanh nghiệp phải đề nghị đổi thẻ bảo hiểm y tế hàng năm cho người lao động. Không chỉ giảm thời gian, nhân lực trong việc quản lý sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, từ năm 2018, doanh nghiệp còn tiếp tục được “hưởng lợi” khi không phải rà soát, lập danh sách đề nghị đổi thẻ bảo hiểm y tế hằng năm cho người lao động.

Cụ thể, nếu như trước tháng 8/2017, doanh nghiệp phải tiến hành rà soát, lập danh sách đề nghị đổi thẻ bảo hiểm y tế hằng năm cho người lao động thì từ tháng 9/2017 đến nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung để quản lý thẻ bảo hiểm y tế, theo đó thẻ bảo hiểm y tế của người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp được cơ quan Bảo hiểm xã hội gia hạn tự động.

Những thay đổi này mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, đặc biệt doanh nghiệp được cắt giảm đáng kể thời gian thực hiện các thủ tục đề nghị gia hạn thẻ, nhận thẻ, chuyển thẻ bảo hiểm y tế đến từng người lao động.

Giản lược các tiêu chí cần kê khai

Giản lược các tiêu chí cần kê khai trong thủ tục hành chính “Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế”. Cụ thể, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã rà soát, giản lược các tiêu chí cần kê khai trên mẫu Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS) và mẫu Tờ khai cá nhân tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK3-TS).

Cụ thể, doanh nghiệp chỉ cần khai báo 5 tiêu thức trong tổng số 12 tiêu thức của Mẫu Tờ khai cá nhân tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (TK3-TS) khi cập nhật các nội dung thay đổi về thông tin của đơn vị; chỉ cần rà soát để xác nhận 5 tiêu thức trong tổng số 14 tiêu thức của Mẫu Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (TK1-TS) của người lao động khi cập nhật thay đổi thông tin của của người lao động. Thay đổi này đã giúp doanh nghiệp giảm được thời gian kê khai lại các tiêu thức khác trong mẫu Tờ khai khi có thay đổi thông tin so với việc áp dụng quy định trước đó.

Đơn giản hóa thành phần hồ sơ, biểu mẫu kê khai

Ngành Bảo hiểm xã hội đã đơn giản hóa thành phần hồ sơ, thiết kế lại biểu mẫu kê khai giúp doanh nghiệp giảm thời gian cập nhật các thông tin đề nghị giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Trong Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 24/6/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đơn giản mẫu văn bản đề nghị của đơn vị về đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp đối với người lao động (Mẫu 05A-HSB) theo hướng bỏ yêu cầu kê khai theo cách thức người khai phải viết rõ nội dung và thay bằng hình thức lựa chọn đánh dấu vào các ô có chứa nội dung phù hợp; bỏ xác nhận của người lập biểu và công đoàn cơ sở, chỉ yêu cầu duy nhất 1 chữ ký xác nhận của đơn vị trong Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu 01B-HSB).

Các sửa đổi này cùng với việc bãi bỏ thành phần hồ sơ: Bản sao Biên bản điều tra tai nạn lao động, Biên bản khám nghiệm hiện trường, Biên bản đo đạc môi trường lao động có yếu tố độc hại theo quy định tại Điều 57, 58 Luật An toàn về sinh lao động và thành phần hồ sơ là sổ bảo hiểm xã hội đối với trường hợp người lao động đang làm việc bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp đã góp phần giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian khi xử lý những công việc liên quan đến đề nghị giải quyết các chế độ bảo hiểm ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong tháng cho người lao động.

B.Duy

Nguồn :