M
26/09/2020 08:25

Góp phần xây dựng trường học hạnh phúc

(LĐTĐ) Vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân đã tổ chức tập huấn chuyên đề “Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính ngành nghề để nâng cao năng lực nghề nghiệp nhà giáo góp phần xây dựng trường học hạnh phúc năm học 2020 - 2021”.

Chú trọng xây dựng trường học hạnh phúc Tăng cường phối hợp, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua Cùng thay đổi vì trường học hạnh phúc

Thực hiện Kế hoạch số 2731/KHLT-SGDĐT-CĐN ngày 27/8/2020 về việc phối hợp công tác giữa Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội, Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã xây dựng Kế hoạch số 17/KHPH-GD&ĐT-LĐLĐ ngày 4/9/2020 nhằm tạo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động và hoạt động trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo quận, qua đó thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

Góp phần xây dựng trường học hạnh phúc
Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Đỗ Văn Nam trao đổi, chia sẻ tại buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Đỗ Văn Nam đã trao đổi, chia sẻ về những nội dung, giải pháp nâng cao hiệu quả của việc triển khai thực hiện các cuộc vận động của ngành Giáo dục và Đào tạo nhằm góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp; thường xuyên tự học nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và sáng tạo trong các hoạt động giáo dục, góp phần đổi mới mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; chia sẻ, giúp đỡ học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, chung tay vì mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Theo Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội, cùng với các cuộc vận động, công đoàn cơ sở cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đảm bảo chất lượng thực - hiệu quả cao để các phong trào thi đua được lan tỏa rộng khắp, góp phần xây dựng tập thể sư phạm nhà trường đoàn kết, thống nhất, đồng lòng vì sự phát triển của nhà trường và toàn ngành Giáo dục Đào tạo.

Sau buổi tập huấn, các trường sẽ xây dựng Kế hoạch phối hợp công tác giữa công đoàn và chính quyền, thông qua tại Hội nghị cán bộ, viên chức của đơn vị; nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần xây dựng trường học hạnh phúc - nơi hội tụ và lan tỏa sự yêu thương, an toàn và tôn trọng.

P.V

Nguồn :