Chú trọng xây dựng đội ngũ công nhân nòng cốt về an ninh trật tự

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai đã đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền tới cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tại cơ quan, đơn vị trực thuộc, thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Xuyên đêm xử lý hàng loạt quái xế đánh võng xung quanh hồ Hoàn Kiếm Hà Nội: Đảm bảo an ninh trật tự trong ngày khai giảng năm học mới

LĐLĐ quận Hoàng Mai đang quản lý, chỉ đạo trực tiếp hoạt động 381 Công đoàn cơ sở trực thuộc, với tổng số 20.834 đoàn viên; trong đó, khu vực sản xuất, kinh doanh có 297 Công đoàn cơ sở, với 17.788 đoàn viên công đoàn.

Trong những năm qua, trên cơ sở nội dung kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo 138 quận và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của LĐLĐ Thành phố, hàng năm, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã chủ động phối hợp với các phòng, ban ngành của quận xây dựng kế hoạch và chỉ đạo Công đoàn cơ sở tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09/CT-TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị định số 06/2014/NĐ-CP, ngày 21/01/2014 của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội…

LĐLĐ quận cũng triển khai đến các Công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện có hiệu quả Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS trong CNVCLĐ trên địa bàn quận.

Chú trọng xây dựng đội ngũ công nhân nòng cốt về an ninh trật tự
Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Nguyễn Thị Thúy phát biểu tham luận tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến CNVCLĐ Thủ đô trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2018 - 2023

Phát biểu tham luận tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến CNVCLĐ Thủ đô trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2018 - 2023 diễn ra mới đây, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Nguyễn Thị Thúy cho biết, LĐLĐ quận đã chủ động phối hợp với UBND, các đoàn thể chính trị - xã hội, đặc biệt là lực lượng Công an; làm tốt công tác dự báo, nắm bắt thông tin, đánh giá tình hình, thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Đảm bảo sự vào cuộc của cả hệ thống Công đoàn từ quận đến cơ sở và đoàn viên, người lao động.

Trong đó coi trọng vai trò đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở và đoàn viên công đoàn. Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ tại cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. LĐLĐ quận đã chỉ đạo các cấp Công đoàn quận làm tốt công tác tuyên truyền, vận động xây dựng đội ngũ “Công nhân nòng cốt về an ninh trật tự” và thiết lập thông tin từ cơ sở đến Công đoàn cấp trên khi xảy ra ngừng việc tập thể, đình công, niêm yết công bố công khai để cơ sở và công nhân lao động được biết.

Định kỳ tổ chức họp giao ban nắm tình hình dư luận, tư tưởng CNVCLĐ, đặc biệt là công nhân lao động tại khu tiểu thủ công nghiệp Vĩnh Tuy (nay gọi chung là Khu công nghiệp Hoàng Mai), thiết lập kênh thông tin về quan hệ lao động tại các doanh nghiệp thông qua các mạng xã hội như: Zalo, Facebook để nắm bắt giải quyết kịp thời những bức xúc, những điểm nóng trong quan hệ lao động. Kịp thời báo cáo và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết kịp những vụ việc xảy ra.

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai, LĐLĐ quận triển khai đến 100% Công đoàn cơ sở kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho CNVCLĐ, đồng thời yêu cầu Công đoàn cơ sở nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ tại các đơn vị, doanh nghiệp và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ có nhận thức đúng đắn, không bị các đối tượng xấu lôi kéo, kích động tham gia các hoạt động gây mất an ninh, trật tự....

Chú trọng xây dựng đội ngũ công nhân nòng cốt về an ninh trật tự
Các cấp Công đoàn quận Hoàng Mai đã xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của quận và tổ chức Công đoàn.

Báo cáo, phản ánh kịp thời về tình hình quan hệ lao động, diễn biến tư tưởng của đội ngũ CNVCLĐ tại các đơn vị. Không ngừng nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy quyền và nghĩa vụ của cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập hợp, động viên đông đảo cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ tự giác tham gia phòng, chống hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn trật tự xã hội trên địa bàn quận.

Các cấp Công đoàn quận cũng kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, người lao động, nhất là công nhân lao động ở những doanh nghiệp có quan hệ lao động phức tạp, có yếu tố lực lượng bên ngoài tác động, công nhân lao động ở các khu công nghiệp và chế xuất, để phối hợp giải quyết, tránh bị động.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đoàn viên, người lao động; về tinh thần cảnh giác với các thủ đoạn của các thế lực thù địch đang lợi dụng, lôi kéo đoàn viên, người lao động nhằm mục đích thực hiện những mưu đồ xấu. LĐLĐ quận kịp thời phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Thanh tra Nhà nước quận Hoàng Mai và các cơ quan liên quan để tăng cường kiểm tra pháp luật lao động và giải quyết đơn thư góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp...

Hàng năm, LĐLĐ quận đã chủ động phối hợp với các phòng, ban, ngành chức năng của quận trong việc kiểm tra các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc chấp hành pháp luật về lao động và chế độ chính sách đối với người lao động để tránh phát sinh mâu thuẫn, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Phối hợp kiểm tra về việc thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Giai đoạn từ năm 2018 - 2023, các cấp Công đoàn quận Hoàng Mai đã tổ chức 756 buổi sinh hoạt chuyên môn kết hợp với tuyên truyền tới trên 27.000 lượt cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ về thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS tại các đơn vị, doanh nghiệp có công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ quận Hoàng Mai đều đạt kết quả tốt.

Trong những năm qua, đã có rất nhiều tập thể, cá nhân trực thuộc LĐLĐ quận Hoàng Mai được các cấp biểu dương khen thưởng đã có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các cuộc vận động...

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

“Xanh hóa” xe buýt: Cần sự đồng lòng, đồng bộ để phá vỡ các rào cản

“Xanh hóa” xe buýt: Cần sự đồng lòng, đồng bộ để phá vỡ các rào cản

(LĐTĐ) Tại Hà Nội, cùng với việc nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, công tác đầu tư, đổi mới đoàn phương tiện xe buýt là hết sức cần thiết, góp phần vì một Thủ đô xanh, thân thiện môi trường. Tuy nhiên, để đưa xe buýt sử dụng năng lượng sạch đi vào sử dụng là không hề dễ, đòi hỏi quyết tâm cao cùng cơ chế, chính sách hỗ trợ và một lộ trình cụ thể.
Yên Phong, Bắc Ninh - miền đất hứa cho các nhà đầu tư

Yên Phong, Bắc Ninh - miền đất hứa cho các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Với lợi thế quỹ đất lớn và được quy hoạch trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, huyện Yên Phong - Bắc Ninh đang nổi lên như một “địa điểm vàng” thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư bất động sản.
Để Thủ đô có "nguyên khí" mạnh, phải "mở khóa" chính sách thu hút nhân tài

Để Thủ đô có "nguyên khí" mạnh, phải "mở khóa" chính sách thu hút nhân tài

(LĐTĐ) "Hiền tài là nguyên khí quốc gia", nên trong chiến lược phát triển Thủ đô không thể thiếu chiến lược thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao như một khâu đột phá bảo đảm cho sự thành công. Vì vậy, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần xây dựng các cơ chế đặc thù tương xứng, cụ thể và khả thi về thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Ấm áp lễ bàn giao kinh phí xây dựng Mái ấm tới đoàn viên Công đoàn quận Long Biên

Ấm áp lễ bàn giao kinh phí xây dựng Mái ấm tới đoàn viên Công đoàn quận Long Biên

(LĐTĐ) Chiều nay (28/11), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức lễ bàn giao và trao hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa Mái ấm Công đoàn tới 2 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.
Lan tỏa lòng nhân ái

Lan tỏa lòng nhân ái

(LĐTĐ) Với cương vị là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây Tựu A (quận Bắc Từ Liêm), Cô giáo Nguyễn Thị Hạnh luôn tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, yêu thương học trò và lan tỏa cách sống nhân ái bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa.
Gắn kết trách nhiệm vì học sinh

Gắn kết trách nhiệm vì học sinh

(LĐTĐ) Thông qua phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng chia sẻ trách nhiệm” do ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phát động, sự gắn kết, trách nhiệm giữa những trường ở nơi thuận lợi với trường ở địa bàn khó khăn sẽ dài hơi hơn, từ đó rút ngắn dần khoảng cách về chất lượng giáo dục, đem lại những điều tốt nhất cho học sinh.
Cẩn thận hơn với tội phạm trên nền tảng số

Cẩn thận hơn với tội phạm trên nền tảng số

(LĐTĐ) Theo cơ quan chức năng, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản dịp cuối năm diễn ra ngày càng phức tạp, tinh vi. Việc đăng ký thông tin cá nhân trên các tài khoản mạng xã hội, các hình thức giao dịch online, thương mại điện tử, hay “bẫy quảng cáo” trên các website… cũng là cơ hội cho tội phạm công nghệ cao lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tin khác

Các mô hình đậm dấu ấn Công đoàn

Các mô hình đậm dấu ấn Công đoàn

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ qua (2018 - 2023), trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song các cấp Công đoàn đã chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện, với nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả, có sức lan tỏa, được đoàn viên, người lao động (NLĐ), cấp ủy, chính quyền và người sử dụng lao động ghi nhận, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của Công đoàn Việt Nam trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển và đổi mới đất nước.
Tập huấn Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở cho cán bộ Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội

Tập huấn Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở cho cán bộ Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 28/11, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 - 2028; tập huấn Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và công tác tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Hội nghị người lao động, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.
Phối hợp xây dựng quan hệ lao động hài hòa

Phối hợp xây dựng quan hệ lao động hài hòa

(LĐTĐ) Tại các doanh nghiệp, Công đoàn đã phối hợp hiệu quả với người sử dụng lao động thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua việc tổ chức Hội nghị người lao động, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể. Từ đó, đảm bảo tốt hơn quyền lợi cho người lao động và góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp.
Hà Đông: Hơn 300 đại biểu dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thành phố

Hà Đông: Hơn 300 đại biểu dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thành phố

(LĐTĐ) Sáng 28/11, tại Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hà Đông, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Hướng dẫn xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.
Tôn vinh các tác giả, tác phẩm xuất sắc Cuộc thi sáng tác văn học về công nhân và công đoàn

Tôn vinh các tác giả, tác phẩm xuất sắc Cuộc thi sáng tác văn học về công nhân và công đoàn

(LĐTĐ) Lễ trao giải Cuộc thi sáng tác văn học về công nhân, công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam chủ trì, giao Báo Lao Động phối hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức đã diễn ra trang trọng tối nay (26/11) tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Công đoàn Viên chức Việt Nam tuyên dương học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế năm học 2022 - 2023

Công đoàn Viên chức Việt Nam tuyên dương học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế năm học 2022 - 2023

(LĐTĐ) Ngày 26/11, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức Lễ tuyên dương học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế năm học 2022 - 2023.
Tổ chức Công đoàn Việt Nam triển khai nhiều hoạt động mới, có tính hiệu quả cao

Tổ chức Công đoàn Việt Nam triển khai nhiều hoạt động mới, có tính hiệu quả cao

(LĐTĐ) Trong giai đoạn 2018 - 2023, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã triển khai nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả, có sức lan tỏa, được đoàn viên, người lao động, cấp ủy, chính quyền và người sử dụng lao động ghi nhận.
Ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân ở thôn Nhuế, Kim Chung, Đông Anh

Ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân ở thôn Nhuế, Kim Chung, Đông Anh

(LĐTĐ) Ngày 24/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Nhiều dấu ấn nổi bật trong hoạt động công đoàn năm 2023

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Nhiều dấu ấn nổi bật trong hoạt động công đoàn năm 2023

(LĐTĐ) Chiều 23/11, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024.
Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Tích cực đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả hoạt động công đoàn

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Tích cực đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 23/11, Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu dự, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Xem thêm
Phiên bản di động