M
04/04/2021 20:03

Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân:

Chú trọng triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động

(LĐTĐ) Ngay từ những tháng đầu năm 2021, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã triển khai mạnh mẽ các phong trào thi đua đến cơ sở với nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, sát với thực tế,… nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” trong nữ giáo viên Thủ đô Khơi dậy sức mạnh từ các phong trào thi đua yêu nước

Theo đó, thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã tổ chức phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của đơn vị và quận. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận đã chỉ đạo 100% các công đoàn cơ sở tổ chức phát động phong trào thi đua với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”.

Chú trọng triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động
Các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động luôn được các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân chú trọng triển khai

Đặc biệt, để các phong trào thi đua đạt hiệu quả, bên cạnh việc đổi mới các nội dung, hình thức, biện pháp chỉ đạo phong trào thi đua sao cho phù hợp, thiết thực với từng cơ sở, đơn vị, Liên đoàn Lao động quận còn gắn các phong trào thi đua với việc thực hiện tinh thần “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của Thành phố Hà Nội và “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội ngay từ những tháng đầu năm 2021.

Theo Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân, với mục tiêu nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, quý II/2021, cùng với việc phát động, hưởng ứng “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn Vệ sinh Lao động”, các cấp Công đoàn quận tếp tục phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026…

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động quận tiếp tục vận động công nhân viên chức lao động thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị và quận 6 tháng đầu năm 2021, lập thành tích chào mừng 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; chỉ đạo công đoàn cơ sở tổ chức tuyên dương “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo” năm 2021 thông qua việc tổ chức các hội thi thợ giỏi, thao diễn kỹ thuật theo hướng thiết thực, hiệu quả và lựa chọn Công nhân tiêu biểu đề nghị Thành phố biểu dương.

Đặc biệt, Liên đoàn Lao động quận tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2021; thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp”, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS; nắm bắt, định hướng kịp thời tư tưởng công nhân viên chức lao động, chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở xây dựng tủ sách pháp luật tại doanh nghiệp,... qua đó, sớm hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trong năm 2021.

Đỗ Đạt

Nguồn :