M
25/03/2021 22:12

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” trong nữ giáo viên Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 25/3, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” năm 2020. Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân đã được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc. Những kết quả trong năm 2020 sẽ là nền tảng để Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội triển khai có hiệu quả phong trào thi đua "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” trong năm 2021.

Kim Tiến - Lương Hằng

Nguồn :