M
21/03/2021 12:48

Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ:

Khơi dậy sức mạnh từ các phong trào thi đua yêu nước

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Chương Mỹ đã thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các phong trào thi đua yêu nước. Nhiều phong trào thi đua với nội dung ngày càng thực chất hơn đã góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện và Thành phố.

Nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì: Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước Tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2020

Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ đang quản lý 219 công đoàn cơ sở với tổng số 9.344 đoàn viên công đoàn; trong đó có 64 công đoàn cơ sở khối sản xuất kinh doanh với 3.334 đoàn viên; khối hành chính sự nghiệp có 155 công đoàn cơ sở với 6.010 đoàn viên.

Triển khai Nghị quyết số 07/ NQ- BCH ngày 15/01/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong công nhân, viên chức lao động và hoạt động Công đoàn”, Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ đã xây dựng quy chế thi đua, xây dựng thang bảng điểm để đánh giá các phong trào thi đua. Tiếp tục thành lập 6 cụm thi đua chia các công đoàn cơ sở theo khối để việc bình xét được khách quan và công bằng.

Khơi dậy sức mạnh từ các phong trào thi đua yêu nước
Nhiều cá nhân được Liên đoàn Lao động Thành phố, Liên đoàn Lao động huyện biểu dương, khen thưởng trong các phong trào thi đua

Trọng tâm các phong trào thi đua thường gắn với “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, phong trào “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”, thi đua dành danh hiệu “Công nhân giỏi” Thủ đô, biểu dương “Sáng kiến, sáng tạo” Thủ đô; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tạo việc làm tăng thu nhập, cải thiện đời sống của đoàn viên, người lao động trong toàn huyện.

Đặc biệt, các cấp Công đoàn trong toàn huyện cũng tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động xây dựng “Nếp sống văn hóa công nghiệp”; xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp văn hóa…

Hàng năm Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đều bổ sung đổi mới công tác thi đua, khen thưởng triển khai đến 100% công đoàn cơ sở; tập trung đổi mới nội dung tổ chức phong trào thi đua và hình thức tổ chức thi đua; khen thưởng hướng về cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất... Từ đó các phong trào thi đua sôi nổi hơn, công nhân lao động và nhân viên các đơn vị sự nghiệp phấn khởi hào hứng ở hầu khắp các cấp Công đoàn trong toàn huyện.

Liên đoàn Lao động huyện cũng thường xuyên duy trì tổ chức lễ phát động và ký giao ước thi đua giữa các công đoàn cơ sở và các tổ công đoàn thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”.

Kết quả hàng năm đã có 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát động thi đua, trong đó phong trào thi đua phấn đấu trở thành “Công nhân giỏi”, thi đua “Sáng kiến, sáng tạo” đã được phát triển sâu rộng. Những năm qua, đã có 6.126 sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện và cấp cơ sở, có sáng kiến được áp dụng trong công tác, sản xuất kinh doanh; có 412 cá nhân được công nhận “Người tốt, việc tốt” cấp huyện, 26 cá nhân đạt cấp thành phố, 8.965 người đạt chiến sỹ thi đua cấp huyện; biểu dương 3.268 “Công nhân giỏi” cấp cơ sở.

Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cũng được Liên đoàn Lao đông huyện tổ chức phát động cán bộ đoàn viên công đoàn người lao động trong toàn huyện chung tay bằng việc góp quỹ hỗ trợ xây dựng “Nông thôn mới”.

Tính từ đầu phong trào các cấp Công đoàn trong toàn huyện đã đóng góp được trên 800 triệu đồng, với số kinh phí đó Liên đoàn Lao động huyện đã kịp thời mua 7 máy làm đất nông nghiệp tặng cho 7 xã đầu tiên của huyện về đích nông thôn mới. Tiếp tục mua 24 chiếc tivi Samsung thế hệ mới tặng cho 6 xã đợt 2, còn lại 5 xã có nhiều khó khăn về đích đợt cuối.

Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục đầu tư hỗ trợ mua máy điều hoà không khí, tủ lạnh, tủ cơm, bàn ghế, tăng âm loa đài tặng cho 5 xã để đảm bảo các tiêu chí, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong huyện hoàn thành tiêu chí huyện “Nông thôn mới”.

Các phong trào thi đua của người lao động trong những năm qua đã lan tỏa rộng khắp trở thành động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, giáo dục tác phong công nghiệp, đổi mới lề lối làm việc, lao động đạt năng xuất, chất lượng.

Hiệu quả của các phong trào thi đua và đổi mới thi đua khen thưởng đã khơi dậy ý thức trách nhiệm, lòng nhiệt tình của công nhân, viên chức, người lao động. Đồng thời, khích lệ động viên người lao động hăng hái thi đua lao động, sản xuất. Phát huy sáng kiến, sáng tạo, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của huyện và Thành phố.

K.Tiến

Nguồn :