M
09/09/2020 10:32

Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên.

Nhiều hoạt động phối hợp, hỗ trợ giáo viên, người lao động
Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định
Nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã phối hợp chỉ đạo công đoàn các trường phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tổ chức tuyên truyền, vận động, quán triệt cán bộ giáo viên, người lao động thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Công đoàn, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19…

3936 96261763 3087433404634715 5553500006306021376 o
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Phú đảm bảo công tác phòng, chống Covid-19 trong trường học.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn có trên 5.000 lượt người tham gia các cuộc tuyên truyền với nhiều hình thức như tổ chức hội nghị, lồng ghép họp hội đồng sư phạm và sinh hoạt công đoàn, hội thi, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Trung tâm Văn hóa, thông tin và Thể thao mở chuyên trang chuyên mục công đoàn, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phối hợp với Đài truyền thanh các xã, thị trấn viết tin bài tuyên truyền những nội dung mới về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với việc thực hiện Chỉ thị, chủ đề năm của thành phố Hà Nội, chủ đề năm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đồng thời, xây dựng tủ sách pháp luật trong thư viện nhà trường, phổ biến những quy định mới của ngành để cán bộ giáo viên nhân viên nghiên cứu, học tập và coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt năm học. Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đã phối hợp với chuyên môn để tuyên truyền về cách phòng chống dịch bệnh như phun thuốc khử khuẩn, đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn khô, khai báo y tế, cài đặt Bluezone, thực hiện thông cáo của Bộ y tế và tuyên truyền phòng chống bệnh chân tay miệng, sốt xuất huyết…

Liên đoàn Lao động huyện cũng phối hợp tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 14/02/2014 của Thành ủy và Kế hoạch 140/KH-UBND ngày 06/8/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Phối hợp chỉ đạo và tổ chức phong trào nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc bồi dưỡng, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ. Chỉ đạo Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở phối hợp xây dựng kế hoạch, thực hiện các giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên
Khen thưởng nhà giáo mẫu mực của Trường Tiểu học thị trấn Phú Xuyên

Ông Đào Đức Gương - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên cho biết, trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn các cấp; trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020.

"Đồng thời, tiếp tục quán triệt việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ giáo viên; ngăn chặn những tiêu cực, vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp luật... gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến tư tưởng, tâm tư của cán bộ giáo viên nhân viên", Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên nhấn mạnh.

H.D

Nguồn :