M
21:17 | 08/11/2019

Quốc Oai

Chú trọng đầu tư, nâng cấp các công trình thủy lợi

(LĐTĐ) Gắn với quá trình xây dựng nông thôn mới, trong 10 năm qua, Quốc Oai đã tập trung nguồn lực để đầu tư nâng cấp các công trình thủy lợi phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp và dân sinh.  

chu trong dau tu nang cap cac cong trinh thuy loi Tuyên truyền tốt giúp Quốc Oai sớm hoàn thành xây dựng nông thôn mới
chu trong dau tu nang cap cac cong trinh thuy loi Đẩy mạnh trồng trọt, chăn nuôi góp phần phát triển kinh tế

Trong lĩnh vực thủy lợi, đến tháng 6/2019 trên địa bàn huyện Quốc Oai có 127 trạm bơm (108 trạm bơm cố định và 19 trạm bơm dã chiến) với tổng số 218 máy bơm có công suất từ dưới 1.000 đến 8.400 m3/h, 19 hồ chứa, 65 bai, đập dâng; 2.762 tuyến kênh mương với 1.029,3 km, 82 tuyến kênh kênh chính chiều dài 14,3 km.

Trong giai đoạn từ năm 2010 - 2019, huyện đã đầu tư, cải tạo, nâng cấp được 11 tuyến kênh mương dài 23,56 km với tổng mức đầu tư là 54.700 triệu đồng. Toàn bộ hệ thống công trình thủy lợi đã được bàn giao cho Công ty TNHH MTV thủy lợi Sông Tích, Xí nghiệp Thủy lợi Quốc Oai quản lý, vận hành.

chu trong dau tu nang cap cac cong trinh thuy loi
Các công trình thủy lợi hàng năm đều được tu bổ, sửa chữa kịp thời

Các công trình thủy lợi hàng năm đều được tu bổ, sửa chữa kịp thời bảo đảm vận hành hệ thống tưới tiêu nước phục vụ cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

Bên cạnh đó, trong 10 năm xây dựng nông thôn mới, ngân sách Thành phố đã đầu tư kinh phí xây dựng mới trạm bơm tưới, tiêu Vĩnh Phúc, trạm bơm tiêu Cấn Hạ, nâng cấp cải tạo trạm bơm tiêu Thông Đạt, trạm bơm tiêu Cộng Hòa 2, trạm bơm tưới Xi phông 7B.

Các công trình đều được đầu tư xây dựng phù hợp với quy hoạch thủy lợi được phê duyệt, đảm bảo tốt các nhiệm vụ cung cấp nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh kinh tế trên địa bàn huyện hàng năm, làm mới và nâng cấp 565,2 km kênh mương tưới và tiêu.

Đối với lĩnh vực đê điều, đến nay, toàn Huyện có các cấp đê là: Hữu Đáy (đê cấp 3) và tả Tích (đê cấp 4) với tổng chiều dài 23,138 km. Hàng năm, huyện đều xây dựng phương án Phòng, chống thiên tai, phương án bảo vệ các đoạn đê, triển khai tới các xã, thị trấn.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2010-2019, công tác an toàn cho các tuyến đê được đảm bảo tuyệt đối, các sự cố nhỏ về đê cống đã được Huyện quan tâm đầu tư, cải tạo, sửa chữa hàng năm, đảm bảo vận hành, điều tiết hợp lý và an toàn phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai. Đồng thời, các vi phạm về đê điều Huyện đã kịp thời chỉ đạo các địa phương rà soát, xây dựng kế hoạch xứ lý.

L.T

Nguồn :