M
26/01/2021 11:00

Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng đoàn viên, công nhân viên chức lao động

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn phải làm tốt việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình đoàn viên, công nhân viên chức lao động; chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái; chú trọng những vấn đề phát sinh “nóng”, những tranh chấp, mâu thuẫn, kịp thời báo cáo và đề xuất các giải pháp giúp cấp ủy chỉ đạo, giải quyết kịp thời, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân.

Các cấp Công đoàn: Nắm bắt dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng của đoàn viên Nỗ lực vượt qua khó khăn, chủ động nắm bắt cơ hội việc làm Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam nắm bắt tình hình phòng, chống dịch virus Corona tại cơ sở

Liên đoàn Lao động Thành phố vừa có công văn số 45/LĐLĐ về việc tăng cường công tác nắm tình hình đoàn viên, công nhân viên chức lao động trước, trong và sau Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

Công văn nêu rõ: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tổ chức từ ngày 25/01/2021 đến ngày 02/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường công tác nắm tình hình của cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân trước, trong và sau Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội đề nghị các Liên đoàn Lao động quận huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện 4 nội dung quan trọng.

Trước hết, các cấp Công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thủ đô về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, 10 chương trình công tác, những định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá của Thành ủy Hà Nội khóa XVII và chủ đề công tác năm 2021 của Thành phố Hà Nội “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng đoàn viên, công nhân viên chức lao động
Liên đoàn Lao động Thành phố chỉ đạo các cấp Công đoàn chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Ảnh minh họa

Cùng đó, các cấp Công đoàn đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu đạt danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” , “Công nhân giỏi Thủ đô” chào mừng Đại hội Đảng. Công đoàn phải làm tốt việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình đoàn viên, công nhân viên chức lao động; chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái; chú trọng những vấn đề phát sinh “nóng”, những tranh chấp, mâu thuẫn, kịp thời báo cáo và đề xuất các giải pháp giúp cấp ủy chỉ đạo, giải quyết kịp thời, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân.

Công đoàn các cấp phải phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội trong công tác chuẩn bị dự thảo văn kiện, công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đảm bảo cơ cấu, tiêu chuẩn, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sau Đại hội, các cấp Công đoàn tiếp tục nắm chắc tình hình đoàn viên, công nhân viên chức lao động; tổ chức tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và các chương trình công tác, những định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến đoàn viên, công nhân viên chức lao động; Triển khai có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị; chủ động nắm tình hình, tham mưu giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài; kịp thời xử lý có hiệu quả những vấn đề mới phát sinh.

Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị các Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

Phạm Diệp

Nguồn :