M
21/01/2021 14:34

Các cấp Công đoàn: Nắm bắt dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng của đoàn viên

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn phải thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động; tập trung giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm, những vấn đề mới phát sinh, tăng cường sự thống nhất tư tưởng chính trị trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, không để phát sinh các điểm nóng.

Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Tập huấn tuyên truyền Đại hội lần thứ XIII của Đảng cho các cơ quan báo chí Báo chí Hà Nội tích cực tuyên truyền hai bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố

Trên đây là một trong những chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố với các cấp Công đoàn Thủ đô tại công văn số 32/LĐLĐ mới được ban hành về tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa- văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021.

Theo đó, Liên đoàn Lao động Thành phố chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức tuyên truyền, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 17/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tổ chức Tết năm 2021 với 6 nhiệm vụ trọng tâm tới cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động qua đó góp phần chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón mừng năm mới 2021 và vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hướng tới tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn.

Công đoàn các cấp phải thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động; tập trung giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm, những vấn đề mới phát sinh, tăng cường sự thống nhất tư tưởng chính trị trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, không để phát sinh các điểm nóng; nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động tham mưu biện pháp đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc của các phần tử cơ hội chính trị, âm mưu “diễn biến hòa bình” và hoạt động gây rối, phá hoại của kẻ xấu và các thế lực thù địch.

Các cấp Công đoàn: Nắm bắt dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng của đoàn viên
Liên đoàn Lao động Thành phố chỉ đạo các cấp Công đoàn đẩy mạnh tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân. Ảnh minh họa.

Công đoàn các cấp tăng cường tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, quyết tâm thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”, chủ đề năm của thành phố Hà Nội “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Công đoàn các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử của Thủ đô và của dân tộc, bảo vệ thiên nhiên, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội; tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định mới về quản lý, sử dụng pháo theo Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ, trong đó cần tập trung vào nội dung mới trọng tâm, cụ thể là các hành vi bị nghiêm cấm.

Cùng với tuyên truyền, Công đoàn các cấp cần tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng Ngày thành lập Đảng - mừng Xuân Tân Sửu 2021, đảm bảo đúng chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy, khoa học, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả với nhiều hình thức phong phú, sinh động hướng về cơ sở và phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô, của dân tộc.

Ngoài ra, Công đoàn vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia các hoạt động lễ hội đảm bảo an toàn, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương và truyền thống văn hóa của Thủ đô, của đất nước; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động giảm đốt vàng mã, đồ mã tại các khu di tích, nơi thờ tự, cơ sở tín ngưỡng; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức và trách nhiệm của đoàn viên, công nhân viên chức lao động khi tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội,… gắn với thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; thiết thực xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Liên đoàn Lao động Thành phố giao báo Lao động Thủ đô, trang Web Liên đoàn Lao động Thành phố, trang Facebook “Công đoàn Hà Nội” mở chuyên trang, chuyên mục, đẩy mạnh các bài viết tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng 91 năm ngày thành lập Đảng - mừng xuân Tân Sửu.

Phạm Diệp

Nguồn :