M
17/09/2020 15:20

Quận Hai Bà Trưng: Hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp chính quyền và công đoàn

(LĐTĐ) Sáng nay (17/9), Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng phối hợp với Liên đoàn Lao động quận tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017-2020; ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020-2025.

Ký kết kế hoạch phối hợp công tác năm học 2020 - 2021
Hiệu quả công tác phối hợp vì quyền lợi người lao động
Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Công đoàn với ngành Giáo dục quận Nam Từ Liêm

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận và Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng.

Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng và Liên đoàn Lao động quận đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong việc triển khai các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại cơ sở đảm bảo tiến độ thời gian và có chất lượng.

Quận Hai Bà Trưng: Hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp chính quyền và công đoàn
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Các hoạt động phối hợp được triển khai đồng bộ và đi vào thực chất. Thông qua các đoàn thanh tra, kiểm tra tổ chức Công đoàn đã tuyên truyền, đối thoại, hướng dẫn chủ doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật lao động, Luật Công đoàn và các chế độ đối với người lao động đảm bảo hài hoà quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động, qua đó góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn quận.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động công nhân, viên chức, lao động có đổi mới, sáng tạo, hướng về đoàn viên công đoàn, người lao động, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức pháp luật, năng suất lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong đơn vị, doanh nghiệp.

Quận Hai Bà Trưng: Hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp chính quyền và công đoàn
Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020 – 2025.

Tuy nhiên vẫn còn tồn tại những vấn đề như tỷ lệ đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn tổ chức Hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc theo Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 hàng năm kết quả chưa cao.

Ngoài ra, không ít những đơn vị, doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở không đóng hoặc chưa đóng đủ kinh phí, đoàn phí Công đoàn về Liên đoàn Lao động quận; nhiều doanh nghiệp có đông lao động (từ 25 lao động trở lên) và các trường học ngoài công lập chưa thành lập tổ chức Công đoàn.

Thực hiện Chương trình số 163/Ctr-UBND-LĐLĐ ngày 28/7/2020 của Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về việc phối hợp công tác giai đoạn 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI; Chỉ thị 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định về tiến bộ trong tình hình mới.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của quận Hai Bà Trưng, tại Hội nghị, Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng cũng đã thống nhất Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020 – 2025 với các nội dung.

Quận Hai Bà Trưng: Hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp chính quyền và công đoàn
Các đơn vị được nhận giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng vì đã có thành tích trong việc thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân quận và Liên đoàn Lao động quận giai đoạn 2017-2020.

Cụ thể là, phối hợp tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nâng cao phúc lợi xã hội, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn quận; phối hợp tuyên truyền pháp luật và các chủ trương của Đảng, chính sáng của Nhà nước, nâng cao ý thức của công nhân, viên chức, lao động…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố đánh giá đội ngũ công nhân, viên chức, lao động quận Hai Bà Trưng không ngừng phát triển với số lượng đoàn viên đứng top 5 của Thành phố. Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành ghi nhận sự chủ động vào cuộc của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng trong việc sớm triển khai công tác phối hợp giữa Liên đoàn Lao động quận và Ủy ban nhân dân quận.

Sau hơn 3 năm, công tác phối hợp giữa các cấp chính quyền và các cấp Công đoàn quận đã đạt được những kết quá rất đáng ghi nhận. Đó là, thể hiện rõ vai trò quản lý nhà nước trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ với 100% đơn vị tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và 70% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động, Luật Công đoàn và các chế độ đối với người lao động.

Công tác phối hợp cũng động viên đội ngũ công nhân, viên chức, lao động đi đầu trong việc thực pháp luật và các chủ trương của Đảng, chính sáng của Nhà nước, tuyên truyền thực hiện có hiệu phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", Người Hà Nội văn minh thanh lịch; cuộc vận động nếp sống văn hoá công nghiệp…; phát huy các phong trào thi đua yêu nước, sáng kiến, sáng tạo, giáo viên giỏi, lao động giỏi Thủ đô.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố cũng đã biểu dương 16 tập thể, đơn vị được nhận giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng vì đã có thành tích trong việc thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân quận và Liên đoàn Lao động quận giai đoạn 2017-2020.

Thời gian tới, để thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tích cực chủ động thường xuyên trao đổi thông tin với lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận, giữa các phòng ban như Bảo hiểm xã hội, Chi cục Thuế… để nắm bắt thông tin.

Đồng chí cũng đề nghị các cấp công đoàn hướng về cơ sở, phối hợp với lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp để bảo vệ quyền và lợi ích với đoàn viên công đoàn; nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề cho đội ngũ công nhân, viên chức, lao động; nâng cao chất lượng và đổi mới nội dung tổ chức các phòng trào thi đua phù hợp với từng loại hình đơn vị, doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh…

Phương Bùi

Nguồn :