Các sở, ngành cần chủ động, trách nhiệm nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện văn bản pháp luật

(LĐTĐ) Sáng 25/2, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức Hội nghị liên tịch triển khai kế hoạch xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND Thành phố năm 2022 và các năm tiếp theo; thống nhất dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp chuyên đề tháng 3/2022 của HĐND Thành phố. Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh yêu cầu các sở, ngành cần chủ động trách nhiệm nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện văn bản pháp luật; tham mưu đề xuất việc ban hành Nghị quyết của HĐND Thành phố...
Các bộ, ngành rà soát một số luật và văn bản dưới luật để sớm tháo các "điểm nghẽn" Hoàn thiện các văn bản pháp luật về chính sách bảo hiểm xã hội

Dự hội nghị có các đồng chí: Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn ĐBQH Thành phố; Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố; Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố; Phạm Quí Tiên, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố; Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ Việt Nam Thành phố.

Các sở, ngành cần chủ động, trách nhiệm nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện văn bản pháp luật
Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Cùng dự có các đồng chí ủy viên Thường trực HĐND Thành phố, ủy viên UBND Thành phố; lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy, các Ban HĐND Thành phố, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố, Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; các sở, ngành liên quan.

Báo cáo về kết quả xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật năm 2021, Giám đốc Sở Tư pháp Ngô Anh Tuấn cho biết, theo danh mục năm 2021 HĐND Thành phố ban hành 19 nghị quyết quy phạm pháp luật gồm 36 nội dung theo đề nghị của UBND Thành phố. Tuy nhiên, có 8 nội dung các sở, ngành xin hoãn, lùi thời gian, hoặc chuyển sang xây dựng quyết định; 5 nội dung chưa trình HĐND theo tiến độ, nên so với danh mục mới ban hành 23 nội dung.

Để triển khai việc xây dựng danh mục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của thành phố năm 2022, UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Tư pháp chủ động rà soát, có văn bản đôn đốc các sở, ban, ngành thành phố kiểm tra, tổng hợp danh mục đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND. Trên cơ sở kết quả rà soát thống nhất của các cơ quan thuộc HĐND, UBND Thành phố và báo cáo của Sở Tư pháp, UBND Thành phố xây dựng danh mục nghị quyết của HĐND Thành phố đề nghị ban hành trong năm 2022 gồm 30 nội dung, chia theo kỳ họp HĐND Thành phố: Kỳ họp giữa năm có 13 nội dung, kỳ họp cuối năm có 16 nội dung, các kỳ không thường kỳ có 1 nội dung trình Kỳ họp tháng 3/2022.

Triển khai Kế hoạch định hướng xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021- 2026 của HĐND Thành phố, theo Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên, sẽ có các mốc quan trọng. Đó là việc triển khai rà soát các nghị quyết do HĐND Thành phố đã ban hành trên tất cả lĩnh vực, nội dung quản lý nhà nước đang còn hiệu lực và báo cáo Thường trực HĐND Thành phố hoàn thành chậm nhất trong tháng 3-2022; dự báo kế hoạch ban hành nghị quyết HĐND theo tiến độ xây dựng pháp luật của Quốc hội và các cơ quan Trung ương, báo cáo với Thường trực HĐND Thành phố sẽ thực hiện thường xuyên hàng năm, báo cáo Thường trực HĐND Thành phố chậm nhất là ngày 31-12 hàng năm; xây dựng Đề xuất ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới, đề xuất gửi Thường trực HĐND Thành phố chậm nhất là 10-1 hàng năm; thống nhất kế hoạch xây dựng nghị quyết HĐND Thành phố hàng năm sẽ hoàn thành trước tháng 2 hàng năm.

Các sở, ngành cần chủ động, trách nhiệm nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện văn bản pháp luật
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận Hội nghị

Thường trực HĐND Thành phố đề nghị các cơ quan, sở, ngành, tăng cường tính chủ động, tích cực, trách nhiệm của các cơ quan trong việc thực hiện kế hoạch xây dựng nghị quyết HĐND Thành phố hàng năm. Phân công rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp tham gia. Nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai kế hoạch xây dựng nghị quyết của HĐND Thành phố hàng năm để không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch.

Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam Thành phố Đàm Văn Huân cũng cho rằng, thời gian qua, các cơ quan của thành phố đã phối hợp tốt để cơ quan mặt trận tổ quốc tham gia phản biện xã hội các nội dung thuộc nghị quyết quy phạm pháp luật đã ban hành. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật, năm 2022 các cơ quan tham mưu, soạn thảo của thành phố cần chủ động, chuẩn bị sớm các tài liệu, để cơ quan mặt trận tổ quốc thành phố triển khai phản biện xã hội bảo đảm thời gian, kế hoạch, tạo đồng thuận cao của nhân các đối tượng được thụ hưởng nghị quyết.

Sau khi các sở, ban, ngành trao đổi, phát biểu tại hội nghị, phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, trong thời gian qua, UBND Thành phố đã chỉ đạo chỉ đạo Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành thành phố phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố, các Ban của HĐND Thành phố rà soát, thống nhất việc xây dựng danh mục Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND Thành phố năm 2022 đối với 30 nội dung. Đây là nhiệm vụ quan trọng, có tính chất thường xuyên hằng năm của thành phố, nhằm tạo sự chủ động, đảm bảo thực hiện tốt công tác chuẩn bị dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết, dự thảo Nghị quyết, tổ chức việc đánh giá tác động chính sách, xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị, đối tượng tác động của chính sách, thực hiện công tác thẩm định, thẩm tra, xem xét thông qua một một cách bài bản, chất lượng, đúng quy trình, quy định.

Các sở, ngành cần chủ động, trách nhiệm nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện văn bản pháp luật
Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Chu Ngọc Anh đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố thời gian tới cần nâng cao trách nhiệm, chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất, bám sát tiến độ, quá trình xây dựng Luật, pháp lệnh, Nghị quyết, Nghị định, Thông tư của Trung ương, chủ động tham mưu đề xuất việc ban hành Nghị quyết của HĐND Thành phố, quyết định của UBND Thành phố theo thẩm quyền được giao tại các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương để kịp thời tổ chức thi hành trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành của thành phố cũng tích cực, chủ động chuẩn bị nội dung, thực hiện các bước trong quy trình xây dựng dự thảo nghị quyết, phối hợp chặt chẽ, từ sớm từ xa trong công tác tổ chức lấy ý kiến góp ý, thẩm định, thẩm tra.

“Phải nghiêm túc khắc phục tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản; khắc phục tình trạng chưa chuẩn bị kỹ lưỡng, không đảm bảo về thời hạn xin ý kiến, thẩm định và chỉnh lý, hoàn thiện, thời hạn báo cáo UBND Thành phố tổ chức họp thông qua theo quy trình, quy định” - đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng yêu cầu Sở Tư pháp cần tiếp tục chủ động tham mưu cho UBND Thành phố trong việc theo dõi, đôn đốc công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo danh mục Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND Thành phố; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, các ban của HĐND Thành phố trong công tác góp ý, thẩm định, chuẩn bị hồ sơ các dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố. Văn phòng UBND Thành phố cần làm tốt hơn nữa, chủ động hơn nữa trong theo dõi, đôn đốc việc chuẩn bị hồ sơ trình, kịp thời tổng hợp, kiểm tra và tham mưu tổ chức các kỳ họp của UBND Thành phố; phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND Thành phố chuẩn bị tổ chức tốt các kỳ họp của HĐND Thành phố, đảm bảo hồ sơ trình đầy đủ, gửi đến các đại biểu đúng thời hạn quy định.

“Việc chủ động, trách nhiệm, phối hợp tốt của các cơ quan đơn vị thuộc thành phố là yếu tố quan trọng để nâng cao hơn chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật của thành phố” - đồng chí Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá cao đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị dự họp đã thể hiện rõ trách nhiệm khi tham gia ý kiến. Trên cơ sở rút kinh nghiệm những hạn chế về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các cơ quan liên quan tăng cường tính chủ động, trách nhiệm, thực hiện kiểm tra, rà soát, thống nhất hoàn thiện kế hoạch chi tiết, phân công trách nhiệm cho cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, kế hoạch hằng tháng, hằng quý và dự kiến thời gian hoàn thành đối với các nội dung dự kiến trình HĐND Thành phố ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Đối với các nghị quyết cần ban hành mới phải làm rõ, cụ thể được tính cần thiết, căn cứ ban hành, định hướng nội dung cơ chế, chính sách, quy định và dự kiến lộ trình xây dựng nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị các cơ quan thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, quy chế phối hợp và phân công công tác giữa các cơ quan, để nâng cao tính khả thi, hiệu quả của công tác lập và tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng nghị quyết HĐND Thành phố, góp phần nâng cao chất lượng của các nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND Thành phố ban hành. Đặc biệt, cần chú trọng việc xin ý kiến chỉ đạo, lãnh đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy về các nội dung cơ chế, chính sách, quy định mới đề xuất ban hành nghị quyết; đẩy mạnh, đa dạng hóa hoạt động tổ chức lấy ý kiến nhân dân tham gia đóng góp vào các chủ trương, cơ chế, chính sách mới của thành phố, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện sau khi ban hành.

Về kế hoạch xây dựng và ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch HĐND Thành phố giao Ban Pháp chế HĐND Thành phố, Sở Tư pháp là các cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các ban của HĐND Thành phố, các sở, ngành, cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố tham mưu Thường trực HĐND Thành phố hoàn thiện kế hoạch định hướng xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đối với nội dung kỳ họp chuyên đề tháng 3/2022, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố phối hợp Văn phòng UBND Thành phố rà soát, thống nhất nội dung tham mưu UBND thành phố gửi Thường trực HĐND Thành phố về các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp này, báo cáo Thường trực Thành ủy trước khi thống nhất ban hành thông báo về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp./.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gia Lâm: Nâng cao đời sống tinh thần của người lao động qua Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân

Gia Lâm: Nâng cao đời sống tinh thần của người lao động qua Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân

(LĐTĐ) Cùng với quan tâm chăm lo việc làm, thu nhập, đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động, trong những năm qua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm cũng luôn coi công tác chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn, trong đó đặc biệt coi trọng việc xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động của các Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân.
Khơi dậy niềm tự hào hàng Việt

Khơi dậy niềm tự hào hàng Việt

(LĐTĐ) Tối 9/12, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hoàn Kiếm (Hà Nội), Bộ Công Thương tổ chức Lễ khai mạc Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam với chủ đề “Tự hào hàng Việt Nam”,“Tinh hoa hàng Việt Nam” năm 2023. Chương trình kéo dài trong 2 ngày 9 - 11/12.
Nhiều cung bậc cảm xúc tại lễ Bế mạc Giải bóng đá Công đoàn khối phường quận Long Biên lần thứ I

Nhiều cung bậc cảm xúc tại lễ Bế mạc Giải bóng đá Công đoàn khối phường quận Long Biên lần thứ I

(LĐTĐ) Chiều nay (9/12), tại Sân bóng đá Phú Viên, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức bế mạc Giải bóng đá Công đoàn khối phường lần thứ I năm 2023, thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và 20 năm Ngày thành lập LĐLĐ quận Long Biên (9/12/2003 - 9/12/2023).
Ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất huy động

Ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất huy động

(LĐTĐ) Thị trường lãi suất ngân hàng tiếp tục đà giảm khi có thêm 2 ngân hàng hạ lãi suất huy động là Eximbank và VietABank.
Phát huy tiềm năng du lịch sinh thái phong phú của Hà Nội

Phát huy tiềm năng du lịch sinh thái phong phú của Hà Nội

(LĐTĐ) Chương trình “Lễ hội du lịch sinh thái Hà Nội năm 2023 - Ba Vì trải nghiệm xanh” giới thiệu với du khách hành trình trải nghiệm khám phá các sản phẩm du lịch sinh thái nổi bật của Hà Nội thông qua chương trình nghệ thuật giới thiệu nét văn hóa truyền thống đặc sắc, đa dạng trên hình ảnh điểm đến của các địa phương, làm nổi bật tiềm năng du lịch sinh thái phong phú của Hà Nội.
Hà Nội sẽ có hành lang tàu thủy buýt dọc sông Hồng

Hà Nội sẽ có hành lang tàu thủy buýt dọc sông Hồng

(LĐTĐ) Theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn 2065 vừa được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua, sông Hồng với định hướng là trục trung tâm sẽ được tăng cường nhiều hạng mục kết nối.
Gần 1.000 thí sinh tham gia cuộc thi thử thách công dân số X-Project 2023

Gần 1.000 thí sinh tham gia cuộc thi thử thách công dân số X-Project 2023

(LĐTĐ) Ngày 9/12, Thành Đoàn Hà Nội phối hợp với Công ty Trường học công nghệ Mindx tổ chức vòng Chung kết cuộc thi thử thách công dân số X-Project.

Tin khác

Hà Nội sẽ có đề án để làm tổng thể 12 tuyến đường sắt đô thị

Hà Nội sẽ có đề án để làm tổng thể 12 tuyến đường sắt đô thị

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, Thủ đô sẽ có đề án riêng về phát triển đường sắt đô thị, làm tổng thể 12 tuyến đường sắt để có cơ chế, nguồn lực riêng. Có như vậy, tất cả các vấn đề đô thị, trật tự đô thị mới được giải quyết tốt hơn.
Hà Nội thành lập 6 đoàn kiểm tra, xử lý xe hợp đồng trá hình

Hà Nội thành lập 6 đoàn kiểm tra, xử lý xe hợp đồng trá hình

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nguyễn Phi Thường cho biết, Sở đang có 6 đoàn kiểm tra, xử lý xe hợp đồng trá hình. Sở cũng đang tăng cường phối hợp với Công an Thành phố để triển khai các biện pháp xử lý tình trạng này.
Cam kết trình duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án Công viên Đống Đa vào tháng 4/2024

Cam kết trình duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án Công viên Đống Đa vào tháng 4/2024

(LĐTĐ) Tại phiên chất vấn của Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI, sáng 7/12, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa Lê Tuấn Định cho biết sau khi có hướng dẫn cụ thể thì đến tháng 4/2024, sẽ trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Dự án Công viên văn hóa - vui chơi giải trí, thể thao quận Đống Đa.
HĐND thành phố Hà Nội chất vấn 2 nhóm vấn đề được nhiều cử tri quan tâm

HĐND thành phố Hà Nội chất vấn 2 nhóm vấn đề được nhiều cử tri quan tâm

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội, ngày 7/12, các đại biểu thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn 2 nhóm vấn đề.
HĐND thành phố Hà Nội thông qua danh mục 2.839 công trình, dự án thu hồi đất năm 2024

HĐND thành phố Hà Nội thông qua danh mục 2.839 công trình, dự án thu hồi đất năm 2024

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội, chiều 6/12 các đại biểu đã biểu quyết thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
HĐND thành phố Hà Nội thông qua danh mục dịch vụ sự nghiệp công 4 lĩnh vực

HĐND thành phố Hà Nội thông qua danh mục dịch vụ sự nghiệp công 4 lĩnh vực

(LĐTĐ) Sáng 6/12, tại kỳ họp thứ 14, các đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong 4 lĩnh vực của thành phố.
Cần giải quyết tổng thể ô nhiễm các dòng sông và vấn đề thiếu nước sạch nông thôn

Cần giải quyết tổng thể ô nhiễm các dòng sông và vấn đề thiếu nước sạch nông thôn

(LĐTĐ) Thảo luận tại tổ và hội trường về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của Thành phố, tại kỳ họp 14, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khoá XVI, nhiều đại biểu mong muốn Thành phố tiếp tục đồng hành, có nhiều giải pháp hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và đảm bảo nước sách cho người dân vùng nông thôn; xử lý ô nhiễm các dòng sông.
Công tác tuyên truyền trên các cơ quan báo chí của Thủ đô vừa đúng tôn chỉ, vừa đạt kết quả cao

Công tác tuyên truyền trên các cơ quan báo chí của Thủ đô vừa đúng tôn chỉ, vừa đạt kết quả cao

(LĐTĐ) Sáng 6/12, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác báo chí Thành phố tháng 11, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2023.
HĐND thành phố Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm 28 chức danh

HĐND thành phố Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm 28 chức danh

(LĐTĐ) Chiều 5/12, tiếp tục Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI đã thông qua danh sách người được lấy phiếu tín nhiệm
Đề nghị đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc cung cấp nước sạch

Đề nghị đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc cung cấp nước sạch

(LĐTĐ) Tại Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2023 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động