Các sở, ngành cần chủ động, trách nhiệm nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện văn bản pháp luật

(LĐTĐ) Sáng 25/2, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức Hội nghị liên tịch triển khai kế hoạch xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND Thành phố năm 2022 và các năm tiếp theo; thống nhất dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp chuyên đề tháng 3/2022 của HĐND Thành phố. Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh yêu cầu các sở, ngành cần chủ động trách nhiệm nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện văn bản pháp luật; tham mưu đề xuất việc ban hành Nghị quyết của HĐND Thành phố...
Các bộ, ngành rà soát một số luật và văn bản dưới luật để sớm tháo các "điểm nghẽn" Hoàn thiện các văn bản pháp luật về chính sách bảo hiểm xã hội

Dự hội nghị có các đồng chí: Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn ĐBQH Thành phố; Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố; Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố; Phạm Quí Tiên, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố; Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ Việt Nam Thành phố.

Các sở, ngành cần chủ động, trách nhiệm nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện văn bản pháp luật
Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Cùng dự có các đồng chí ủy viên Thường trực HĐND Thành phố, ủy viên UBND Thành phố; lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy, các Ban HĐND Thành phố, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố, Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; các sở, ngành liên quan.

Báo cáo về kết quả xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật năm 2021, Giám đốc Sở Tư pháp Ngô Anh Tuấn cho biết, theo danh mục năm 2021 HĐND Thành phố ban hành 19 nghị quyết quy phạm pháp luật gồm 36 nội dung theo đề nghị của UBND Thành phố. Tuy nhiên, có 8 nội dung các sở, ngành xin hoãn, lùi thời gian, hoặc chuyển sang xây dựng quyết định; 5 nội dung chưa trình HĐND theo tiến độ, nên so với danh mục mới ban hành 23 nội dung.

Để triển khai việc xây dựng danh mục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của thành phố năm 2022, UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Tư pháp chủ động rà soát, có văn bản đôn đốc các sở, ban, ngành thành phố kiểm tra, tổng hợp danh mục đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND. Trên cơ sở kết quả rà soát thống nhất của các cơ quan thuộc HĐND, UBND Thành phố và báo cáo của Sở Tư pháp, UBND Thành phố xây dựng danh mục nghị quyết của HĐND Thành phố đề nghị ban hành trong năm 2022 gồm 30 nội dung, chia theo kỳ họp HĐND Thành phố: Kỳ họp giữa năm có 13 nội dung, kỳ họp cuối năm có 16 nội dung, các kỳ không thường kỳ có 1 nội dung trình Kỳ họp tháng 3/2022.

Triển khai Kế hoạch định hướng xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021- 2026 của HĐND Thành phố, theo Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên, sẽ có các mốc quan trọng. Đó là việc triển khai rà soát các nghị quyết do HĐND Thành phố đã ban hành trên tất cả lĩnh vực, nội dung quản lý nhà nước đang còn hiệu lực và báo cáo Thường trực HĐND Thành phố hoàn thành chậm nhất trong tháng 3-2022; dự báo kế hoạch ban hành nghị quyết HĐND theo tiến độ xây dựng pháp luật của Quốc hội và các cơ quan Trung ương, báo cáo với Thường trực HĐND Thành phố sẽ thực hiện thường xuyên hàng năm, báo cáo Thường trực HĐND Thành phố chậm nhất là ngày 31-12 hàng năm; xây dựng Đề xuất ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới, đề xuất gửi Thường trực HĐND Thành phố chậm nhất là 10-1 hàng năm; thống nhất kế hoạch xây dựng nghị quyết HĐND Thành phố hàng năm sẽ hoàn thành trước tháng 2 hàng năm.

Các sở, ngành cần chủ động, trách nhiệm nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện văn bản pháp luật
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận Hội nghị

Thường trực HĐND Thành phố đề nghị các cơ quan, sở, ngành, tăng cường tính chủ động, tích cực, trách nhiệm của các cơ quan trong việc thực hiện kế hoạch xây dựng nghị quyết HĐND Thành phố hàng năm. Phân công rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp tham gia. Nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai kế hoạch xây dựng nghị quyết của HĐND Thành phố hàng năm để không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch.

Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam Thành phố Đàm Văn Huân cũng cho rằng, thời gian qua, các cơ quan của thành phố đã phối hợp tốt để cơ quan mặt trận tổ quốc tham gia phản biện xã hội các nội dung thuộc nghị quyết quy phạm pháp luật đã ban hành. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật, năm 2022 các cơ quan tham mưu, soạn thảo của thành phố cần chủ động, chuẩn bị sớm các tài liệu, để cơ quan mặt trận tổ quốc thành phố triển khai phản biện xã hội bảo đảm thời gian, kế hoạch, tạo đồng thuận cao của nhân các đối tượng được thụ hưởng nghị quyết.

Sau khi các sở, ban, ngành trao đổi, phát biểu tại hội nghị, phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, trong thời gian qua, UBND Thành phố đã chỉ đạo chỉ đạo Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành thành phố phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố, các Ban của HĐND Thành phố rà soát, thống nhất việc xây dựng danh mục Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND Thành phố năm 2022 đối với 30 nội dung. Đây là nhiệm vụ quan trọng, có tính chất thường xuyên hằng năm của thành phố, nhằm tạo sự chủ động, đảm bảo thực hiện tốt công tác chuẩn bị dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết, dự thảo Nghị quyết, tổ chức việc đánh giá tác động chính sách, xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị, đối tượng tác động của chính sách, thực hiện công tác thẩm định, thẩm tra, xem xét thông qua một một cách bài bản, chất lượng, đúng quy trình, quy định.

Các sở, ngành cần chủ động, trách nhiệm nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện văn bản pháp luật
Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Chu Ngọc Anh đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố thời gian tới cần nâng cao trách nhiệm, chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất, bám sát tiến độ, quá trình xây dựng Luật, pháp lệnh, Nghị quyết, Nghị định, Thông tư của Trung ương, chủ động tham mưu đề xuất việc ban hành Nghị quyết của HĐND Thành phố, quyết định của UBND Thành phố theo thẩm quyền được giao tại các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương để kịp thời tổ chức thi hành trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành của thành phố cũng tích cực, chủ động chuẩn bị nội dung, thực hiện các bước trong quy trình xây dựng dự thảo nghị quyết, phối hợp chặt chẽ, từ sớm từ xa trong công tác tổ chức lấy ý kiến góp ý, thẩm định, thẩm tra.

“Phải nghiêm túc khắc phục tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản; khắc phục tình trạng chưa chuẩn bị kỹ lưỡng, không đảm bảo về thời hạn xin ý kiến, thẩm định và chỉnh lý, hoàn thiện, thời hạn báo cáo UBND Thành phố tổ chức họp thông qua theo quy trình, quy định” - đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng yêu cầu Sở Tư pháp cần tiếp tục chủ động tham mưu cho UBND Thành phố trong việc theo dõi, đôn đốc công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo danh mục Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND Thành phố; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, các ban của HĐND Thành phố trong công tác góp ý, thẩm định, chuẩn bị hồ sơ các dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố. Văn phòng UBND Thành phố cần làm tốt hơn nữa, chủ động hơn nữa trong theo dõi, đôn đốc việc chuẩn bị hồ sơ trình, kịp thời tổng hợp, kiểm tra và tham mưu tổ chức các kỳ họp của UBND Thành phố; phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND Thành phố chuẩn bị tổ chức tốt các kỳ họp của HĐND Thành phố, đảm bảo hồ sơ trình đầy đủ, gửi đến các đại biểu đúng thời hạn quy định.

“Việc chủ động, trách nhiệm, phối hợp tốt của các cơ quan đơn vị thuộc thành phố là yếu tố quan trọng để nâng cao hơn chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật của thành phố” - đồng chí Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá cao đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị dự họp đã thể hiện rõ trách nhiệm khi tham gia ý kiến. Trên cơ sở rút kinh nghiệm những hạn chế về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các cơ quan liên quan tăng cường tính chủ động, trách nhiệm, thực hiện kiểm tra, rà soát, thống nhất hoàn thiện kế hoạch chi tiết, phân công trách nhiệm cho cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, kế hoạch hằng tháng, hằng quý và dự kiến thời gian hoàn thành đối với các nội dung dự kiến trình HĐND Thành phố ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Đối với các nghị quyết cần ban hành mới phải làm rõ, cụ thể được tính cần thiết, căn cứ ban hành, định hướng nội dung cơ chế, chính sách, quy định và dự kiến lộ trình xây dựng nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị các cơ quan thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, quy chế phối hợp và phân công công tác giữa các cơ quan, để nâng cao tính khả thi, hiệu quả của công tác lập và tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng nghị quyết HĐND Thành phố, góp phần nâng cao chất lượng của các nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND Thành phố ban hành. Đặc biệt, cần chú trọng việc xin ý kiến chỉ đạo, lãnh đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy về các nội dung cơ chế, chính sách, quy định mới đề xuất ban hành nghị quyết; đẩy mạnh, đa dạng hóa hoạt động tổ chức lấy ý kiến nhân dân tham gia đóng góp vào các chủ trương, cơ chế, chính sách mới của thành phố, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện sau khi ban hành.

Về kế hoạch xây dựng và ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch HĐND Thành phố giao Ban Pháp chế HĐND Thành phố, Sở Tư pháp là các cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các ban của HĐND Thành phố, các sở, ngành, cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố tham mưu Thường trực HĐND Thành phố hoàn thiện kế hoạch định hướng xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đối với nội dung kỳ họp chuyên đề tháng 3/2022, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố phối hợp Văn phòng UBND Thành phố rà soát, thống nhất nội dung tham mưu UBND thành phố gửi Thường trực HĐND Thành phố về các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp này, báo cáo Thường trực Thành ủy trước khi thống nhất ban hành thông báo về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp./.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lên phương án phòng, chống đua xe trái phép sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31

Lên phương án phòng, chống đua xe trái phép sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31

(LĐTĐ) Dự báo mật độ người và phương tiện tham gia giao thông trước và sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 sẽ tăng cao, đặc biệt là ...
Công an huyện Sóc Sơn trao trả tài sản đánh rơi cho cổ động viên SEA Games 31

Công an huyện Sóc Sơn trao trả tài sản đánh rơi cho cổ động viên SEA Games 31

(LĐTĐ) Tại Nhà thi đấu huyện Sóc Sơn, cán bộ Công an huyện đã nhặt được tài sản của du khách và nhanh chóng tìm cách trao trả cho chủ nhân.
Hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động: Nhiều nơi mới chỉ dừng ở việc lập danh sách

Hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động: Nhiều nơi mới chỉ dừng ở việc lập danh sách

Từ đầu tháng 4 vừa qua, nhiều người lao động làm tại các khu công nghiệp phải thuê trọ nhà khá vui mừng khi Công ty lập danh sách đề ...
Chuyện những người “gác cổng thông tin” cho SEA Games 31 tại Hà Nội

Chuyện những người “gác cổng thông tin” cho SEA Games 31 tại Hà Nội

(LĐTĐ) Tạm gác niềm vui nho nhỏ bên bữa cơm gia đình, không thể trực tiếp theo dõi những trận thi đấu mà mình yêu thích, phải làm việc với công ...
Không yêu cầu giáo viên tiểu học, trung học cơ sở hạng I phải có trình độ thạc sĩ

Không yêu cầu giáo viên tiểu học, trung học cơ sở hạng I phải có trình độ thạc sĩ

Đây là đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT quy định ...
Ngày đa dạng sinh học 2022: Xây nền móng cho tương lai của sự sống

Ngày đa dạng sinh học 2022: Xây nền móng cho tương lai của sự sống

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, bên cạnh việc sử dụng các công cụ chính sách và pháp luật, đã đến lúc, chúng ta cần phải coi bảo tồn đa ...
[Infographics]: Lịch thi đấu SEA Games 31 các bộ môn tại Hà Nội ngày 22/5: Chờ đợi HCV đội tuyển U23 Việt Nam

[Infographics]: Lịch thi đấu SEA Games 31 các bộ môn tại Hà Nội ngày 22/5: Chờ đợi HCV đội tuyển U23 Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày thi đấu hôm nay (22/5), trận chung kết bóng đá nam giữa U23 Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 19h là tâm điểm ở của SEA Games ...

Tin khác

Hội đồng nhân dân TP Hà Nội thông qua chủ trương bố trí 23.524 tỷ đồng cho Dự án đường Vành đai 4

Hội đồng nhân dân TP Hà Nội thông qua chủ trương bố trí 23.524 tỷ đồng cho Dự án đường Vành đai 4

(LĐTĐ) 100% đại biểu dự Kỳ họp thứ năm (kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI đã biểu quyết, tán thành chủ trương dự kiến nguồn vốn triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô được bố trí từ ngân sách Thành phố là khoảng 23.524 tỷ đồng.
Khơi dậy và phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô

Khơi dậy và phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 5/5/2022, thay mặt Bộ Chính trị (khóa XIII), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TƯ về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Nghị quyết đã mở ra những định hướng quan trọng để phát triển Hà Nội xứng tầm với vai trò, vị thế Thủ đô, “trái tim của cả nước”. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã có bài viết về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 15-NQ/TƯ và những nhiệm vụ, giải pháp mà Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ triển khai thực hiện. Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu bài viết tới bạn đọc.
Thống nhất, minh bạch trong bồi thường khi triển khai Dự án đường Vành đai 4

Thống nhất, minh bạch trong bồi thường khi triển khai Dự án đường Vành đai 4

(LĐTĐ) Thảo luận về Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại Kỳ họp thứ năm (Kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI, sáng 20/5, các đại biểu HĐND Thành phố đề nghị áp dụng các chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư một cách thống nhất, minh bạch, đúng quy định để không xảy ra tình trạng khiếu kiện gây mất ổn định an ninh chính trị ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản; công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố; Rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển.
Phấn đấu hoàn thành đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trước năm 2027

Phấn đấu hoàn thành đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trước năm 2027

(LĐTĐ) Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, sáng 20/5, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố sẽ tổ chức phiên họp chuyên đề để xem xét, quyết nghị chủ trương bố trí, cân đối vốn cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô và phấn đấu hoàn thành dự án này trước năm 2027.
Nâng cao chất lượng tín dụng, phát huy hiệu quả vay vốn hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh phục hồi

Nâng cao chất lượng tín dụng, phát huy hiệu quả vay vốn hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh phục hồi

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, Hà Nội sẽ ban hành Quy chế cho vay hỗ trợ sản xuất kinh doanh từ nguồn vốn ngân sách ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) Thành phố… Làm tốt công tác tuyên truyền, để mọi tổ chức, cá nhân trên địa bàn đều nắm bắt về chính sách tín dụng ưu đãi, các đối tượng thụ hưởng theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP và chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm 2022-2023.
Quận Long Biên cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng

Quận Long Biên cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, Quận ủy Long Biên tiếp tục rà soát các chương trình, kết luận, quy định mới của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nỗ lực đổi mới phương thức lãnh đạo, giữ gìn và phát huy mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân để hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị được Thành phố giao.
Hà Nội: Khởi công xây dựng cụm công nghiệp 10,7ha

Hà Nội: Khởi công xây dựng cụm công nghiệp 10,7ha

(LĐTĐ) Ngày 16/5, huyện Thạch Thất tổ chức lễ khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp làng nghề Dị Nậu (xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất), với tổng diện tích đất thực hiện dự án là 10,7ha và có tổng mức đầu tư gần 267,6 tỷ đồng.
Hà Nội: Sáp nhập, bổ nhiệm lãnh đạo hai Ban Quản lý dự án Thành phố

Hà Nội: Sáp nhập, bổ nhiệm lãnh đạo hai Ban Quản lý dự án Thành phố

(LĐTĐ) Sáng 16/5, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì hội nghị.
Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(LĐTĐ) Ngày 13/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 2835-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đây là địa phương đầu tiên cụ thể hóa chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ năm về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.
Xem thêm
Phiên bản di động