M
12/09/2020 21:01

Các cấp công đoàn huyện Đan Phượng: Xây dựng nhiều điển hình tiên tiến

(LĐTĐ) Những năm qua, việc phát động, triển khai các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn luôn được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng quan tâm, chỉ đạo thường xuyên.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” ở Đan Phượng
Công đoàn huyện Đan Phượng đẩy mạnh phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo”
LĐLĐ huyện Đan Phượng: Hướng đến lợi ích đoàn viên

Các phong trào thi đua luôn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với từng lĩnh vực chuyên môn, hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với các khối công đoàn cơ sở.

Từ các phong trào thi đua, đã xuất hiện những công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu, nhân tố mới, những điển hình tiên tiến làm hạt nhân, làm nòng cốt trong các phong trào thi đua.

3009 bong chuyyn hyi
Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng thường xuyên chủ động phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe, tinh thần cho cán bộ, công nhân, viên chức trong huyện.

Trong đó, Liên đoàn Lao động huyện luôn chú trọng xây dựng điển hình tiên tiến là công nhân lao động trực tiếp sản xuất trong các doanh nghiệp; những công chức, viên chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu, giảng dạy,...

Thường xuyên động viên khích lệ công nhân, viên chức, lao động hăng say làm việc, tích cực sáng tạo, có những việc làm mới, ứng dụng hiệu quả, nâng chất lượng, tăng năng suất chất lượng hiệu quả sản phẩm tạo ra.

Hàng năm, các gương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực đều được các công đoàn cơ sở biểu dương và đề nghị các cấp tôn vinh, khen thưởng. Trong 5 năm qua đã có 10 tập thể, 163 cá nhân được Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động huyện biểu dương.

Về phương hướng trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Thủy – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng cho biết, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện sẽ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ tổ chức sơ kết biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Chú trọng khen thưởng cá nhân là lao động trực tiếp sản xuất; cá nhân có sáng kiến sáng tạo trong lao động sản xuất, trong công tác chuyên môn.

Bà Thủy cũng cho biết, kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, công nhân, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn huyện tiếp tục phát huy truyền thống năng động, sáng tạo đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước góp phần tích cực xây dựng huyện Đan Phượng trở thành đô thị giàu đẹp - văn minh và hiện đại.

H.P

Nguồn :