M
02/05/2021 18:36

Cả nước có 16 cán bộ Công đoàn cấp tỉnh, thành phố ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, qua 3 vòng hiệp thương, có 16 người thuộc các cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đạt tỷ lệ 2,40%.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường được tín nhiệm cao của cử tri nơi cư trú Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội giới thiệu nhân sự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lấy ý kiến cử tri về nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Theo báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong các ngày từ 14/4 đến ngày 18/4/2021, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV.

Cả nước có 16 cán bộ Công đoàn cấp tỉnh, thành phố ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

Từ kết quả của 3 vòng hiệp thương, đến nay có 153 người thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ Trung ương đến địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, chiếm tỷ lệ 17,48%.

Trong khi đó, Quốc hội Khóa XIV có 145 người, gồm 31 người ở Trung ương và 114 người ở địa phương, tỷ lệ 16,5%; Khóa XIII là 139 người, gồm 30 người ở trung ương và 109 người ở địa phương, tỷ lệ 16,71%.

Xét theo các tổ chức thành viên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có 16 người ứng cử đại biểu Quốc hội thuộc các cơ quan Liên đoàn Lao động ở 13 tỉnh, thành phố là An Giang, Bình Dương, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Hà Nội, Hậu Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Yên, Quảng Nam, Thái Bình, Thanh Hóa, Tiền Giang; chiếm tỷ lệ 2,40%. Tỷ lệ này cao hơn các khóa Quốc hội trước đó (Quốc hội Khóa XIV có 8 người, chiếm tỷ lệ 1,17%; Khóa XIII có 12 người, tỉ lệ 1,85%).

Tại Thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Phi Thường - Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố được 100% cử tri cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội biểu quyết giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Qua lấy ý kiến nơi cư trú, 100% cử tri Tổ dân phố số 1, phường Điện Biên, quận Ba Đình cũng đã biểu quyết tán thành giới thiệu đồng chí Nguyễn Phi Thường ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú, đồng chí Nguyễn Phi Thường bày tỏ: “Trong thời gian tới, thử thách đối với tổ chức Công đoàn rất lớn, đặc biệt khi nước ta đã tham gia các công ước quốc tế. Ý thức được rằng những vấn đề xương sống quyết định đến sự phát triển của tổ chức Công đoàn rất cần tiếng nói của tổ chức trên diễn đàn Quốc hội, với sự tín nhiệm của cử tri, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, làm thắm thêm màu xanh Công đoàn trên diễn đàn Quốc hội”.

Cũng theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, qua 3 vòng hiệp thương, các tổ chức thành viên khác của Mặt trận như: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có 32 người ứng cử thuộc cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp địa phương ở 22 tỉnh, thành phố; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh có 29 người ứng cử thuộc cơ quan Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các cấp ở 25 tỉnh, thành phố; Hội Nông dân Việt Nam có 9 người ứng cử thuộc cơ quan Hội Nông dân Việt Nam các cấp ở 6 tỉnh, thành phố; Hội Cựu chiến binh Việt Nam có 3 người ứng cử thuộc cơ quan Hội Cựu chiến binh Việt Nam các cấp ở 3 tỉnh, thành phố.

Ngoài ra, còn có 19 người ứng cử thuộc các tổ chức thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương như: Ban Trị sự Hội phật giáo, Hội Luật gia, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh...

B.D

Nguồn :