M
09/05/2021 10:21

Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho phù hợp xu thế phát triển

(LĐTĐ) Liên quan đến việc tổng hợp đóng góp vào dự thảo báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khoá XII và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội, mới đây Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đã triển khai tới các Công đoàn cơ sở để thực hiện.

Cải thiện cơ chế phối hợp liên ngành trong ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ di cư Công đoàn Tổng Công ty UDIC kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Kết quả, 100% Công đoàn cơ sở đã nghiêm túc triển khai nội dung tham gia đóng góp vào dự thảo Báo cáo Chính trị và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội khóa XII của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với 18 buổi và 62 lượt ý kiến tham gia đóng góp của đoàn viên công đoàn.

Qua nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, đa số các đại biểu nhất trí với quan điểm cần thiết phải bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho phù hợp với xu thế phát triển hiện nay, đáp ứng yêu cầu đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động của Hội trong tình hình mới.

Tuy nhiên nhiều ý kiến mong muốn Điều lệ Hội cần quy định cụ thể hơn về những vấn đề được xuất phát từ thực tiễn phong trào và hoạt động Hội, nhất là công tác kiểm tra trong hệ thống Hội, kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội các cấp.

Về công tác thi đua, khen thưởng, đa số ý kiến cán bộ, hội viên, nhất là đội ngũ cán bộ Hội đề nghị xem xét có hình thức khen thưởng tặng “Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” cho Hội Liên hiệp Phụ nữ các địa phương; tặng Bằng khen cho cán bộ Hội, đặc biệt là cán bộ chuyện trách và cần có nhiều hình thức khen các chuyên đề công tác Hội để động viên, khích lệ phong trào phụ nữ, hoạt động Hội ở cơ sở...

Đánh giá về nội dung dự thảo báo cáo, về mục tiêu tổng quát, đa số đại biểu đều nhất trí, cho rằng rất phù hợp, bao quát, đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra, phù hợp với tình hình thực tiễn. Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, nêu cao tinh thần làm chủ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phấn đấu đến năm 2030 khẳng định vị thế tổ chức tiên phong hành động vì hạnh phúc, bình đẳng và sự phát triển của phụ nữ, có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Đề cương cũng đã nêu được mục tiêu cụ thể cần phấn đấu trong giai đoạn tới và những mục tiêu này cần thiết phải thực hiện trong nhiệm kỳ. Tuy nhiên, chỉ tiêu 2 là một chỉ tiêu khó, đòi hỏi các cấp Hội cần đồng bộ triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ làm chủ doanh nghiệp, hợp tác xã do các doanh nghiệp, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ rất ít và thiếu tính bền vững…

H.D

Nguồn :