Biểu dương 8 tập thể, 97 cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

(LĐTĐ) Trong năm 2021, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đã triển khai có hiệu quả công tác Nữ công và phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tới từng công đoàn cơ sở (CĐCS). Để ghi nhận thành tích của các cá nhân, tập thể trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, Công đoàn viên chức Thành phố đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 97 cá nhân có thành tích cao.
Hiệu quả từ phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” huyện Thạch Thất Triển khai hiệu quả phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Hôm nay (29/3), Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2021; tuyên truyền nghị quyết Đại hội XVI Phụ nữ thành phố Hà Nội, thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Tới dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội; Phạm Thị Nguyên Hạnh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội; Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Cùng đự, có đại diện lãnh đạo các Ban Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội; LĐLĐ thành phố Hà Nội; Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Biểu dương 8 tập thể, 97 cá nhân
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa trao Giấy khen của Công đoàn Viên chức Thành phố cho các tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua ''Giỏi việc nước, đảm việc nhà'' năm 2021.

Báo cáo Tổng kết công tác Nữ công, phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Vũ Quỳnh Hương, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội cho biết, năm 2021, tiếp tục đẩy mạnh và thực có hiệu quả phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, Ban Nữ công đã tham mưu cho Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt là phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", cùng với cán bộ công chức viên chức lao động (CBCCVCLĐ) Thủ đô phấn đấu triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của Thành phố.

Theo đó, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền những quan điểm của Đảng, Bác Hồ, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản của tổ chức Công đoàn liên quan đến phụ nữ; tuyên truyền các gương tập thể, cá nhân nữ CBCCVCLĐ điển hình xuất sắc trên mọi lĩnh vực học tập, lao động và sản xuất trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; mời báo cáo viên nói chuyện chuyên đề và gắn với các hoạt động giáo dục phẩm chất người phụ nữ Việt Nam, xây dựng gia đình hạnh phúc…

Biểu dương 8 tập thể, 97 cá nhân
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa và Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội Phạm Thị Nguyên Hạnh trao Giấy khen cho các nữ CBCCVCLĐ xuất sắc trong phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành, Ban Nữ công các CĐCS đã triển khai phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm của đơn vị, động viên nữ CBCCVCLĐ hăng hái tham gia, gương mẫu thực hiện. Đối với nữ CBCCVCLĐ, nội dung thi đua “Giỏi việc nước” luôn được đổi mới, bổ sung hàng năm theo nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố được vận dụng triển khai sát, hợp với từng loại hình hoạt động, từng cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19, nữ CBCCVCLĐ đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc, nghiêm túc chấp hành các chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và sự phân công, ứng trực thực hiện thường xuyên công tác chuyên môn đảm bảo yêu cầu công việc.

Ngoài trách nhiệm với công việc của cơ quan, đơn vị, chị em còn thực hiện thiên chức cao cả với vai trò làm vợ, làm mẹ, làm dâu trong gia đình. Bên cạnh tiêu chí “Giỏi việc nước” thì tiêu chí “Đảm việc nhà” hiện nay đã được mở rộng với tiêu chí không ôm đồm công việc nhà mà chị em đã linh hoạt trong tổ chức cuộc sống gia đình, phân công và động viên, hướng dẫn chồng con, các thành viên trong gia đình cùng chia sẻ các công việc hàng ngày, duy trì các dịp sinh hoạt chung như các bữa ăn đầy đủ các thành viên, cùng nhau tham gia các hoạt động xã hội, vui chơi giải trí, thăm hỏi họ hàng, bạn bè là cơ sở để gắn kết tình cảm, trách nhiệm yêu thương quý trọng nhau, một yếu tố quan trọng trong xây dựng hạnh phúc gia đình bền vững.

Biểu dương 8 tập thể, 97 cá nhân
Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội Phạm Thị Nguyên Hạnh và Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh trao Giấy khen cho các nữ CBCCVCLĐ xuất sắc trong phong trào.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương hoa nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận những thành tích trong công tác Nữ công và phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của các cấp Công đoàn Công đoàn Viên chức Thành phố. Theo đó, các CĐCS đã triển khai các phong trào thi đua phù hợp với đặc thù, hoạt động của từng cơ quan, đơn vị. Các đồng chí nữ CBCNVCLĐ tại các cơ quan cũng đã cố gắng tham gia hưởng ứng phong trào, qua đó, khẳng định vai trò vị thế trong công tác chuyên môn cũng như trong việc gia đình.

Biểu dương 8 tập thể, 97 cá nhân
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, năm 2022 xác định là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp với chủ đề của Tổng LĐLĐ Việt Nam là “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XII Công đoàn Việt Nam” và năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo” của thành phố Hà Nội; năm chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành Đại hội Công đoàn các cấp, do đó, Công đoàn Viên chức Thành phố chức cần tập trung vào một số nhiệm vụ trong tâm.

Cụ thể, Công đoàn Viên chức Thành phố cần triển khai hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Đặc biệt là về công tác Nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Tổng LĐLĐ Việt Nam về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và công tác vận động nữ công nhân lao động trong tình hình mới.

Đồng thời gắn phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Công đoàn, tổ chức Hội Phụ nữ và công tác chuyên môn... Tuyên truyền nam công nhân viên chức lao động chia sẻ công việc gia đình với phụ nữ để chị em phụ nữ được tạo điều kiện học tập, cống hiến.

Cùng đó, các CĐCS và Ban Nữ công tại các CĐCS chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của lao động nữ, quan tâm đến đời sống việc làm cải thiện điều kiện môi trường làm việc tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nữ cho lao động nữ về mọi mặt; làm tốt công tác chăm lo cho cán bộ nữ và người lao động; tham mưu, đề xuất xây dựng các chế độ chính sách liên quan đến đội ngũ nữ CBCNVCLĐ.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong nữ CBCCVC về chính sách, pháp luật có liên quan tới lao động nữ, chính sách về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình…Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công Công đoàn các cấp để làm tốt vai trò tham mưu cho Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp về công tác vận động nữ CNVCLĐ; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động Câu lạc Bộ Nữ công trong Công đoàn Viên chức Thành phố.

Biểu dương 8 tập thể, 97 cá nhân
Đồng chí Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội giới thiệu các nội dung chính trong Nghị quyết Đại hội XVI Phụ nữ thành phố Hà Nội.

Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Thành phố, đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên để bổ sung vào Chương trình, kế hoạch công tác Nữ công năm 2022, từ đó, chỉ đạo các CĐCS trực thuộc tổ chức có hiệu quả phong trào nữ CBCCVCLĐ nói chung trong đó, tập trung vào phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc và tiến bộ.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã chia sẻ những thông tin cơ bản của Nghị quyết Đại hội XVI Phụ nữ thành phố Hà Nội, thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Theo đó, Ban Chấp hành CĐCS sẽ tiếp thu các nội dung trên vào các chương trình, kế hoạch công tác nữ công của đơn vị mình.

Ghi nhận, biểu dương những cố gắng, thành tích xuất sắc của đội ngũ nữ CBCCVCLĐ Thủ đô, tại Hội nghị này, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đã tiến hành trao Giấy khen cho 8 tập thể nữ và 97 cá nhân nữ CBCCVCLĐ tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EU tương xứng với tiềm năng

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EU tương xứng với tiềm năng

(LĐTĐ) Tại cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh ...
Nghiên cứu cơ chế đặc thù vùng có tính liên kết, lan toả cao hơn

Nghiên cứu cơ chế đặc thù vùng có tính liên kết, lan toả cao hơn

(LĐTĐ) Nhất trí sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội cho phép tỉnh Khánh Hòa được áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù, Chủ tịch ...
Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2022

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2022

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022, mới đây, tại Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân Công ty ...
Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam tuyển 200 chỉ tiêu lớp 6

Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam tuyển 200 chỉ tiêu lớp 6

(LĐTĐ) Năm học 2022-2023, Trường Trung học phổ thông (THPT) chuyên Hà Nội - Amsterdam tuyển sinh 5 lớp 6 với khoảng 200 học sinh. Đối tượng dự tuyển là học ...
Hướng dẫn thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy mượn, máy đặt

Hướng dẫn thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy mượn, máy đặt

(LĐTĐ) Ngày 24/5, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành Công văn số 1379/BHXH-CSYT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, ...
28 đội bóng tham dự Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VII

28 đội bóng tham dự Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VII

(LĐTĐ) Tại Sân vận động Hoàng Cầu, sáng 24/5, Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VII năm 2022 đã chính ...
Đề xuất kéo dài áp dụng Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu

Đề xuất kéo dài áp dụng Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu

(LĐTĐ) Ngày 24/5, Quốc hội đã nghe Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý ...

Tin khác

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2022

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2022

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022, mới đây, tại Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho 631 cán bộ, công nhân lao động.
28 đội bóng tham dự Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VII

28 đội bóng tham dự Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VII

(LĐTĐ) Tại Sân vận động Hoàng Cầu, sáng 24/5, Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VII năm 2022 đã chính thức khai mạc.
Mang “Mái ấm Công đoàn” đến với công nhân, lao động khó khăn

Mang “Mái ấm Công đoàn” đến với công nhân, lao động khó khăn

(LĐTĐ) Cùng với chuỗi các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong Tháng Công nhân, ngày 24/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tới thăm và trao kinh phí sửa chữa nhà “Mái ấm Công đoàn” năm 2022 cho chị Đào Thanh Thủy - đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Medistar Việt Nam trực thuộc LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm.
Tự hào với danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô

Tự hào với danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô

(LĐTĐ) Yêu nghề cùng với tinh thần cầu thị, ham học hỏi nên dù tuổi còn trẻ, thời gian công tác chưa lâu nhưng kỹ thuật viên sửa chữa Nguyễn Văn Tuấn (Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam) đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công việc.
Chùm ảnh ấn tượng tại Lễ khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2022

Chùm ảnh ấn tượng tại Lễ khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2022

(LĐTĐ) Sáng nay (24/5), tại Sân vận động Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VII - năm 2022 đã chính thức khai mạc.
Mê Linh: Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Việt Phú

Mê Linh: Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Việt Phú

(LĐTĐ) Vừa qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mê Linh đã tổ chức Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Việt Phú. Đây là hoạt động hưởng ứng đợt cao điểm tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở năm 2022 của LĐLĐ huyện.
Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VII năm 2022

Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VII năm 2022

(LĐTĐ) Sáng 24/5, tại Sân vận động Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VII năm 2022 đã chính thức khai mạc. Giải đấu có sự tham gia của 28 đội bóng chất lượng đến từ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Nỗ lực đẩy lùi nguy cơ tai nạn lao động

Nỗ lực đẩy lùi nguy cơ tai nạn lao động

(LĐTĐ) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là những vấn đề không ai mong muốn. Tuy nhiên, trên thực tế, chỉ một phút lơ là, mất cảnh giác, tai nạn lao động đã có thể xảy ra, để lại những đau thương, mất mát, những thiệt hại khôn lường cho cả người lao động và người sử dụng lao động. Chính vì vậy, kiểm soát các yếu tố rủi ro, nguy cơ mất an toàn lao động, đẩy lùi tai nạn lao động luôn là mục tiêu mà các cấp, ngành, doanh nghiệp nỗ lực hướng tới.
Huyện Ba Vì: Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động

Huyện Ba Vì: Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Bà Phan Thị Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Ba Vì cho biết, ngày 22/5, Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì, LĐLĐ huyện Ba Vì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội tổ chức hưởng ứng Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động năm 2022.
Hôm nay, Khai mạc giải bóng đá CNVCLĐ - Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VII: 28 đội bóng  tham gia tranh tài

Hôm nay, Khai mạc giải bóng đá CNVCLĐ - Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VII: 28 đội bóng tham gia tranh tài

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng “Tháng Công nhân” năm 2022 và chào mừng thành công của Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31, sáng nay (24/5) tại Sân vận động Hoàng Cầu, quận Đống Đa diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VII năm 2022 với sự tham gia của 28 đội bóng đến từ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động