Biểu dương 8 tập thể, 97 cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

(LĐTĐ) Trong năm 2021, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đã triển khai có hiệu quả công tác Nữ công và phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tới từng công đoàn cơ sở (CĐCS). Để ghi nhận thành tích của các cá nhân, tập thể trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, Công đoàn viên chức Thành phố đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 97 cá nhân có thành tích cao.
Hiệu quả từ phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” huyện Thạch Thất Triển khai hiệu quả phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Hôm nay (29/3), Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2021; tuyên truyền nghị quyết Đại hội XVI Phụ nữ thành phố Hà Nội, thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Tới dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội; Phạm Thị Nguyên Hạnh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội; Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Cùng đự, có đại diện lãnh đạo các Ban Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội; LĐLĐ thành phố Hà Nội; Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Biểu dương 8 tập thể, 97 cá nhân
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa trao Giấy khen của Công đoàn Viên chức Thành phố cho các tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua ''Giỏi việc nước, đảm việc nhà'' năm 2021.

Báo cáo Tổng kết công tác Nữ công, phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Vũ Quỳnh Hương, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội cho biết, năm 2021, tiếp tục đẩy mạnh và thực có hiệu quả phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, Ban Nữ công đã tham mưu cho Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt là phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", cùng với cán bộ công chức viên chức lao động (CBCCVCLĐ) Thủ đô phấn đấu triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của Thành phố.

Theo đó, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền những quan điểm của Đảng, Bác Hồ, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản của tổ chức Công đoàn liên quan đến phụ nữ; tuyên truyền các gương tập thể, cá nhân nữ CBCCVCLĐ điển hình xuất sắc trên mọi lĩnh vực học tập, lao động và sản xuất trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; mời báo cáo viên nói chuyện chuyên đề và gắn với các hoạt động giáo dục phẩm chất người phụ nữ Việt Nam, xây dựng gia đình hạnh phúc…

Biểu dương 8 tập thể, 97 cá nhân
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa và Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội Phạm Thị Nguyên Hạnh trao Giấy khen cho các nữ CBCCVCLĐ xuất sắc trong phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành, Ban Nữ công các CĐCS đã triển khai phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm của đơn vị, động viên nữ CBCCVCLĐ hăng hái tham gia, gương mẫu thực hiện. Đối với nữ CBCCVCLĐ, nội dung thi đua “Giỏi việc nước” luôn được đổi mới, bổ sung hàng năm theo nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố được vận dụng triển khai sát, hợp với từng loại hình hoạt động, từng cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19, nữ CBCCVCLĐ đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc, nghiêm túc chấp hành các chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và sự phân công, ứng trực thực hiện thường xuyên công tác chuyên môn đảm bảo yêu cầu công việc.

Ngoài trách nhiệm với công việc của cơ quan, đơn vị, chị em còn thực hiện thiên chức cao cả với vai trò làm vợ, làm mẹ, làm dâu trong gia đình. Bên cạnh tiêu chí “Giỏi việc nước” thì tiêu chí “Đảm việc nhà” hiện nay đã được mở rộng với tiêu chí không ôm đồm công việc nhà mà chị em đã linh hoạt trong tổ chức cuộc sống gia đình, phân công và động viên, hướng dẫn chồng con, các thành viên trong gia đình cùng chia sẻ các công việc hàng ngày, duy trì các dịp sinh hoạt chung như các bữa ăn đầy đủ các thành viên, cùng nhau tham gia các hoạt động xã hội, vui chơi giải trí, thăm hỏi họ hàng, bạn bè là cơ sở để gắn kết tình cảm, trách nhiệm yêu thương quý trọng nhau, một yếu tố quan trọng trong xây dựng hạnh phúc gia đình bền vững.

Biểu dương 8 tập thể, 97 cá nhân
Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội Phạm Thị Nguyên Hạnh và Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh trao Giấy khen cho các nữ CBCCVCLĐ xuất sắc trong phong trào.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương hoa nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận những thành tích trong công tác Nữ công và phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của các cấp Công đoàn Công đoàn Viên chức Thành phố. Theo đó, các CĐCS đã triển khai các phong trào thi đua phù hợp với đặc thù, hoạt động của từng cơ quan, đơn vị. Các đồng chí nữ CBCNVCLĐ tại các cơ quan cũng đã cố gắng tham gia hưởng ứng phong trào, qua đó, khẳng định vai trò vị thế trong công tác chuyên môn cũng như trong việc gia đình.

Biểu dương 8 tập thể, 97 cá nhân
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, năm 2022 xác định là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp với chủ đề của Tổng LĐLĐ Việt Nam là “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XII Công đoàn Việt Nam” và năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo” của thành phố Hà Nội; năm chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành Đại hội Công đoàn các cấp, do đó, Công đoàn Viên chức Thành phố chức cần tập trung vào một số nhiệm vụ trong tâm.

Cụ thể, Công đoàn Viên chức Thành phố cần triển khai hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Đặc biệt là về công tác Nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Tổng LĐLĐ Việt Nam về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và công tác vận động nữ công nhân lao động trong tình hình mới.

Đồng thời gắn phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Công đoàn, tổ chức Hội Phụ nữ và công tác chuyên môn... Tuyên truyền nam công nhân viên chức lao động chia sẻ công việc gia đình với phụ nữ để chị em phụ nữ được tạo điều kiện học tập, cống hiến.

Cùng đó, các CĐCS và Ban Nữ công tại các CĐCS chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của lao động nữ, quan tâm đến đời sống việc làm cải thiện điều kiện môi trường làm việc tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nữ cho lao động nữ về mọi mặt; làm tốt công tác chăm lo cho cán bộ nữ và người lao động; tham mưu, đề xuất xây dựng các chế độ chính sách liên quan đến đội ngũ nữ CBCNVCLĐ.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong nữ CBCCVC về chính sách, pháp luật có liên quan tới lao động nữ, chính sách về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình…Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công Công đoàn các cấp để làm tốt vai trò tham mưu cho Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp về công tác vận động nữ CNVCLĐ; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động Câu lạc Bộ Nữ công trong Công đoàn Viên chức Thành phố.

Biểu dương 8 tập thể, 97 cá nhân
Đồng chí Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội giới thiệu các nội dung chính trong Nghị quyết Đại hội XVI Phụ nữ thành phố Hà Nội.

Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Thành phố, đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên để bổ sung vào Chương trình, kế hoạch công tác Nữ công năm 2022, từ đó, chỉ đạo các CĐCS trực thuộc tổ chức có hiệu quả phong trào nữ CBCCVCLĐ nói chung trong đó, tập trung vào phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc và tiến bộ.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã chia sẻ những thông tin cơ bản của Nghị quyết Đại hội XVI Phụ nữ thành phố Hà Nội, thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Theo đó, Ban Chấp hành CĐCS sẽ tiếp thu các nội dung trên vào các chương trình, kế hoạch công tác nữ công của đơn vị mình.

Ghi nhận, biểu dương những cố gắng, thành tích xuất sắc của đội ngũ nữ CBCCVCLĐ Thủ đô, tại Hội nghị này, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đã tiến hành trao Giấy khen cho 8 tập thể nữ và 97 cá nhân nữ CBCCVCLĐ tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn huyện Chương Mỹ đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động

Công đoàn huyện Chương Mỹ đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/5, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ (Hà Nội), Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với phương châm hành động: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Dự Đại hội có 200 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 10.000 đoàn viên Công đoàn huyện.
Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV: Chất vấn 4 nhóm vấn đề

Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV: Chất vấn 4 nhóm vấn đề

(LĐTĐ) Theo chương trình Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV, dự kiến Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn từ ngày 6 - 8/6. Các nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn chất vấn gồm: Lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội; Giao thông vận tải; Khoa học và công nghệ; Dân tộc.
Long Biên: Đánh giá thi đua hoạt động công đoàn khối trường học

Long Biên: Đánh giá thi đua hoạt động công đoàn khối trường học

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên vừa tổ chức Hội nghị đánh giá thi đua hoạt động công đoàn khối trường, năm học 2022-2023 tại 3 cụm thi đua.
Chính thức khai mạc Năm du lịch Sơn Tây - xứ Đoài 2023

Chính thức khai mạc Năm du lịch Sơn Tây - xứ Đoài 2023

(LĐTĐ) Tối 27/5, thị xã Sơn Tây tổ chức Lễ khai mạc Năm du lịch Sơn Tây - xứ Đoài 2023 và công bố Quyết định công nhận điểm du lịch Lòng Hồ (xã Kim Sơn).
Đề xuất tăng hạn tuổi phục vụ của Công an nhân dân

Đề xuất tăng hạn tuổi phục vụ của Công an nhân dân

(LĐTĐ) Tại Kỳ họp thứ 5, ngày 27/5, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm chăm lo sức khỏe cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm chăm lo sức khỏe cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/5, tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm tổ chức ngày hội “Chăm sóc sức khoẻ đoàn viên, người lao động”. Đây là một trong số các hoạt động thiết thực của LĐLĐ huyện hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023.
Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo sức khỏe cho lao động nữ

Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo sức khỏe cho lao động nữ

(LĐTĐ) Ngày 27/5, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân lao động các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Tin khác

Long Biên: Đánh giá thi đua hoạt động công đoàn khối trường học

Long Biên: Đánh giá thi đua hoạt động công đoàn khối trường học

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên vừa tổ chức Hội nghị đánh giá thi đua hoạt động công đoàn khối trường, năm học 2022-2023 tại 3 cụm thi đua.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm chăm lo sức khỏe cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm chăm lo sức khỏe cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/5, tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm tổ chức ngày hội “Chăm sóc sức khoẻ đoàn viên, người lao động”. Đây là một trong số các hoạt động thiết thực của LĐLĐ huyện hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023.
Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo sức khỏe cho lao động nữ

Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo sức khỏe cho lao động nữ

(LĐTĐ) Ngày 27/5, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân lao động các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Ra mắt Công đoàn Công ty Cổ phần khoáng sản GCC

Ra mắt Công đoàn Công ty Cổ phần khoáng sản GCC

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần khoáng sản GCC.
Tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Công đoàn Tổng công ty Du lịch Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Công đoàn năm 2023 với nội dung nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở.
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức khám sức khỏe tập trung cho 500 công nhân

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức khám sức khỏe tập trung cho 500 công nhân

(LĐTĐ) Hôm nay (27/5), tại Khu Công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai (Hà Nội) diễn ra chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Chương trình do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội chỉ đạo, phối hợp với Công đoàn các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức, với sự đồng hành của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
Chung khảo Hội diễn văn nghệ "Âm vang giai điệu đoàn viên" năm 2023

Chung khảo Hội diễn văn nghệ "Âm vang giai điệu đoàn viên" năm 2023

(LĐTĐ) Tối 26/5, tại sân khấu ngoài trời Công Viên văn hóa quận Đống Đa, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận đã tổ chức Chung khảo Hội diễn văn nghệ "Âm vang giai điệu đoàn viên" năm 2023.
Công đoàn cơ sở khối trường học huyện Gia Lâm thực hiện tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Công đoàn cơ sở khối trường học huyện Gia Lâm thực hiện tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Vừa qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý, sử dụng tài chính công đoàn đợt 1 năm 2023 tại 30 Công đoàn cơ sở khối trường học.
TRỰC TUYẾN: Chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động

TRỰC TUYẾN: Chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Chiều nay (26/5), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức buổi Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến với chủ đề “Chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động”. Chương trình đang được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử - laodongthudo.vn và các ấn phẩm của Báo Lao động Thủ đô.
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại trực tiếp về chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động

[HÌNH ẢNH]: Đối thoại trực tiếp về chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Chiều nay (26/5), tại Quận ủy Tây Hồ (Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức buổi Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến với chủ đề “Chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động”. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử - laodongthudo.vn và các ấn phẩm lamgiau.laodongthudo.vn và laodongvaphapluat.laodongthudo.vn.
Xem thêm
Phiên bản di động