Biểu dương 8 tập thể, 97 cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

(LĐTĐ) Trong năm 2021, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đã triển khai có hiệu quả công tác Nữ công và phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tới từng công đoàn cơ sở (CĐCS). Để ghi nhận thành tích của các cá nhân, tập thể trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, Công đoàn viên chức Thành phố đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 97 cá nhân có thành tích cao.
Hiệu quả từ phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” huyện Thạch Thất Triển khai hiệu quả phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Hôm nay (29/3), Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2021; tuyên truyền nghị quyết Đại hội XVI Phụ nữ thành phố Hà Nội, thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Tới dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội; Phạm Thị Nguyên Hạnh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội; Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Cùng đự, có đại diện lãnh đạo các Ban Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội; LĐLĐ thành phố Hà Nội; Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Biểu dương 8 tập thể, 97 cá nhân
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa trao Giấy khen của Công đoàn Viên chức Thành phố cho các tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua ''Giỏi việc nước, đảm việc nhà'' năm 2021.

Báo cáo Tổng kết công tác Nữ công, phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Vũ Quỳnh Hương, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội cho biết, năm 2021, tiếp tục đẩy mạnh và thực có hiệu quả phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, Ban Nữ công đã tham mưu cho Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt là phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", cùng với cán bộ công chức viên chức lao động (CBCCVCLĐ) Thủ đô phấn đấu triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của Thành phố.

Theo đó, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền những quan điểm của Đảng, Bác Hồ, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản của tổ chức Công đoàn liên quan đến phụ nữ; tuyên truyền các gương tập thể, cá nhân nữ CBCCVCLĐ điển hình xuất sắc trên mọi lĩnh vực học tập, lao động và sản xuất trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; mời báo cáo viên nói chuyện chuyên đề và gắn với các hoạt động giáo dục phẩm chất người phụ nữ Việt Nam, xây dựng gia đình hạnh phúc…

Biểu dương 8 tập thể, 97 cá nhân
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa và Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội Phạm Thị Nguyên Hạnh trao Giấy khen cho các nữ CBCCVCLĐ xuất sắc trong phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành, Ban Nữ công các CĐCS đã triển khai phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm của đơn vị, động viên nữ CBCCVCLĐ hăng hái tham gia, gương mẫu thực hiện. Đối với nữ CBCCVCLĐ, nội dung thi đua “Giỏi việc nước” luôn được đổi mới, bổ sung hàng năm theo nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố được vận dụng triển khai sát, hợp với từng loại hình hoạt động, từng cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19, nữ CBCCVCLĐ đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc, nghiêm túc chấp hành các chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và sự phân công, ứng trực thực hiện thường xuyên công tác chuyên môn đảm bảo yêu cầu công việc.

Ngoài trách nhiệm với công việc của cơ quan, đơn vị, chị em còn thực hiện thiên chức cao cả với vai trò làm vợ, làm mẹ, làm dâu trong gia đình. Bên cạnh tiêu chí “Giỏi việc nước” thì tiêu chí “Đảm việc nhà” hiện nay đã được mở rộng với tiêu chí không ôm đồm công việc nhà mà chị em đã linh hoạt trong tổ chức cuộc sống gia đình, phân công và động viên, hướng dẫn chồng con, các thành viên trong gia đình cùng chia sẻ các công việc hàng ngày, duy trì các dịp sinh hoạt chung như các bữa ăn đầy đủ các thành viên, cùng nhau tham gia các hoạt động xã hội, vui chơi giải trí, thăm hỏi họ hàng, bạn bè là cơ sở để gắn kết tình cảm, trách nhiệm yêu thương quý trọng nhau, một yếu tố quan trọng trong xây dựng hạnh phúc gia đình bền vững.

Biểu dương 8 tập thể, 97 cá nhân
Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội Phạm Thị Nguyên Hạnh và Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh trao Giấy khen cho các nữ CBCCVCLĐ xuất sắc trong phong trào.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương hoa nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận những thành tích trong công tác Nữ công và phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của các cấp Công đoàn Công đoàn Viên chức Thành phố. Theo đó, các CĐCS đã triển khai các phong trào thi đua phù hợp với đặc thù, hoạt động của từng cơ quan, đơn vị. Các đồng chí nữ CBCNVCLĐ tại các cơ quan cũng đã cố gắng tham gia hưởng ứng phong trào, qua đó, khẳng định vai trò vị thế trong công tác chuyên môn cũng như trong việc gia đình.

Biểu dương 8 tập thể, 97 cá nhân
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, năm 2022 xác định là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp với chủ đề của Tổng LĐLĐ Việt Nam là “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XII Công đoàn Việt Nam” và năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo” của thành phố Hà Nội; năm chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành Đại hội Công đoàn các cấp, do đó, Công đoàn Viên chức Thành phố chức cần tập trung vào một số nhiệm vụ trong tâm.

Cụ thể, Công đoàn Viên chức Thành phố cần triển khai hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Đặc biệt là về công tác Nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Tổng LĐLĐ Việt Nam về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và công tác vận động nữ công nhân lao động trong tình hình mới.

Đồng thời gắn phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Công đoàn, tổ chức Hội Phụ nữ và công tác chuyên môn... Tuyên truyền nam công nhân viên chức lao động chia sẻ công việc gia đình với phụ nữ để chị em phụ nữ được tạo điều kiện học tập, cống hiến.

Cùng đó, các CĐCS và Ban Nữ công tại các CĐCS chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của lao động nữ, quan tâm đến đời sống việc làm cải thiện điều kiện môi trường làm việc tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nữ cho lao động nữ về mọi mặt; làm tốt công tác chăm lo cho cán bộ nữ và người lao động; tham mưu, đề xuất xây dựng các chế độ chính sách liên quan đến đội ngũ nữ CBCNVCLĐ.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong nữ CBCCVC về chính sách, pháp luật có liên quan tới lao động nữ, chính sách về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình…Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công Công đoàn các cấp để làm tốt vai trò tham mưu cho Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp về công tác vận động nữ CNVCLĐ; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động Câu lạc Bộ Nữ công trong Công đoàn Viên chức Thành phố.

Biểu dương 8 tập thể, 97 cá nhân
Đồng chí Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội giới thiệu các nội dung chính trong Nghị quyết Đại hội XVI Phụ nữ thành phố Hà Nội.

Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Thành phố, đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên để bổ sung vào Chương trình, kế hoạch công tác Nữ công năm 2022, từ đó, chỉ đạo các CĐCS trực thuộc tổ chức có hiệu quả phong trào nữ CBCCVCLĐ nói chung trong đó, tập trung vào phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc và tiến bộ.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã chia sẻ những thông tin cơ bản của Nghị quyết Đại hội XVI Phụ nữ thành phố Hà Nội, thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Theo đó, Ban Chấp hành CĐCS sẽ tiếp thu các nội dung trên vào các chương trình, kế hoạch công tác nữ công của đơn vị mình.

Ghi nhận, biểu dương những cố gắng, thành tích xuất sắc của đội ngũ nữ CBCCVCLĐ Thủ đô, tại Hội nghị này, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đã tiến hành trao Giấy khen cho 8 tập thể nữ và 97 cá nhân nữ CBCCVCLĐ tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hiểu đúng về gói hỗ trợ lãi suất 2%

Hiểu đúng về gói hỗ trợ lãi suất 2%

(LĐTĐ) Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, gói hỗ trợ lãi suất 2% dành cho doanh nghiệp có khả năng phục hồi, trả được nợ, chứ không phải tất cả đơn vị khó khăn.
Giải ngân nguồn vốn nước ngoài, vì sao chậm?

Giải ngân nguồn vốn nước ngoài, vì sao chậm?

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/5, tỷ lệ giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài của các bộ, ngành đạt 8,58% kế hoạch vốn được giao. Trong đó, chỉ có 2 bộ, ngành có tỷ lệ giải ngân hơn 10%. Còn 8 bộ, ngành chưa giải ngân kế hoạch vốn 2024, tức là 0%. Tỷ lệ giải ngân thấp được cho rằng có liên quan đến nhiều vấn đề như thủ tục, điều chỉnh dự án, thẩm định giá, giải phóng mặt bằng...
Đưa văn hóa thành nguồn lực nội sinh của Hà Nội

Đưa văn hóa thành nguồn lực nội sinh của Hà Nội

(LĐTĐ) Một trong những nội dung quan trọng của Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) là chính sách phát triển, phát huy giá trị văn hóa Hà Nội. Theo các chuyên gia, tới đây, thành phố Hà Nội cần có các chính sách phù hợp, ưu đãi để làm nổi bật hơn những đặc trưng văn hóa của Thủ đô; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, từ đó tạo ra nguồn lực nội sinh thúc đẩy sự phát triển của Hà Nội.
Công ty Cổ phần Đào tạo Hàng không Raymond: Lạ lùng cách chấm dứt hợp đồng với người lao động

Công ty Cổ phần Đào tạo Hàng không Raymond: Lạ lùng cách chấm dứt hợp đồng với người lao động

(LĐTĐ) Không chỉ phản ánh bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) với lý do “không hoàn thành nhiệm vụ”, nhưng lại không có bất kỳ biên bản đánh giá công việc nào; chị Nguyễn Thanh Thủy còn phản ánh Công ty cổ phần Đào tạo Hàng không Raymond vi phạm Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH)…
Quận Nam Từ Liêm thực tập phương án chữa cháy tại trạm biến áp 110KV

Quận Nam Từ Liêm thực tập phương án chữa cháy tại trạm biến áp 110KV

(LĐTĐ) Công an quận Nam Từ Liêm đã phối hợp Công ty lưới điện cao thế thành phố Hà Nội thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại trạm biến áp 110KV.
Khám sức khỏe sinh sản miễn phí cho 80 công nhân lao động huyện Phú Xuyên

Khám sức khỏe sinh sản miễn phí cho 80 công nhân lao động huyện Phú Xuyên

(LĐTĐ) Mới đây, tại Phú Xuyên, Hà Nội, 80 công nhân lao động đã được khám sức khoẻ sinh sản, tầm soát ung thư sớm.
Đừng chủ quan khi mắc cúm B!

Đừng chủ quan khi mắc cúm B!

(LĐTĐ) Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường, số lượng bệnh nhân mắc các bệnh hô hấp đang có xu hướng gia tăng, trong đó có nhiều người mắc cúm B. Khác với những năm trước, người bệnh mắc cúm vào viện điều trị do nhiễm vi rút cúm A và chủ yếu là trẻ nhỏ, thì thời gian gần đây, số ca mắc cúm B xuất hiện nhiều và có cả người lớn, khỏe mạnh, không có bệnh tiền sử.

Tin khác

Khám sức khỏe sinh sản miễn phí cho 80 công nhân lao động huyện Phú Xuyên

Khám sức khỏe sinh sản miễn phí cho 80 công nhân lao động huyện Phú Xuyên

(LĐTĐ) Mới đây, tại Phú Xuyên, Hà Nội, 80 công nhân lao động đã được khám sức khoẻ sinh sản, tầm soát ung thư sớm.
Thiết thực chăm lo đoàn viên, người lao động

Thiết thực chăm lo đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 45 năm thành lập Công đoàn huyện Đan Phượng…, thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Đan Phượng đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa hướng về đoàn viên, người lao động.
Khơi gợi sức sáng tạo của công nhân qua phong trào thi đua

Khơi gợi sức sáng tạo của công nhân qua phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thời gian qua, phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” đã được các Công đoàn cơ sở và công nhân, lao động trực thuộc Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tích cực hưởng ứng. Phong trào đã lan tỏa, phát huy được tâm huyết, trí tuệ của đội ngũ công nhân, góp phần xây dựng doanh nghiệp bền vững, Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại.
Phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động

Phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm nay, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố và Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND Thành phố với công nhân lao động Thủ đô và Hội nghị tiếp xúc với cử tri là cán bộ Công đoàn, người lao động Thủ đô, qua đó, phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
LĐLĐ quận Long Biên tổ chức đánh giá thi đua hoạt động công đoàn khối trường học

LĐLĐ quận Long Biên tổ chức đánh giá thi đua hoạt động công đoàn khối trường học

(LĐTĐ) Ngày 27/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Hội nghị đánh giá thi đua hoạt động công đoàn các trường tiểu học và mầm non trên địa bàn quận, năm học 2023 - 2024.
Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm: Ra mắt Công đoàn Công ty Cổ phần chuyển phát nhanh Đức Minh

Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm: Ra mắt Công đoàn Công ty Cổ phần chuyển phát nhanh Đức Minh

(LĐTĐ) Ngày 27/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần chuyển phát nhanh Đức Minh (Công ty Đức Minh); ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên và tặng quà Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân Công ty Đức Minh. Đồng chí Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An: Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân

Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An: Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An đã trao trợ cấp cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và chỉ đạo các Công đoàn cơ sở triển khai các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Sôi nổi phong trào văn hoá, văn nghệ

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Sôi nổi phong trào văn hoá, văn nghệ

(LĐTĐ) Tối 26/5, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Chương trình Liên hoan nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Chính quyền quận (31/5/1961 - 31/5/2024) và 63 năm Ngày thành lập Đảng bộ quận Hai Bà Trưng (9/6/1961 - 9/6/2024); chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Phối hợp chăm lo sức khỏe cho người lao động ngành Nông nghiệp

Phối hợp chăm lo sức khỏe cho người lao động ngành Nông nghiệp

(LĐTĐ) Nhằm chăm lo sức khỏe cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội đã ký kết Thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp để tổ chức thăm, khám, chữa bệnh và giảm giá 10 - 25% chi phí khám chữa bệnh cho CNVCLĐ của ngành.
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ thị xã Sơn Tây lần thứ II năm 2024

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ thị xã Sơn Tây lần thứ II năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 26/5, tại Sân vận động thị xã Sơn Tây, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thị xã phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Sơn Tây tổ chức Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây lần thứ II, năm 2024. Sau hàng chục trận thi đấu sôi nổi, chiếc cúp Vàng của giải đã thuộc về đội bóng đến từ Công an thị xã Sơn Tây.
Xem thêm
Phiên bản di động