M
25/04/2021 18:25

Ba Vì công bố danh sách ứng cử viên Hội đồng nhân dân huyện

(LĐTĐ) Ủy ban bầu cử huyện Ba Vì vừa công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đưa Ba Vì phát triển xứng đáng là địa bàn trọng điểm du lịch của Thủ đô Ba Vì: Tập huấn công tác bầu cử cho hội viên cựu chiến binh tham gia nhiệm vụ bầu cử Huyện Ba Vì được bầu 40 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Theo đó, trong danh sách chính thức này có 67 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ba Vì khóa XX tại 9 đơn vị bầu cử. Từ số ứng cử viên này sẽ bầu ra 40 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ba Vì công bố danh sách ứng cử viên Hội đồng nhân dân huyện
Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã thống nhất 67 ứng cử viên đủ điều kiện ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ba Vì khóa XX. Ảnh: Hồng Đạt

Theo tìm hiểu, trong danh sách này có những ứng viên đang nắm giữ chức vụ quan trọng tại các cơ quan, đơn vị, chủ doanh nghiệp trên địa bàn huyện Ba Vì, đồng thời có cả những người là cán bộ hưu trí hoặc là đang làm nông nghiệp tại địa phương.

Trước đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Vì tổ chức hội nghị hướng dẫn tổ chức hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau khi có danh sách này, Ủy ban bầu cử huyện sẽ chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Ba Vì công bố trên hệ thống truyền thanh của huyện, xã, thị trấn. Chuẩn bị các bước tiếp theo để các ứng cử viên có điều kiện tranh cử, gặp gỡ cử tri để thông báo với cử tri của mình chương trình hành động nếu được bầu vào Hội đồng nhân dân huyện khóa XX.

Hồng Đạt

Nguồn :