M
28/10/2020 14:32

250 đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2020-2025

(LĐTĐ) Ngày 29/10 tới đây, tại Nhà khách La Thành, Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2020-2025.

Phát huy truyền thống đi trước mở đường Hà Nội tiếp tục là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước của cả nước Tạo động lực đưa Thủ đô phát triển bền vững

Ban Tổ chức cho biết, dự kiến có 250 đại biểu về tham dự Đại hội, trong đó có gần 200 đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương sẽ tham dự Đại hội.

Đại hội là sự kiện chính trị, xã hội có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với người làm báo trong cả nước, được tổ chức đúng vào dịp các cấp Hội sôi nổi tổ chức Đại hội nhiệm kỳ hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

250 đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2020-2025
Các hội viên Liên Chi hội Nhà báo cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam được khen thưởng tại buổi tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 của Liên Chi hội Nhà báo cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng của Hội Nhà báo Việt Nam trong 5 năm qua; tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam.

Ban Tổ chức cho biết, thông qua Đại hội thi đua yêu nước, khẳng định bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng, kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến ở từng cấp Hội, từ Trung ương đến các đơn vị cơ sở, với phương châm tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị của Bộ Chính trị.

Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống thi đua yêu nước bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; tạo chuyển biến về nhận thức của các tầng lớp nhân dân, các lực lượng xã hội nói chung và đội ngũ những người làm báo nói riêng về vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Tại Đại hội, 22 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc 5 năm qua sẽ được tôn vinh.

Phương Bùi

Nguồn :