M
27/05/2021 10:41

14 đơn vị chây ì nợ bảo hiểm xã hội Hà Nội: Hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố chủ trì, phối hợp với liên ngành hoàn thiện hồ sơ để xem xét hoàn thiện hồ sơ, chuyển cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng xem xét, xử lý theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Hình sự năm 2015 đối với 14 đơn vị có hành vi không phối hợp, không cung cấp hồ sơ cho Đoàn Thanh tra, không đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Qua cài đặt ứng dụng VssID: Người lao động đòi được hơn 2 tỷ đồng tiền nợ đóng bảo hiểm xã hội Thực hiện 956 cuộc thanh tra, kiểm tra về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội Tiếp tục tăng cường thanh tra các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội Xử lý nghiêm đơn vị nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội
14 đơn vị chây ì nợ bảo hiểm xã hội Hà Nội: Hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng
Doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội ký nhận Quyết định thanh tra theo Quyết định 5466/TTTP(P4) của Thanh tra Thành phố ngày 13/11/2020. (Ảnh: B.D)

Liên quan đến việc thực hiện xử lý sau thanh tra tại các đơn vị nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn Thành phố năm 2020, Ủy ban nhân dân Thành phố, ngày 21/5 đã có Công văn số 1537/UBND-KGVX giao các ban, ngành trên địa bàn vào cuộc xử lý dứt điểm.

Công văn nêu rõ, căn cứ đề xuất, kiến nghị của Thanh tra Thành phố tại Kết luận số 1394/TTTP(P4) ngày 2/4/2021 về kết quả thanh tra tại một số đơn vị nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020, Ủy ban nhân dân Thành phố giao Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động Thành phố, Công an Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố phối hợp lập, hoàn thiện hồ sơ đối với 14 đơn vị có hành vi không phối hợp, không cung cấp hồ sơ cho Đoàn Thanh tra, không đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Bảo hiểm xã hội Thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố để chuyển cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng xem xét, xử lý theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, Luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/8/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Đồng thời, có văn bản yêu cầu 14 đơn vị chưa đóng nộp kinh phí, và 40 đơn vị đã nộp một phần tiền nợ đóng hết số tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vào tài khoản Bảo hiểm xã hội quận, huyện theo quy định; theo dõi, đôn đốc tổng hợp việc đóng nộp tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các đơn vị này.

Cũng theo nội dung Công văn số 1537/UBND-KGVX, Ủy ban nhân dân Thành phố giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 đơn vị có hành vi chậm đóng tiền, nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Đồng thời, giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn, xử lý nghiêm đối với doanh nghiệp vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Văn bản số 5755/UBND-KGVX ngày 10/12/2020 về thực hiện các giải pháp thu hồi tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

14 đơn vị không phối hợp và chưa đóng nộp tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp về cơ quan Bảo hiểm xã hội gồm có: Công ty cổ phần Dseatech Group nợ 1,747,763,728 đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư DNC nợ 443,930,179 đồng; Công ty Trách hiệm hữu hạn Thương mại An Sinh nợ 438,579,785 đồng; Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế Đô thị nợ 823,718,905 đồng; Xí nghiệp Xây dựng công trình - Cienco1 nợ 4,329,216,509 đồng;

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu 168 Việt Nam nợ 769,535,856 đồng; Công ty Trách hiệm hữu hạn Sản xuất và Kinh doanh thương mại Tân Tiến nợ 1,362,598,056 đồng; Công ty Trách hiệm hữu hạn Hệ thống Công nghiệp Việt Nam nợ 1,811,865,178 đồng; Công ty Cổ phần STARLINKS nợ 175,125,341 đồng;

Công ty Cổ phần Hassyu Việt Nam nợ 2,574,710,801 đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu H&T nợ 74,511,037 đồng; Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt Nam nợ 872,548,092 đồng; Công ty Cổ phần Du lịch AST nợ 422,729,324 đồng; Công ty Cổ phần Phát triển giáo dục Thiên Thạch Thảo nợ 460,132,054 đồng.

Tổng số tiền các đơn vị, doanh nghiệp trên nợ Bảo hiểm xã hội là hơn 16,306,964,845 tỷ đồng, kéo dài nhiều năm liền, làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của người lao động (số tiền nợ được tính tại thời điểm ban hành Quyết định 5466/TTTP(P4) ngày 13/11/2020)./.

Bảo Duy

Nguồn :