M
06/05/2021 17:01

Thực hiện 956 cuộc thanh tra, kiểm tra về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết: Tính đến hết tháng 4/2021, Bảo hiểm xã hội Thành phố đã thực hiện 956 cuộc thanh tra, kiểm tra về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, trong đó: Thanh tra chuyên ngành tại 156 đơn vị với tổng số tiền nợ là 51,23 tỷ đồng, thu hồi được 38,11 tỷ đồng; kiểm tra tại 631 đơn vị với số tiền nợ 60,41 tỷ đồng, thu hồi được 46,72 tỷ đồng.

Hà Nội bắt đầu chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội Trường hợp nào nghỉ hưu trước tuổi vẫn được hưởng nguyên lương? Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5,6/2021 xong trước 20/5

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố tính hết tháng 4/2021 là 14.617,89 tỷ đồng, đạt 28,12% kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao; tăng 10,47% so với cùng kỳ năm 2020.

Thực hiện 956 cuộc thanh tra, kiểm tra về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Hòa đề nghị Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra. Ảnh: T.V

Trong đó, một số đơn vị có tỷ lệ thu cao như Văn phòng Bảo hiểm xã hội Thành phố, Bảo hiểm xã hội huyện Sóc Sơn, các quận: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng. Tuy nhiên, đến hết tháng 4/2021, tổng số tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp toàn thành phố là 5.247,7 tỷ đồng, chiếm 10% tổng số phải thu.

Nhằm đảm bảo quyền lợi người tham gia, 4 tháng đầu năm, toàn ngành đã đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện và chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể, tính đến hết tháng 4/2021, Bảo hiểm xã hội Thành phố đã thực hiện 956 cuộc thanh tra, kiểm tra trong đó, thanh tra chuyên ngành tại 156 đơn vị với tổng số tiền nợ là 51,23 tỷ đồng, thu hồi được 38,11 tỷ đồng (đạt 74,4%); kiểm tra tại 631 đơn vị với số tiền nợ 60,41 tỷ đồng, thu hồi được 46,72 tỷ đồng (đạt 77,3%).

Đồng thời, Bảo hiểm xã hội Thành phố đã phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành (cùng Công an Thành phố, Thanh tra Thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã) tại 169 đơn vị, với số tiền nợ là 36,1 tỷ đồng, qua đó thu hồi được 28,68 tỷ đồng (đạt 79,5%).

Để khắc phục tình hình nợ đóng bảo hiểm xã hội ngày càng gia tăng, tại cuộc giao ban trực tuyến công tác toàn ngành tháng 5/2021, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Hòa đề nghị Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra, đặc biệt cần chủ động phối hợp với Phòng Thanh tra - Kiểm tra thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra.

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố yêu cầu: Đối với các trường hợp thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng đơn vị cố tình không tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động, đề nghị chuyển cơ quan Công an điều tra xử lý theo quy định.

B.D

Nguồn :