M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Bảo hiểm xã hội Thành phố -

14 đơn vị chây ì nợ bảo hiểm xã hội Hà Nội: Hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng

10:41 | 27/05/2021

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố chủ trì, phối hợp với liên ngành hoàn thiện hồ sơ để xem xét hoàn thiện hồ sơ, chuyển cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng xem xét, xử lý theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Hình sự năm 2015 đối với 14 đơn vị có hành vi không phối hợp, không cung cấp hồ sơ cho Đoàn Thanh tra, không đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Đẩy mạnh thanh, kiểm tra các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội

10:51 | 04/03/2021

(LĐTĐ) Với quyết tâm phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia, 2 tháng đầu năm, Bảo hiểm xã hội Thành phố đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã tích cực vào cuộc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: Đôn đốc thu nợ, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành tại các đơn vị, doanh nghiệp có số tiền nợ bảo hiểm xã hội lớn, kéo dài.

Sẽ hoàn thiện hồ sơ để tiến hành khởi tố

11:30 | 24/12/2020

(LĐTĐ) Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, trong những tháng cuối năm 2020, Bảo hiểm xã hội thành phố đã và đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như đôn đốc, tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, thanh tra liên ngành đối với các đơn vị, doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội.

Phấn đấu giảm nợ bảo hiểm xã hội xuống mức thấp nhất

14:24 | 17/12/2020

(LĐTĐ) Những ngày cuối năm 2020, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bảo hiểm xã hội thành phố tập trung mọi nguồn lực vào công tác đôn đốc thu, thu hồi nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phấn đấu giảm số tiền nợ bảo hiểm xã hội năm 2020 xuống mức thấp nhất.

Sẽ thanh tra 75 đơn vị sử dụng lao động nợ bảo hiểm xã hội

11:05 | 24/11/2020

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội thành phố vừa phối hợp với Thanh tra thành phố Hà Nội công bố Quyết định thanh tra 75 đơn vị nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đợt thanh tra liên ngành lần này, đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra 75 đơn vị, hiện đang nợ số tiền hơn 80 tỷ đồng của 2.462 lao động và tổng số nợ bảo hiểm xã hội là hơn 80 tỷ đồng

Tiên phong trong cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin

12:52 | 06/10/2020

(LĐTĐ) Hà Nội là một trong những địa phương có số thu và số chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế lớn nhất cả nước. Tiên phong trong cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội thành phố đã đẩy mạnh thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử, tập trung trong lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và lĩnh vực cấp sổ, thẻ bảo hiểm y tế.

Đảm bảo mỗi học sinh, sinh viên được cấp một thẻ bảo hiểm y tế

11:15 | 20/08/2020

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Thành phố đề nghị Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã kịp thời tham mưu cho Quận ủy, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã giao chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên 100% cho các cơ sở giáo dục. Hoạt động này cũng nhằm đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên, phấn đấu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố đạt 100%.

Thi đua tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

09:33 | 04/06/2020

(LĐTĐ) Trong 4 năm (từ năm 2017 đến nay), Bảo hiểm xã hội Thành phố vẫn duy trì và tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Trách nhiệm - Hiệu quả - vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp Thủ đô”. Thông qua các phong trào thi đua, đã có nhiều mô hình, sáng kiến, giải pháp hay góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của toàn ngành trong giai đoạn 2016 đến nay.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu Thành phố giao

15:42 | 26/12/2019

(LĐTĐ) Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, đẩy mạnh tuyên truyền của các cấp, các ngành, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế xã hội năm 2019 đạt kết quả tích cực, hoàn thành chỉ tiêu mà Thành phố đề ra.

    Trước         Sau