M
08/04/2021 10:33

Xử lý nghiêm đơn vị nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Công an Thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc điều tra, xác minh, khởi tố đối với những đơn vị, doanh nghiệp cố tình nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do cơ quan Bảo hiểm xã hội chuyển hồ sơ; đồng thời phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân khẩn trương đưa ra truy tố, xét xử án điểm để răn đe, ngăn chặn đối với những doanh nghiệp cố tình chây ì, nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động.

Hà Nội: Sau thanh, kiểm tra, thu hồi 74,3 tỷ đồng nợ đóng bảo hiểm xã hội Tình trạng nợ đọng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn khá phổ biến Đẩy mạnh thanh, kiểm tra các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội

Số nợ bảo hiểm xã hội chiếm 10,66% tổng số phải thu

Báo cáo về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2020, quý I năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Thành phố Nguyễn Đức Hòa cho biết:

Đến 31/12/2020, toàn Thành phố có 43.834 đơn vị nợ của 909.258 lao động với tổng số tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là 3.358 tỷ đồng, trong đó số tiền nợ phải tính lãi là 1.306,6 tỷ đồng (tăng 392,7 tỷ đồng so với năm 2019), tỷ lệ nợ 2,58%.

Xử lý nghiêm đơn vị nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội
Cơ quan Bảo hiểm xã hội phối hợp với Bưu điện Thành phố ra quân, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Đến tháng 3/2021, trên địa bàn Thành phố có 78.808 đơn vị nợ, với tổng số tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là 5.636,1 tỷ đồng, chiếm 10,66% tổng số phải thu, tăng 1.214,4 tỷ đồng, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2020 (Nếu tính nợ bảo hiểm xã hội phải tính lãi thì số tiền nợ là 1.904,9 tỷ đồng, tăng 598,3 tỷ đồng so với năm 2020).

Trước tình hình trên, ông Nguyễn Đức Hòa cho biết, Bảo hiểm xã hội thành phố đã tích cực phối hợp với các ban, ngành Thành phố tiến hành thanh tra, kiểm tra và đôn đốc thu hồi nợ bảo hiểm xã hội. Theo đó, năm 2020, đã thực hiện 2.828 cuộc thanh tra, kiểm tra đơn vị, với tổng số tiền nợ 526,7 tỷ đồng, thu hồi được 351,5 tỷ đồng (đạt 66,7%).

Cụ thể: Thanh tra Thành phố chủ trì, phối hợp liên ngành thanh tra tại 63 đơn vị; Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì thanh tra tại 2 đơn vị; Bảo hiểm xã hội Thành phố thanh tra chuyên ngành 363 đơn vị; Công an Thành phố cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra tại 52 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội; Liên ngành Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã thanh tra, kiểm tra tại 687 đơn vị; cơ quan Bảo hiểm xã hội kiểm tra tại 1.661 đơn vị. Về xử phạt vi phạm hành chính: Năm 2020, đã xử phạt hành vi chậm đóng bảo hiểm xã hội tại 5 đơn vị, với số tiền phạt là 534,1 triệu đồng.

Trong năm 2020, Bảo hiểm xã hội Thành phố đã gửi trên 506.713 lượt văn bản đôn đốc thu nợ đến các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, số tiền các đơn vị đã nộp trên 7.000 tỷ đồng. Trong 3 tháng đầu năm 2021, gửi 114.940 lượt văn bản đôn đốc thu nợ đến các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Nguyễn Đức Hòa cũng cho biết, với trách nhiệm là cơ quan thường trực, Bảo hiểm xã hội Thành phố đã phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm tiến hành điều tra, xác minh, lập hồ sơ khởi kiện các doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, Bảo hiểm xã hội Thành phố có văn bản đề nghị Công an Thành phố phối hợp điều tra, xác minh bảo đảm quyền lợi của người lao động tại các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội: Năm 2018, 2019, Bảo hiểm xã hội Thành phố có văn bản đề nghị Công an Thành phố phối hợp điều tra, xác minh tại 15 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội với số tiền 94,4 tỷ đồng.

Sau khi có văn bản đề nghị, các đơn vị đã nộp được trên 29,9 tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội. Năm 2020, đơn vị có văn bản đề nghị phối hợp điều tra, xác minh tại 1 đơn vị (Công ty Cổ phần Thái Lan Paint) với số tiền nợ bảo hiểm xã hội là 1,6 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong năm 2020, Bảo hiểm xã hội Thành phố có 3 đợt gửi văn bản đề nghị Công an Thành phố phối hợp xác minh hồ sơ giả mạo để hưởng bảo hiểm xã hội ngắn hạn của 282 lượt người thuộc 179 đơn vị. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội các quận, huyện cũng có văn bản đề nghị Công an các quận, huyện điều tra, xác minh đối với các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội trên địa bàn.

Khẩn trương đưa ra truy tố, xét xử doanh nghiệp cố tình chây ì

Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2021, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Thành phố, ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo đề nghị các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc 7 giải pháp trọng tâm, trong đó nhấn mạnh các đơn vị thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

“Công an Thành phố chỉ đạo Công an huyện điều tra, xác minh, khởi tố những đơn vị, doanh nghiệp cố tình nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân khẩn trương đưa ra truy tố, xét xử án điểm để răn đe, ngăn chặn đối với những doanh nghiệp cố tình chây ì, nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động”, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Thành phố yêu cầu.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố cũng đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã chủ động phối hợp giải quyết vướng mắc, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy kinh tế phát triển, đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử đạt 100%, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đăng ký tài khoản giao dịch điện tử đối với cá nhân, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID- Bảo hiểm xã hội số, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao.

Nhấn mạnh việc thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội Thủ đô phát triển, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng yêu cầu các thành viên trong Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Thành phố cần bám sát địa bàn được giao phụ trách, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục phối hợp chặt chẽ các biện pháp, giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Thành phố giao, đồng thời bảo vệ quyền lợi cho người lao động trên địa bàn Thủ đô./.

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố giao

- Để hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 91,5% dân số, 9 tháng cuối năm 2021, Thành phố phải tăng ít nhất 169.912 người, tương đương mỗi tháng phải tăng ít nhất 18.879 người tham gia.

- Để hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 39%, 9 tháng cuối năm 2021 cần phải phát triển thêm ít nhất 118.894 người, tương đương mỗi tháng phải tăng ít nhất 13.210 người tham gia.

- Để hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 37%, 9 tháng cuối năm 2021 cần phải phát triển thêm ít nhất 122.542 người, tương đương mỗi tháng phải tăng ít nhất 13.616 người tham gia.

- Để hoàn hành chỉ tiêu tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động (nông dân, lao động trong khu vực phi chính thức) đạt 1%, 9 tháng cuối năm 2021 cần phải phát triển thêm ít nhất 35.822 người, tương đương mỗi tháng phải tăng ít nhất 3.980 người tham gia.

Bảo Duy

Nguồn :