M
16:27 | 23/04/2018

Ý kiến tâm huyết xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng lớn mạnh

Mở đầu buổi chiều ngày làm việc thứ nhất (23/4), Đại hội được nghe tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá XI tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, trong đó rất nhiều ý kiến tâm huyết nhằm xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

y kien tam huyet xay dung to chuc cong doan viet nam ngay cang lon manh Công đoàn đã và sẽ khẳng định vai trò không thể thiếu
y kien tam huyet xay dung to chuc cong doan viet nam ngay cang lon manh Công đoàn Thủ đô náo nức trong ngày hội lớn

Cụ thể: Đối với phần đánh giá tổng quát kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, đa số ý kiến thống nhất cao với những đánh giá, nhận định, phân tích của dự thảo báo cáo. Báo cáo đã đánh giá khách quan, toàn diện, có căn cứ, cơ sở khoa học và sát thực tình hình đội ngũ công nhân, viên chức, lao động trong nhiệm kỳ; những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ rút ra những hạn chế quyết điểm, nguyên nhân và sáu bài học kinh nghiệm, sát đúng với tình hình hoạt động 5 năm vừa qua.

y kien tam huyet xay dung to chuc cong doan viet nam ngay cang lon manh
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Hà Nội Vũ Kim Sơn báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá XI trình ĐH XII Công đoàn Việt Nam

Đối với phần mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát của tổ chức công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023, đa số các ý kiến nhất trí cao với dự báo tình hình 5 năm tới, mục tiêu tổng quát và 3 khâu đột phá. Các ý kiến đều cho rằng: ba khâu đột phá đã nói đúng vấn đề mà tổ chức công đoàn trong 5 năm tới cần tập trung thực hiện và có bước bứt phá để nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò và thực hiện tốt hơn các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

Về tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, NLĐ, đa số các ý kiến cho rằng các cấp công đoàn đã thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên và NLĐ, tham gia xây dựng cơ chế chính sách đối với NLĐ; tạo điều kiện cho NLĐ phát huy quyền làm chủ trực tiếp thông qua việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị bổ sung giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động ban thanh tra nhân dân theo quy định của pháp luật.

Về chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và NLĐ, đa số ý kiến đóng góp đều nhất trí với kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

y kien tam huyet xay dung to chuc cong doan viet nam ngay cang lon manh
Các đại biểu dự Đại hội

Đối với các nội dung dự thảo báo cáo như: đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức pháp luật, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và NLĐ; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; phát huy hiệu quả trong phong trào thi đua, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động nữ công, góp phần chăm lo, xây dựng đội ngũ nữ CNVCLĐ trong tình hình mới; chủ động hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức công đoàn Việt Nam; tăng cường hoạt động của uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tăng cường quản lý tài chính, tài sản công đoàn, tạo nguồn lực đủ mạnh để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công đoàn… đều được đa số ý kiến đóng góp nhất trí cao.

Về tăng cường quản lý tài chính, tài sản công đoàn, có một số ý kiến đề nghị bổ sung phần hạn chế, khuyết điểm đó là cơ chế tài chính chưa ổn định, văn bản tài chính chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức công đoàn cả nước dẫn đến phải thay đổi, bổ sung thường xuyên, đột xuất gây khó khăn cho cơ sở. Đối với nhiệm vụ giải pháp nêu dành 8% nguồn thu để đầu tư trụ sở, văn hoá thể thao, dịch vụ thương mại là ít, đề nghị nâng lên 12% mới đáp ứng việc đầu tư hoàn chỉnh.

Cũng trong buổi chiều ngày hôm nay, đại hội đã thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi bổ sung; thảo luận tại tổ theo các nội dung và 05 chuyên đề.

PV

Nguồn :