M
12:53 | 26/05/2018

Tuyên truyền đậm nét các hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam

Mới đây, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến đã ký công văn số 268/LĐLĐ gửi các cấp công đoàn Thủ đô, các đơn vị trực thuộc về việc đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

tuyen truyen dam net cac hoat dong ky niem 89 nam ngay thanh lap cong doan viet nam Các cấp công đoàn Thủ đô thực hiện nghiêm Điều lệ Công đoàn Việt Nam
tuyen truyen dam net cac hoat dong ky niem 89 nam ngay thanh lap cong doan viet nam Sôi nổi thảo luận giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn
tuyen truyen dam net cac hoat dong ky niem 89 nam ngay thanh lap cong doan viet nam Ý kiến tâm huyết xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng lớn mạnh

Theo đó, LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cấp công đoàn Thủ đô tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và nhân dân Thủ đô hiểu biết sâu sắc về truyền thống lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 89 năm xây dựng và phát triển; vị trí, vai trò, những đóng góp của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc CNH, HĐH, hội nhập quốc tế.

Cùng đó, các cấp công đoàn cần tuyên truyền về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công nhân, công đoàn; những kết quả nổi bật của phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ 2013-2018 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Thủ đô trong nhiệm kỳ 2013-2018.

Các cấp công đoàn cũng cần tuyên truyền, quảng bá những đổi mới trong tổ chức, hoạt động của các cấp Công đoàn; đóng góp của đoàn viên, CNVCLĐ vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô và đất nước; vai trò của Công đoàn trong đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

tuyen truyen dam net cac hoat dong ky niem 89 nam ngay thanh lap cong doan viet nam
Các cấp công đoàn Thủ đô tập trung tuyên truyền về vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Ảnh minh họa.

LĐLĐ Thành phố hướng dẫn, các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm như treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, các cơ quan, đơn vị; Tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc,….

LĐLĐ Thành phố nhấn mạnh, thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm vượt lên khó khăn, thử thách, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Riêng đối với Báo Lao động Thủ đô, Trang Web Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, LĐLĐ Thành phố yêu cầu hai cơ quan xây dựng chuyên trang, chuyên mục, viết bài tuyên truyền đậm nét các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Tổ chức Công đoàn Việt Nam, tuyên truyền về kết quả Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI và tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Nguồn :