M
15:06 | 07/08/2018

Trường hợp nào được truy đóng BHXH?

Bạn Nguyễn Thùy Linh ở quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) hỏi: Tôi thực tập tại đơn vị từ tháng 10/2017, chính thức từ tháng 1/2018, nhưng công ty mới đóng BHXH cho tôi từ tháng 7/2018. Trong trường hợp này, tôi có được đóng bù BHXH cho những tháng trước đó không?

truong hop nao duoc truy dong bhxh Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiến hành thanh, kiểm tra hơn 8.100 đơn vị
truong hop nao duoc truy dong bhxh Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH cho từng địa phương

- Vấn đề bạn hỏi, Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội trả lời như sau: Theo Điểm 1.1,1.2; Khoản 1, Điều 4 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam quy định: Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm: Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động; người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng (thực hiện từ ngày 1/1/2018)".

Do đó, bạn có thể căn cứ hợp đồng lao động bạn ký với công ty từ tháng 1/2018 thuộc loại hợp đồng gì để yêu cầu đơn vị truy đóng BHXH theo đúng quy định.

N.L

Nguồn :