M
14:37 | 05/08/2018

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiến hành thanh, kiểm tra hơn 8.100 đơn vị

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tính đến hết tháng 7/2018, tổng số đơn vị sử dụng lao động được thanh tra, kiểm tra của toàn ngành là 8.118 đơn vị. Qua kiểm tra, đoàn đã xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 11.248 triệu đồng, trong đó, số tiền xử phạt đã thu là 2.879 triệu đồng.

tin nhap 20180805141816 Phát hiện nhiều bất thường trong thanh toán khám chữa bệnh BHYT
tin nhap 20180805141816 Khám chữa bệnh BHYT: Vẫn tồn tại chi phí bất hợp lý
tin nhap 20180805141816 Giải quyết 10.125 hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, thực hiện Quyết định số 34/QĐ-BHXH ngày 3/1/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành kế hoạch kiểm tra, thanh tra liên ngành và thanh tra chuyên ngành năm 2018; toàn ngành BHXH đã triển khai thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và thanh tra liên ngành theo kế hoạch.

tin nhap 20180805141816

Công ty TNHH MTV Jeong Woo Việt Nam (huyện Thanh Ba – Phú Thọ) nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của hơn 300 lao động. Ảnh: BHXH Việt Nam

Tính đến hết tháng 7/2018, tổng số đơn vị sử dụng lao động được thanh tra, kiểm tra của toàn ngành là 8.118 đơn vị, trong đó: Số đơn vị được thanh tra chuyên ngành là 3.222 đơn vị; số đơn vị được thanh tra, kiểm tra liên ngành: 3.015 đơn vị, và số đơn vị được kiểm tra là 1.881 đơn vị.

Về kết quả thực hiện thanh tra đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT. Qua kiểm tra đối tượng đóng cho thấy: Số chưa đóng, đóng thiếu thời gian phải tham gia là 17.786 lao động với số tiền truy đóng là 45.022 triệu đồng; đóng không đúng đối tượng, đóng thừa thời gian là 553 lao động, số tiền phải thoái thu, hoàn trả là 1.808 triệu đồng.

Về mức đóng, số lao động đóng không đúng mức quy định: 24.401 lao động; số tiền truy đóng do đóng thiếu mức quy định là 24.891 triệu đồng;

Về phương thức đóng, số tiền các đơn vị được thanh tra, kiểm tra nợ khi có quyết định là 1.146.120 triệu đồng; số tiền đơn vị đã nộp trong thời gian thanh tra, kiểm tra là 475.417 triệu đồng; số tiền đơn vị đã nộp khi thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra là 186.068 triệu đồng.

Cũng theo BHXH Việt Nam, qua thanh, kiểm tra, BHXH các cấp đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 407 đơn vị, trong đó, số Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành là 364 quyết định; số tiền xử phạt vi phạm hành chính phải thu là 11.248 triệu đồng và số tiền xử phạt vi phạm hành chính đã thu là 2.879 triệu đồng.

Nguồn :