M
16:02 | 13/03/2018

Tổ chức tốt Tháng Công nhân năm 2018

Mới đây, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến đã ký, triển khai Kế hoạch số 08/KH-LĐLĐ về tổ chức Tháng Công nhân năm 2018 trong các cấp Công đoàn Thủ đô.  

to chuc tot thang cong nhan nam 2018 Chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động
to chuc tot thang cong nhan nam 2018 Đảm bảo quyền lợi, tăng thu nhập cho người lao động

Theo đó, việc tổ chức Tháng Công nhân năm 2018 là nhằm phát huy vai trò của công nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội của doanh nghiệp, địa phương và đất nước; để các cấp ủy Đảng, chính quyền, công đoàn, người sử dụng lao động thể hiện sự quan tâm thực hiện “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” đến đoàn viên, người lao động.

to chuc tot thang cong nhan nam 2018
LĐLĐ Thành phố tổ chức hoạt động tư vấn và khám sức khỏe miễn phí cho CNLĐ nhân dịp lễ phát động Tháng Công nhân năm 2017.

Đồng thời, việc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2018 cũng nhằm biểu dương lực lượng đoàn viên CNVCLĐ chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên với tổ chức Công đoàn; khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn Thủ đô trong đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đồng thời tập trung phát triển lợi ích, đưa lợi ích đến với đoàn viên, người lao động.

Chủ đề của Tháng Công nhân năm 2018 được LĐLĐ Thành phố lựa chọn là “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”. Theo chủ đề, mỗi công đoàn cơ sở chủ động lựa chọn các đối tác để triển khai chương trình phúc lợi; đồng thời đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức ít nhất 01 hoạt động hoặc 01 mô hình chăm lo lợi ích (về vật chất, tinh thần, sức khỏe, học tập…) cho đoàn viên, người lao động.

Về nội dung hoạt động, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn Thủ đô chọn lọc, phát huy những hoạt động đang triển khai hiệu quả; đồng thời nghiên cứu thí điểm triển khai những mô hình mới, những cách làm sáng tạo thu hút đông đảo CNVCLĐ tích cực tham gia và được nhiều người sử dụng lao động hưởng ứng.

Đặc biệt, các cấp công đoàn Thủ đô cần tập trung triển khai đồng loạt 5 nhóm hoạt động gồm: Tổ chức phát động Tháng Công nhân năm 2018; Tổ chức các hoạt động để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018; Phát huy vai trò của công nhân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và Thủ đô năm 2018.

LĐLĐ Thành phố nhấn mạnh, việc tổ chức Tháng Công nhân năm 2018 phải gắn với các hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI và các hoạt động trước thềm Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, các công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, đề xuất với người sử dụng lao động và huy động các nguồn lực xã hội để tổ chức Tháng Công nhân năm 2018 tại cơ sở; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các công đoàn cơ sở có từ 1.000 đoàn viên công đoàn, công nhân lao động trở lên tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2018.

Đặc biệt, nội dung các hoạt động trong Tháng Công nhân năm 2018 cần được cụ thể hoá, phù hợp với điều kiện thực tế của ngành, địa phương, đơn vị, cơ sở, với đối tượng trung tâm là đoàn viên, công nhân lao động; đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

Dự kiến, Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2018 cấp thành phố sẽ được tổ chức tại Khu nhà ở xã hội, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội vào ngày 26/4/2018. Trong khuôn khổ Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2018 này, LĐLĐ Thành phố sẽ tổ chức tư vấn, khám sức khoẻ cho 600 CNLĐ; Tổ chức kiốt tư vấn pháp luật cho CNLĐ các khu CN&CX Hà Nội.

Để thực hiện hiệu quả Tháng Công nhân năm 2018, trong Kế hoạch, LĐLĐ Thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị: các ban, các đơn vị trực thuộc LĐLĐ Thành phố và LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở.

Trong đó, Báo Lao động Thủ đô và trang web của LĐLĐ Thành phố được chỉ đạo tăng cường thời lượng thông tin tuyên truyền; Mở chuyên trang, chuyên mục, đăng tải thông tin phản ánh kết quả hoạt động của các cấp công đoàn và đoàn viên, CNLĐ Thủ đô hưởng ứng Tháng Công nhân, hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018; chú trọng nêu gương, phổ biến, nhân rộng cách làm hay, các mô hình hiệu quả, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong phong trà̀o thi đua trong CNVCLĐ Thủ đô.

Phạm Diệp

Nguồn :