M
16:22 | 28/04/2018

Thanh tra 500 doanh nghiệp khai khoáng, sản xuất vật liệu xây dựng

Với chủ đề “Tuân thủ pháp luật lao động trong khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng vì an toàn, sức khỏe người lao động”, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa chính thức phát động chiến dịch Thanh tra lao động năm 2018.

tin nhap 20180428154528 Lĩnh vực xây dựng đứng đầu về tai nạn lao động chết người
tin nhap 20180428154528 Để xảy ra tai nạn chết người, phần lớn do người sử dụng lao động
tin nhap 20180428154528 Cải thiện điều kiện an toàn, vệ sinh lao động cho lao động trẻ

Theo thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH): Tai nạn lao động chết người trong lĩnh vực khai thác khoảng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng hiện vẫn chiếm tỷ lệ lớn, đứng thứ hai sau lĩnh vực xây dựng. Cụ thể, trong năm 2017, lĩnh vực khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng chiếm 9,7% tổng số vụ tai nạn lao động chết người và 9,1% tổng số người chết. Lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng chiếm 9,7% tổng số vụ tai nạn lao động chết người và 9,1% số người chết.

tin nhap 20180428154528
Khai thác khoáng sản là một trong những lĩnh vực nằm trong chiến dịch thanh tra năm 2018

Thống kê từ 137 biên bản điều tra tai nạn lao động chết người trong năm 2017 cũng cho thấy: Lĩnh vực xây dựng chiếm 20,8% tổng số vụ tai nạn và 19,7% tổng số người chết; lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng chiếm 9,2% tổng số vụ và 8,8% tổng số người chết; lĩnh vực cơ khí, luyện kim chiếm 6,9% tổng số vụ và 8,02% tổng số người chết...

Thống kê về tình hình tai nạn lao động 4 tháng đầu năm 2018 cho thấy, tình trạng tai nạn lao động chưa được cải thiện. Đáng chú ý là trên thực tế, số vụ tai nạn lao động, số người mắc bệnh nghề nghiệp có thể lớn hơn nhiều con số được công bố vì nhiều doanh nghiệp, địa phương chưa chủ động báo cáo hoặc cố tình che giấu thông tin về tai nạn lao động.

Theo đánh giá của Bộ LĐTBXH, nhiều địa phương chưa thực hiện việc báo cáo tình hình tai nạn lao động theo đúng mẫu và thời gian quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ LĐTBXH; nhiều địa phương không có báo cáo tai nạn lao động theo loại hình doanh nghiệp, nghề nghiệp hoặc số liệu báo cáo không đầy đủ, không đúng biểu mẫu quy định.

Tỷ lệ báo cáo của các doanh nghiệp về Sở LĐTBXH cũng rất thấp. Trong năm 2017, chỉ có 18.885/350.804, ước khoảng 5,4% doanh nghiệp báo cáo về tình hình tai nạn lao động, (năm 2016 là 26.419/277.314 doanh nghiệp, ước khoảng 9,5%). Số doanh nghiệp chấp hành báo cáo tình hình tai nạn lao động chưa nghiêm, chưa đầy đủ, do vậy việc tổng hợp, đánh giá tình hình tai nạn lao động trên toàn quốc còn gặp nhiều khó khăn.

Trước những tồn tại và bất cập trên, Chiến dịch Thanh tra lao động năm 2018 sẽ tập trung vào các hoạt động tuyên truyền kiến thức kỹ năng cần thiết để thực hiện tốt chính sách và công tác an toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và người lao động. Đặc biệt, tập trung thanh tra trực tiếp tại các doanh nghiệp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng nhằm chấn chỉnh, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về lao động; kịp thời phát hiện những bất cập, sơ hở trong cơ chế, chính sách để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp khắc phục.

Chiến dịch thanh tra năm 2018 sẽ diễn ra trên địa bàn 63 tỉnh, thành phố. Trong đó, tại một số địa phương sẽ có sự tham gia trực tiếp của Thanh tra Bộ phối hợp với Bộ Tài nguyên và môi trường. Có ít nhất 500 doanh nghiệp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng sẽ được thanh tra trong chiến dịch lần này. Các cuộc thanh tra đã được thực hiện ngay từ tháng 1/2018.

Theo Chánh Thanh tra Bộ LĐTBXH Nguyễn Tiến Tùng, báo cáo nhanh đến thời điểm hiện tại các địa phương đã thanh tra được 200 doanh nghiệp; Thanh tra Bộ đã tiến hành thanh tra được hơn 40 doanh nghiệp. Tuy nhiên, do lực lượng mỏng nên thời gian tới, để các cuộc thanh tra đi vào thực chất, Thanh tra Bộ LĐTBXH sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có cùng chức năng quản lý chuyên môn như Bộ Tài nguyên – Môi trường, Bộ Xây dựng để cùng tham gia vào chiến dịch thanh tra, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm tuân thủ pháp luật lao động về an toàn vệ sinh lao động của cả người sử dụng lao động và người lao động.

Nguồn :