M
11:02 | 02/03/2018

Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội:

Thành công nhờ sáng tạo trong cách làm

Phát huy tinh thần tích cực, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Công đoàn (CĐ), đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), nhiệm kỳ qua, CĐ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội (NNPTNT) đã đạt được những thành công nhất định, đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ. 

thanh cong nho sang tao trong cach lam Tết đủ đầy cho mọi người lao động
thanh cong nho sang tao trong cach lam Tết an bình, vui tươi trong CNVCLĐ

Tích cực chăm lo cho quyền lợi đoàn viên và NLĐ

Đánh giá về tình hình hoạt động CĐ ngành trong nhiệm kỳ (2013 – 2018), Chủ tịch CĐ ngành Hà Nội Nguyễn Văn Thảo cho biết, hiện tại CĐ ngành đang quản lý 41 CĐCS, trong đó có 22 đơn vị hành chính sự nghiệp, 7 doanh nghiệp Nhà nước và 12 doanh nghiệp ngoài Nhà nước, với số lượng CNVCLĐ 7.128, trong đó số đoàn viên CĐ là gần 7.000 người.

thanh cong nho sang tao trong cach lam
Các chương trình xã hội thiện nguyện, chăm sóc đoàn viên CĐ được quan tâm.

Đội ngũ CNVCLĐ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực và sáng tạo. Chất lượng đội ngũ CNVCLĐ ngày càng được nâng lên, số người có trình độ chuyên môn được đào tạo cơ bản, có khả năng tiếp thu và ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến...

Bên cạnh đó, với kế hoạch sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm, công tác tổ chức quản lý được lãnh đạo chuyên môn và các CĐCS chú trọng đổi mới, qua đó, thúc đẩy lĩnh vực sản xuất nông nghiệp phát triển và đạt được những kết quả quan trọng; cơ cấu ngành, cơ cấu sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực.

Tăng tỷ trọng chăn nuôi, thủy sản và dịch vụ nông nghiệp; đến năm 2017: Chăn nuôi, thủy sản chiếm 57,82%; trồng trọt, lâm nghiệp chiếm 37,96 % và dịch vụ là 4,22 %...qua đó, đưa thu nhập bình quân của người lao động (NLĐ) tăng lên hàng năm từ 5-10%/năm.

Năm 2013, thu nhập bình quân đạt 3.300.000 đ/người/tháng, đến năm 2017 đạt 4.100.000 đ/người/tháng, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ trong khu vực hành chính sự nghiệp tương đối ổn định, được tăng theo lộ trình điều chỉnh tăng mức lương cơ sở với mức tăng bình quân 6 - 8 %/năm. Riêng các doanh nghiệp dịch vụ công ích từ năm 2013-2015 mức lương bình quân từ 6,0 - 7,5 triệu đồng/người/tháng.

Cũng theo đại diện CĐ NN&PTNT, nhằm phát huy vai trò của tổ chức CĐ, thiết thực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ, những năm qua, CĐ ngành và các CĐCS luôn giám sát thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, bảo đảm chế độ cho NLĐ tham gia với chuyên môn đồng cấp trong công tác giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho CNVCLĐ...

Bên cạnh đó, CĐ ngành đã tích cực tham gia vào công tác giới thiệu quy hoạch cán bộ, quy trình bổ nhiệm chức danh lãnh đạo của các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Sở NN&PTNT. 5 năm qua, đã có trên 100 cán bộ được quy hoạch các chức danh, có 155 cán bộ dược bổ nhiệm từ cấp trưởng, phó phòng trở lên...

Đặc biệt, hàng năm CĐ ngành phối hợp với Ban Giám đốc Sở hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị tổ chức hội nghị NLĐ, hội nghị CBCCVC theo quy định. Kết quả có 100% các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị CBCCVC, 90% các doanh nghiệp nhà nước, 60% doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức hội nghị người lao động...

Hoạt động trên được Thành phố đánh giá thực hiện có nề nếp, có chất lượng, đúng thời gian. CĐ ngành được LĐLĐ Thành phố tặng 2 Bằng khen; 1 cá nhân được UBND Thành phố tặng Bằng khen.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho NLĐ. Nhiệm kỳ qua, CĐ ngành thường xuyên tuyên truyền và tổ chức các lớp tập huấn về ATVSLĐ cho 5.869 lượt CNVCLĐ tại các đơn vị; thường xuyên duy trì hoạt động Tổ tư vấn pháp luật; phối hợp với Trung tâm tư vấn pháp luật CĐ Hà Nội tổ chức các cuộc phổ biến và tư vấn tại chỗ về nội dung cơ bản của Luật CĐ, Luật Lao động, BHXH, BHYT...

Thiết thực triển khai các công tác chăm lo lợi ích đoàn viên, CĐ và NLĐ, nhiệm kỳ qua, CĐ ngành thường xuyên phối hợp với Sở NN&PTNT Hà Nội thăm và tặng quà cho 173 lượt đơn vị trong các dịp tết Nguyên đán, với số tiền 500 triệu đồng; trợ cấp cho 380 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn số tiền là 188 triệu đồng; trợ cấp CNVCLĐ gặp tai nạn, mắc bệnh hiểm nghèo...số tiền là 125 triệu đồng; tặng quà cho 128 đồng chí thương, bệnh binh với tổng số tiền là 128 triệu đồng.

Ngoài ra, CĐ ngành đã đề nghị LĐLĐ Thành phố hỗ trợ và thực hiện sửa chữa, xây dựng mới 11 “Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền 390 triệu đồng, (trong đó LĐLĐ Thành phố hỗ trợ 280 triệu, Ngành hỗ trợ 110 triệu). Thực hiện xây dựng đề án vay vốn từ quỹ trợ vốn CNVCLĐ phát triển kinh tế gia đình tại 11 CĐCS, với nguồn vốn vay đến năm 2017 là 3,3 tỷ đồng.

Các CĐCS đề nghị chuyên môn tín chấp cho CNVCLĐ được vay vốn từ ngân hàng thương mại trên 5 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 200 LĐ. Bên cạnh đó, các hoạt động xã hội thiện nguyện được CĐ ngành tích cực triển khai như: Hoạt động phụng dưỡng Bà mẹ VNAH; xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”; “Quỹ vì người nghèo”; “Ủng hộ thiên tai, bão lũ, hướng về biển đảo của tổ quốc, áo ấm tình thương cho học sinh nghèo vùng cao và nhiều hoạt động xã hội từ thiện khác... do Trung ương và Thành phố phát động, số tiền mỗi năm hàng tỷ đồng.

Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả

Để có được những kết quả trên, nhiệm kỳ qua, CĐ ngành NN&PTNT Hà Nội đã bám sát sự chỉ đạo của Thành phố, của Sở NN&PTNT trong việc xây dựng các kế hoạch, tổ chức cho các CĐCS, CNVCLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo ”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… bằng những cách làm đổi mới, sáng tạo, phát huy tính chủ động, của đoàn viên, NLĐ tại các cơ sở.

Qua đó, tạo được nhiều cách làm hay, mô hình mới, lôi cuốn đông đảo đoàn viên, NLĐ tham gia thi đua phục vụ nông nghiệp, chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Với việc triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trong 5 năm qua, đã có 198 tập thể và 521 cá nhân được biểu dương cấp cơ sở; 40 tập thể và 182 cá nhân được biểu dương cấp Thành phố. Bên cạnh đó, hàng năm CĐ ngành chỉ đạo các CĐCS tổ chức biểu dương “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” tại đơn vị, đề nghị ngành, Thành phố biểu dương; 5 năm qua đã có 136 “Công nhân giỏi cấp ngành”, 11 công nhân giỏi Thủ đô. CĐ ngành đã biểu dương 6 “Sáng kiến sáng tạo” và đề nghị LĐLĐ tặng Bằng Sáng kiến sáng tạo cấp Thành phố cho 2 đồng chí. Biểu dương 718 gương “Người tốt việc tốt” cấp ngành, đề nghị Thành phố biểu dương 23 cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp Thành phố.

Phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, được các CĐCS trong ngành quan tâm tổ chức thực hiện. Trong đó, CĐCS Công ty Giống gia súc Hà Nội, Chi cục Thú y Hà Nội, Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội, Trung tâm Giống Thủy sản Hà Nội phối hợp với chuyên môn tổ chức trao 4 con bê giống cho nông dân nghèo tại Giáo xứ Đồng Chiêm, xã An Phú, huyện Mỹ Đức với tổng số tiền 74 triệu đồng; trao cho xã Sơn Đà, huyện Ba Vì 10 con bê giống với tổng số tiền 150 triệu đồng.

Cũng theo Chủ tịch CĐ ngành NNPTNT Hà Nội, nhiệm kỳ qua, thực hiện Kế hoạch chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; CĐ ngành đã thành lập được 7/5 CĐCS đạt (140%) và phát triển được trên 1982/1800 đoàn viên đạt (110%); phát triển được 674 đoàn viên đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Với những nỗ lực và cố gắng của Ban Thường vụ CĐ ngành NN&PTNT Hà Nội, nhiệm kỳ qua, CĐ ngành đã được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba (Lần thứ 2); 1 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Tổng LĐLĐViệt Nam tặng 2 Bằng khen; UBND Thành phố Hà Nội tặng 2 Bằng khen; LĐLĐ Thành phố tặng 3 Cờ thi đua, LĐLĐ Hà Nội và Công đoàn Nông nghiệp &PTNT Việt Nam tặng nhiều Bằng khen...

Tiếp tục kế thừa và phát huy tinh thần tích cực, sáng tạo của đội ngũ cán bộ CĐ, của đoàn viên, CNVCLĐ; nhiệm kỳ tới (2018 – 2023), CĐ ngành NN&PTNT Hà Nội quyết tâm đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ CĐ cấp trên giao và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Ngành đề ra. Đồng thời, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ ngành NN&PTNT Hà Nội phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Đỗ Đạt

Nguồn :