M
09:51 | 07/03/2018

Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ X (nhiệm kỳ 2018 – 2023)

Phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ, năng động

Sáng nay (7/3), Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ X (nhiệm kỳ 2018 – 2023) đã chính thức khai mạc tại Nhà Văn hóa huyện. Đồng chí Vũ Kim Sơn – Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội và đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy dự và phát biểu chỉ đạo.

phat huy tinh than dan chu tri tue nang dong LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Một nhiệm kỳ thành công
phat huy tinh than dan chu tri tue nang dong Tổ chức Hội nghị Cán bộ Công đoàn
phat huy tinh than dan chu tri tue nang dong Chú trọng chăm lo đời sống cho người lao động
phat huy tinh than dan chu tri tue nang dong Huyện Phú Xuyên: Ứng dụng mạng xã hội vào bộ phận “một cửa”

Về dự Đại hội có 199 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 6.400 đoàn viên công đoàn và người lao động trên địa bàn huyện.

phat huy tinh than dan chu tri tue nang dong
Đồng chí Vũ Kim Sơn - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ TP tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức, đòi hỏi tổ chức công đoàn phải đoàn kết, đổi mới, phát huy những kết quả và những kinh nghiệm đã đạt được, phát huy dân chủ, trí tuệ, năng động để tất cả cho sự phát triển của tổ chức công đoàn, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

Tại Đại hội này, các đại biểu nghe và thảo luận báo cáo đánh giá tình hình CNVCLĐ và hoạt động công đoàn từ Đại hội lần thứ IX đến nay, quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ cho giai đoạn 2018-2023. Để xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh theo tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước”.

phat huy tinh than dan chu tri tue nang dong
Đồng chí Vũ Kim Sơn - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố đề nghị: Ngay sau Đại hội, các cấp công đoàn huyện Phú Xuyên cần tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội, trọng tâm hướng về cơ sở, về đoàn viên, người lao độn

Với trách nhiệm lớn lao đó, Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ X có ý nghĩa trọng đại, thể hiện ý chí, quyết tâm của toàn thể cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ huyện Phú Xuyên phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, nhiệt tình, tâm huyết, làm việc với trách nhiệm cao để hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ của Đại hội đề ra.

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Lương – Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện cho biết, trong nhiệm kỳ qua, cán bộ đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ huyện Phú Xuyên đã phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn thử thách, thực hiện mục tiêu do Đại hội IX đề ra và đạt được những kết quả quan trọng, tổ chức Công đoàn không ngừng phát triển vững mạnh và đã tạo được niềm tin của người lao động, quan hệ phối hợp hoạt động của công đoàn ngày càng chặt chẽ và đạt hiệu quả, đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội của huyện, góp phần thực hiện sự nghiệp CNH- HĐH đất nước.

phat huy tinh than dan chu tri tue nang dong
Huyện ủy tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển xây dựng lực lượng và tổ chức công đoàn vững mạnh"

Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động

Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP, Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ, hàng năm, LĐLĐ huyện phối hợp với UBND huyện hướng dẫn tổ chức tốt Hội nghị Cán bộ công chức viên chức, Hội nghị người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Kết quả hàng năm có 95,94% đơn vị tổ chức.

Thông qua các hội nghị đã phát huy quyền dân chủ trực tiếp của CNVCLĐ tham gia xây dựng, bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh; xây dựng, sửa đổi, bổ sung thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT), nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

Nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn giám sát thực hiện TƯLĐTT, quy chế dân chủ ở cơ sở, nội quy lao động, an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), đã có 64,82% đơn vị xây dựng TƯLĐTT. Nhìn chung, nội dung TƯLĐTT có tiến bộ về chất lượng theo hướng có lợi cho người lao động.

phat huy tinh than dan chu tri tue nang dong
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Hàng năm, Ban chấp hành LĐLĐ huyện tham gia với các cơ quan chức năng xây dựng, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên và CNVCLĐ. LĐLĐ huyện đã tổ chức hội nghị, hội thảo đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992, các Bộ luật như: Bộ luật lao động (BLLĐ), Luật Tố tụng dân sự (sửa đổi), Luật Hình sự (sửa đổi), Luật Công đoàn, Luật BHXH, BHYT và các Nghị định của Chính phủ...

Tổ chức cho 5.978 lượt cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia với chuyên môn đồng cấp trong việc xây dựng nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và công nhân lao động.

Chú trọng tuyên truyền chính sách pháp luật

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn trong huyện đã chú trọng đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn và người lao động chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

phat huy tinh than dan chu tri tue nang dong
Đồng chí Nguyễn Thị Lương – Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện báo cáo tại Đại hội

Các hoạt động tuyên truyền được tập trung triển khai gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, ngành, địa phương, đơn vị, cơ sở tạo thành các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao ý thức chính trị, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động. Nội dung tuyên truyền về chính sách, pháp luật luôn nhận được sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động.

Hình thức tổ chức thường xuyên được đổi mới, phong phú, đa dạng, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ sở. LĐLĐ huyện các CĐCS đã tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, công đoàn các cấp, có trên 95% đoàn viên, CNVCLĐ được quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng, công đoàn, tuyên truyền Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, 8 chương trình của Thành uỷ, 8 chương trình của Huyện uỷ, chương trình xây dựng nông thôn mới, Chỉ thị 11 của Thành uỷ về tiết kiệm trong việc cưới, tang, lễ hội. Đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các chương trình của LĐLĐ TP và của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

phat huy tinh than dan chu tri tue nang dong
Đoàn đại biểu CNVCLĐ và học sinh huyện Phú Xuyên chúc mừng Đại hội

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, chính sách pháp luật của Nhà nước đã được các cấp công đoàn từ huyện đến cơ sở quan tâm tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức như: Hội thi, gặp mặt truyền thống, nói chuyện chuyên đề, tham quan thực tế học tập kinh nghiệm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao...

Trong nhiệm kỳ qua, LĐLĐ huyện cũng tổ chức tuyên truyền, vận động CNVCLĐ thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”, “Năm trật tự và văn minh đô thị”, phòng chống tham nhũng, lãng phí; phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy, mại dâm trong CNVCLĐ; Hưởng ứng “Tháng công nhân”; “ Tháng ATVSLĐ lần thứ I”, tuyên truyền vận động CNVCLĐ thực hiện cuộc động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và quảng bá “ hàng Việt Nam chất lượng cao” tổ chức cho 22 lượt doanh nghiệp tham gia 34 gian hàng tại “Hội chợ hàng Việt” do LĐLĐ TP tổ chức, tham gia lễ hội vinh danh làng nghề do huyện tổ chức được đánh giá cao.

Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Bộ luật lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, Luật Bảo hiểm y tế... và các văn bản hướng dẫn thi hành cho 1.358 lượt cán bộ và CNVCLĐ huyện; mở 5 lớp tập huấn kiến thức pháp luật cho 520 lượt cán bộ công đoàn...

phat huy tinh than dan chu tri tue nang dong
Một tiết mục văn nghệ

Đóng góp vào báo cáo đánh giá tình hình CNVCLĐ và hoạt động công đoàn huyện từ Đại hội lần thứ IX đến nay, với tinh thần trách nhiệm, các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến làm sáng tỏ thêm các vấn đề, giải pháp, các nội dung, chương trình, mục tiêu cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên tham luận với nội dung: Công đoàn đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, trong đó nhấn mạnh công tác phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức tốt Hội nghị CBCCVC, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và phát động phong trào sáng kiến sáng tạo.

phat huy tinh than dan chu tri tue nang dong
Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn tham luận, đóng góp ý kiến

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Tùng Lâm – Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện, Chủ tịch Công đoàn khối UBND huyện đóng góp nội dung: Công đoàn tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, xây dựng CĐCS vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vũ Kim Sơn – Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố nhấn mạnh: Trong những năm qua, cùng với quá trình phát triển xã hội Thủ đô, những thành tựu của công cuộc đổi mới đã tạo cho Phú Xuyên một vị thế chính trị, kinh tế xã hội và tiềm lực mới, trong đó có đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn huyện ngày càng vững mạnh, phát triển về số lượng, nâng cao về chất lượng.

5 năm qua cùng với đất nước, Thủ đô Hà Nội, phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn Thủ đô, các cấp công đoàn huyện Phú Xuyên đã tổ chức các hoạt động trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng không ít khó khăn thách thức. Dưới sự lãnh đạo của huyện ủy Phú Xuyên và các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, các cấp công đoàn huyện luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện và thành phố để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố đề nghị, ngay sau Đại hội các cấp công đoàn huyện tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội, trọng tâm hướng về cơ sở, về đoàn viên, người lao động với phương châm “Vì lợi ích của đoàn viên”, “Vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm và thu nhập của người lao động”. Đồng thời tập trung nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở, coi đây là vấn đề gốc, vấn đề cốt lõi trong hoạt động của các cấp công đoàn. Để làm tốt điều đó phải tập trung nâng cao chất lượng, đội ngũ cán bộ công đoàn, đổi mới hơn nữa công tác chỉ đaọ điều hành của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện và cơ sở, hướng mọi hoạt động đến cơ sở, tới đoàn viên và người lao động.

Về phía Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Cương - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả mà các cấp công đoàn huyện Phú Xuyên đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của huyện trong những năm qua.

Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ huyện ủy tin tưởng và hy vọng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ huyện Phú Xuyên sẽ đoàn kết, thống nhất, tiếp tục sáng tạo, đổi mới, quyết tâm tổ chức các hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ, hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023 đề ra.

phat huy tinh than dan chu tri tue nang dong
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Huyện ủy chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 23 đồng chí, đồng chí Đào Đức Gương được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Xuyên khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội cũng bầu ra 8 đồng chí dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI.

Nguồn :