M
09:18 | 05/02/2019

Ngành BHXH: Quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu đề ra trong năm 2019

(LĐTĐ) Năm 2019 được ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) xác định là năm bản lề quan trọng thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

nganh bhxh quyet tam thuc hien thanh cong cac muc tieu de ra trong nam 2019 Năm 2019, BHXH: Ưu tiên tập trung phát triển đối tượng tham gia
nganh bhxh quyet tam thuc hien thanh cong cac muc tieu de ra trong nam 2019 Đã bàn giao sổ BHXH tới trên 14 triệu người tham gia
nganh bhxh quyet tam thuc hien thanh cong cac muc tieu de ra trong nam 2019 BHXH, BHYT ngày càng thiết thực với mỗi người, mỗi nhà

Đó là khẳng định của Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh về định hướng, kế hoạch thực hiện của ngành trong năm 2019.

nganh bhxh quyet tam thuc hien thanh cong cac muc tieu de ra trong nam 2019

BHXH Việt Nam sẽ tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cũng như trong các hoạt động nghiệp vụ.

Theo Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh, để thực hiện mục tiêu trên, ngay từ đầu năm, ngành BHXH đã xác định rõ, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần tập trung cao độ, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Cụ thể, BHXH Việt Nam đặt ra 12 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2019, trong đó, về công tác thu, chi và phát triển đối tượng, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố triển khai quyết liệt các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, bao phủ BHYT của địa phương, hoàn thành kế hoạch thu theo niên độ, tiếp tục giảm mạnh nợ BHXH.

BHXH Việt Nam cũng sẽ tập trung đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền sao cho phù hợp với từng vùng miền, nhóm đối tượng, thu hút được nhóm đối tượng là nông dân, lao động phi chính thức tham gia BHXH, BHYT, phát huy vai trò của những tổ chức, cá nhân có uy tín trong cộng đồng dân cư để vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc; đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành; xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát tình hình tham gia BHXH đối với các doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan thuế nhưng chưa tham gia BHXH trên địa bàn toàn quốc để triển khai các giải pháp mở rộng bao phủ BHXH khu vực này.

nganh bhxh quyet tam thuc hien thanh cong cac muc tieu de ra trong nam 2019
Năm 2019 được ngành BHXH xác định là năm bản lề quan trọng thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. Nguồn: BHXH Việt Nam

Người đứng đầu BHXH Việt Nam cũng cho hay, trong năm nay, ngành BHXH sẽ tiếp tục đổi mới phương thức phục vụ, chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp qua tổ chức dịch vụ công ích của Nhà nước, qua ATM nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và thuận lợi cho người dân; tiếp tục việc kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT đối với các cơ sở khám chữa bệnh có cảnh báo từ Hệ thống thông tin giám định; đẩy mạnh thực hiện giám định điện tử tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh BHYT; kiên quyết từ chối thanh toán chi phí bất hợp lý, không đúng quy định.

Ngành sẽ tiếp tục hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH cho người tham gia; nghiên cứu, dự thảo mẫu thẻ BHXH, BHYT điện tử để triển khai thực hiện trong thời gian tới theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT.

“Ngành BHXH sẽ không ngừng nghiên cứu, thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hoàn thiện hệ thống các phần mềm nghiệp vụ của ngành; hoàn thiện cơ sở dữ liệu tập trung, kết nối liên thông dữ liệu với Chính phủ và các Bộ, ngành... nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT”, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh khẳng định

Những kết quả ấn tượng của ngành trong năm 2018

Năm 2018, toàn ngành BHXH thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được 332.006 tỷ đồng, đạt 100,62% so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; giảm nợ đọng chỉ còn 1,7% tổng số phải thu (giảm 1,2% so với năm 2017), mức thấp nhất từ trước tới nay.

Số người tham gia BHXH là 14,724 triệu người, chiếm khoảng 30,4% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó có 271 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 7% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Số người tham gia BHYT tăng nhanh đạt 88,5% dân số (tương ứng với 83,515 triệu người), vượt 3,3% so với chỉ tiêu tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg. Năm 2018, toàn ngành đã giải quyết chế độ BHXH, BH thất nghiệp cho gần 10,7 triệu lượt người; thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho trên 177,6 triệu lượt người; phối hợp giải quyết cho 768.739 người hưởng chế độ BH thất nghiệp.

Thực hiện Luật BHXH, cả nước cũng đã rà soát, bàn giao được 13,24 triệu sổ BHXH cho người lao động, đạt 99,1% trên tổng số người lao động đang tham gia.

L.N

Nguồn :