M
08:17 | 18/02/2018

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong CNVCLĐ

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người sử dụng lao động và CNVCLĐ, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định tiến bộ trong các doanh nghiệp. Đó là mục đích đặt ra trong Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho CNVCLĐ năm 2018 mà LĐLĐ Thành phố mới xây dựng và ban hành.

nang cao y thuc chap hanh phap luat trong cnvcld Làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
nang cao y thuc chap hanh phap luat trong cnvcld LĐLĐ huyện Gia Lâm: Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho CNLĐ
nang cao y thuc chap hanh phap luat trong cnvcld Nhiều kết quả đáng khích lệ

Theo đó, việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ Thủ đô năm 2018 sẽ tập trung vào 5 nội dung. Trước hết, các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới được Quốc Hội khóa XIII thông qua, có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ: Bộ Luật Tố tụng dân sự (sửa đổi), Luật bảo vệ môi trường, Luật an toàn vệ sinh lao động, Luật an toàn vệ sinh thực phẩm, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hảo đảo tới CNVCLĐ.

Cùng đó, các cấp Công đoàn Thủ đô tuyên truyền sâu rộng Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật Thủ đô và các văn bản cụ thể hóa Luật Thủ đô; Pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tới CNVCLĐ.

nang cao y thuc chap hanh phap luat trong cnvcld
Một buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho CNLĐ do LĐLĐ huyện Gia Lâm tổ chức

Ngoài ra, các cấp Công đoàn Thủ đô cũng tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác trong CNVCLĐ về phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động gắn với tuyên truyền thực hiện các chương trình mục tiêu khác của Thành phố như: chương trình phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy, tệ nạn mại dâm; các chương trình xóa đói, giảm nghèo và các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô.

Đặc biệt, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục tuyên truyền về Bộ Luật Lao động (sửa đổi) năm 2012, Luật Công đoàn (sửa đổi) năm 2012, Luật BHXH, BHYT, Luật Dân sự và Tố tụng dân sự 2015, đặc biệt các điều khoản liên quan đến tổ chức công đoàn và CNVCLĐ, Tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của thành phố Hà Nội, những quy định pháp luật hiện hành có liên quan đến CNVCLĐ hướng đến phục vụ người lao động và doanh nghiệp, góp phần thực hiện chủ đề của Thành phố năm 2018 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hệ thống chính trị ”, “Năm kỷ cương hành chính”, các văn bản pháp luật về trật tự, văn minh đô thị, về an toàn giao thông; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng chống cháy nổ; xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Các cấp Công đoàn Thủ đô cũng sẽ tập trung tuyên truyền phổ biến, giới thiệu các Điều ước quốc tế mà Việt nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến doanh nghiệp, CNVCLĐ, chú trọng các Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á Âu; Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ CPTPP Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ CPTTP; pháp luật về cộng đồng ASEAN; các Điều ước quốc tế về nhân quyền, chống tra tấn mà Việt Nam đã tham gia ký kết là thành viên; các thỏa thuận ký kết giữa Việt Nam và các nước có chung biên giới…

nang cao y thuc chap hanh phap luat trong cnvcld
Công nhân tìm hiểu về kiến thức pháp luật tại một buổi giao lưu trực tuyến về pháp luật lao động do Báo Lao động Thủ đô tổ chức

Theo LĐLĐ Thành phố, việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ Thủ đô năm 2018 sẽ được tiến hành với các hình thức đa dạng, phong phú. Trong đó, các cấp Công đoàn có thể tổ chức các điểm tuyên truyền pháp luật, tư vấn pháp luật tại các khu công nghiệp, điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, tại các doanh nghiệp; Nâng cao hiệu quả sử dụng các tủ sách pháp luật tại các điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, tổ tự quản khu nhà trọ công nhân; Tiếp tục đầu tư trang bị, cập nhật thêm các đầu sách pháp luật mới để nâng cao chất lượng hệ thống tủ sách pháp luật từ CĐCS đến LĐLĐ quận, huyện, Công đoàn ngành và Công đoàn cấp trên cơ sở.

Để tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch này, LĐLĐ Thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban, đơn vị trực thuộc LĐLĐ Thành phố, các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở. Trong đó, LĐLĐ Thành phố Chỉ đạo Báo Lao động Thủ đô, trang Web LĐLĐ thành phố Hà Nội tăng cường thời lượng thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến đông đảo CNVCLĐ và bạn đọc Thủ đô.

LĐLĐ Thành phố chỉ đạo, việc phổ biến giáo dục pháp luật phải được tổ chức thiết thực, hiệu quả, đổi mới, lấy người lao động làm trung tâm, gắn với chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, gắn với chủ đề năm 2018 của Thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hệ thống chính trị”, kết hợp với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.

-

Nguồn :