M
18:18 | 02/06/2018

Mỗi điển hình tiên tiến là hạt nhân nòng cốt, góp phần xây dựng Thủ đô

Thành ủy, HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố mong muốn và tin tưởng mỗi đại biểu điển hình tiên tiến sẽ luôn là những hạt nhân, nòng cốt, tích cực góp phần lan tỏa, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, kết nối sức mạnh, tạo động lực to lớn cùng nhau phấn đấu xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

tin nhap 20180602150920 Nhân rộng các điển hình tiên tiến để tạo động lực phát triển
tin nhap 20180602150920 Hà Nội tổ chức hội thảo "Khơi nguồn sức mạnh"
tin nhap 20180602150920 Biểu dương 70 điển hình tiên tiến là cán bộ mặt trận tiêu biểu

Đó là mong muốn của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tại chương trình biểu dương, tôn vinh các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến với chủ đề “Khơi nguồn sức mạnh” do Thành ủy, HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tổ chức sáng nay (2/6) tại Nhà hát Lớn TP Hà Nội.

tin nhap 20180602150920
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại chương trình

Lời hiệu triệu đã đưa Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định: Cách đây vừa tròn 70 năm, trong bối cảnh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa non trẻ đang đứng trước muôn vàn gian khó, cũng là lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đang bước vào giai đoạn khó khăn nhất, ngày 11/6/1948, tại chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết lời kêu gọi thi đua ái quốc và chính thức phát động phong trào này tới toàn thể đồng bào, chiến sĩ trên cả nước.

Với những lời lẽ mộc mạc, giản dị, có sức lôi cuốn, lan tỏa và lay động hàng triệu trái tim, lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được truyền đi như một lời hiệu triệu, thúc giục nhân dân ta về lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, ý chí quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

tin nhap 20180602150920
Từ lời hiệu triệu của Bác, lớp lớp thanh niên Việt Nam đã xung phong lên đường nhập ngũ, đấu tranh giành độc lập cho dân tộc

Bác đã chỉ rõ “Mục đích thi đua ái quốc là diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm” và Bác nhắc nhở “Bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, bất kỳ làm gì, đều phải thi đua làm cho mau, cho tốt, làm cho nhiều. Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái, bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ đều cần phải trở nên một chiến sĩ đấu tranh trên mặt trận quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa”.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, 70 năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, cống hiến sức lực và trí tuệ đưa nước ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt được những kỳ tích vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng Tổ quốc.

Cũng chính trong những năm tháng gian khổ của cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược, bằng khẩu hiệu hành động “Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến”, phong trào thi đua yêu nước đã góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các phong trào thi đua “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt, tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, ở hậu phương, miền Bắc có phong trào tìm Mỹ mà đánh, tìm Ngụy mà diệt của quân và dân miền Nam đã đi tới đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Cũng chính bằng sức mạnh của các phong trào thi đua yêu nước, trong hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, công cuộc hiện đại hóa đất nước, Đảng ta và nhân dân ta đã đạt được những thành tựu to lớn, mang ý nghĩa lịch sử, góp phần đưa vị thế nước ta ngày càng nâng cao trên trường quốc tế.

Hà Nội - nơi khởi phát, lan tỏa nhiều phong trào thi đua

Theo Bí thư Hoàng Trung Hải, kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc, của Thăng Long Hà Nội văn hiến Anh hùng, 70 năm qua, Thủ đô Hà Nội đã tích cực đẩy mạnh, là nơi khởi phát, lan tỏa nhiều phong trào thi đua yêu nước. Thành phố luôn quan tâm đổi mới các phong trào thi đua về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức; bám sát, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Thành phố, các ngành, các địa phương và đơn vị; tập trung giải quyết khâu yếu, việc khó, những vấn đề phức tạp, bức xúc phát sinh trong quá trình phát triển của Thủ đô như: Công tác quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng, đảm bảo an sinh xã hội, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tội phạm và tệ nạn xã hội...

tin nhap 20180602150920
Tái hiện phong trào cùng chia sẻ, góp lương thực cho bộ đội và những vùng túng thiếu

Trong quá trình triển khai, Thành phố khuyến khích tính sáng tạo của các cấp, các ngành, các tổ chức, địa phương, đơn vị. Từ đó, đã xuất hiện nhiều phong trào, mô hình thiết thực, phát huy hiệu quả, nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm đối với xã hội của cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân như: Phong trào “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, “Xây dựng Thủ đô sáng - xanh - sạch - đẹp”; thi đua thực hiện hiệu quả chủ đề công tác của từng năm như: “Năm trật tự văn minh đô thị”, “Năm kỷ cương hành chính”, “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”... đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào “Người tốt việc tốt” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh...

Thực hiện lời căn dặn của Bác “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, nhiều năm qua, Đảng bộ và chính quyền Thành phố luôn quan tâm chỉ đạo và có nhiều giải pháp phát hiện, nhân rộng những tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Đặc biệt, từ năm 2010 đến nay, Thành phố Hà Nội đã tổ chức xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” cho 80 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp cho sự nghiệp phát triển của Thủ đô và đất nước.

Thông qua thực tiễn các phong trào thi đua trên địa bàn Thủ đô, đã xuất hiện ngày càng nhiều những gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Không thể kể hết những tấm gương lao động sáng tạo, những mô hình hay, sáng kiến, giải pháp hữu ích trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới, những hành động dũng cảm, việc làm thiện nguyện, nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô.

Quyết tâm phát triển phong trào thi đua lên tầm cao mới

Bí thư Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển của Thủ đô, một lần nữa chúng ta khẳng định sức mạnh của các phong trào thi đua yêu nước chính là nguồn động lực, là nhân tố quan trọng để góp phần thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu, nhiệm vụ.

tin nhap 20180602150920
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội tặng hoa những điển hình tiên tiến đã góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Bằng việc triển khai sâu rộng phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã đạt được nhiều thành quả đáng tự hào trong từng giai đoạn và tiếp tục được duy trì phát triển sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, với tầm vóc, thế và lực mới: Kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng khá; công tác xây dựng, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị có nhiều chuyển biến tích cực; sự nghiệp văn hóa xã hội tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm;

Diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều thay đổi, ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày được cải thiện và nâng cao; tình hình chính trị ổn định, an ninh – quốc phòng được giữ vững; công tác đối ngoại được tăng cường mở rộng; cải cách hành chính được tập trung đẩy mạnh và có nhiều tiến bộ; công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng; hệ thống chính trị được củng cố, tinh gọn nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động phục vụ nhân dân và hướng tới làm hài lòng người dân đối với cấp ủy và chính quyền các cấp.

“Những đóng góp và công lao to lớn đó là thành tích chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô , trong đó hơn 350 đại biểu điển hình tiên tiến về dự chương trình hôm nay là những tấm gương tiêu biểu nhất, những bông hoa tiêu biểu nhất của phong trào yêu nước Thủ đô trên các lĩnh vực của đời sống xã hội”, Bí thư Thành ủy ghi nhận.

“Thay mặt Thành ủy, HĐND – UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội, tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc nhất tới toàn thể nhân dân Thủ đô, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể đã đoàn kết nỗ lực, đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô nói riêng và đất nước nói chung”, Bí thư Thành ủy khẳng định.

Bí thư Hoàng Trung Hải khẳng định: Với tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” và với khí thế “Người người thi đua, ngành ngành thi đua, nhà nhà thi đua”, Đảng bộ, chính quyền nhân dân Thủ đô quyết tâm phát huy thế mạnh, năng động, sáng tạo, tiếp tục phát triển các phong trào thi đua lên tầm cao mới.

Thành ủy, HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố cũng mong muốn và tin tưởng mỗi đại biểu điển hình tiên tiến sẽ luôn là những hạt nhân, nòng cốt, tích cực góp phần lan tỏa, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, kết nối sức mạnh, tạo động lực to lớn cùng nhau phấn đấu xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại và xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của nhân dân cả nước như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Với những kết quả thành tích xuất sắc đạt được qua các phong trào thi đua yêu nước, Thủ đô Hà Nội vinh dự được Đảng, Nhà nước 3 lần tặng thưởng Huân chương Sao Vàng; 2 lần tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh và được phong tặng danh hiệu Thủ đô Anh hùng. Hà Nội cũng là Thành phố đầu tiên ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương được vinh dự nhận giải thưởng “Thành phố vì hòa bình” của Tổ chức UNESCO trao tặng.

B.D

Nguồn :