M
13:47 | 02/06/2018

Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”

Hà Nội tổ chức hội thảo 'Khơi nguồn sức mạnh'

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng TP Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học “Khơi nguồn sức mạnh” nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”.

ha noi to chuc hoi thao khoi nguon suc manh Quốc hội thảo luận một số dự án luật liên quan đến Luật Quy hoạch
ha noi to chuc hoi thao khoi nguon suc manh Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV: Nâng cao chất lượng xây dựng luật
ha noi to chuc hoi thao khoi nguon suc manh Quốc hội thảo luận quản lý vốn, tài sản, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý khẳng định, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết tinh của truyền thống yêu nước, của bản sắc văn hóa và là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. 70 năm qua, nhiều phong trào thi đua sôi nổi của Hà Nội đã tạo nên những hành động cách mạng, là nguồn động lực, nhân tố quyết định thắng lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nuớc. Đặc biệt, trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính, Hà Nội đã phát động nhiều phong trào thi đua, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức triển khai… Tuy nhiên, các phong trào thi đua còn bộc lộ những tồn tại, khó khăn.

ha noi to chuc hoi thao khoi nguon suc manh
Quang cảnh hội thảo.

Để khắc phục hạn chế, TP đã ban hành kế hoạch, công tác thi đua phải khơi dậy và động viên được tinh thần yêu nước của cán bộ và Nhân dân thông qua việc nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành các địa phương trong việc xây dựng các phong trào thi đua đặc thù của ngành, cấp mình, qua đó đảm bảo phong trào thi đua đến với từng ngành, lũih vực và cộng đồng dân cư.

Phải xác định mục đích thi đua rõ ràng, nội dung thi đua thiết thực, biện pháp vận động phù hợp và quyết tâm cao, đồng thời quan tâm công tác tổng kết, biểu dương khen thưởng kịp thời; nhân rộng điền hình tiên tiến.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung, làm rõ và khẳng định, lời thi đua ái quốc mà Bác Hồ kêu gọi cách đây 70 năm còn nguyên vẹn giá trị lịch sử và hoàn toàn vẫn tiếp tục có giá trị trong giai đoạn hiện nay.

Lời thi đua ái quốc của Bác đã chỉ ra mục tiêu của thi đua, cách thức tổ chức cũng như xác định đối tượng của phong trào thi đua. Các ý kiến của các đại biểu đã phác thảo nên một bức tranh Hà Nội là nơi nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và đi đầu trong việc thực hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước có hiệu quả.

Các đại biểu cũng đã làm sáng tỏ những nội dung, vấn đề mang tính lý luận xung quanh nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Những kinh nghiệm, bài học có giá trị phổ biến từ thực tiễn tổ chức các phong trào thi đua của Hà Nội. Những giải pháp để nâng cao vai trò của hệ thống chính trị trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của TP trong thời gian tới.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho rằng, Hội thảo khoa học “Khơi nguồn sức mạnh” được tổ chức với mong muốn, một lần nữa khẳng định, tầm quan trọng, ý nghĩa của các phong trào thi đua yêu nước. Chính các phong trào thi đua yêu nước đã tạo nên sức mạnh cho mỗi cơ quan, đơn vị, TP và đất nước. Trong công cuộc đổi mới trong hơn 30 năm qua, Hà Nội là nơi tiếp tục phát huy được truyền thống, vai trò của mình để xây dựng và phát động được nhiều phong trào thi đua yêu nước, điển hình là phong trào Người tốt việc tốt, giải thưởng Công dân Thủ đô ưu tú… Đây là những phong trào, giải thưởng rất có giá trị và có ý nghĩa. Hiện nay, các ngành, các đơn vị tiếp tục có nhiều hoạt động phong trò thiết thực để huy động quần chúng Nhân dân vào các nhiệm vụ của TP. Và kết quả, trong 10 năm mở rộng địa giới hành chính, Hà Nội đạt được toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Để Thủ đô Hà Nội tiếp tục đi đầu cả nước về phát động, thực hiện một cách sáng tạo và hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cấp, ngành, đơn vị cần phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn chặt với việc khơi dậy lòng tự hào và tinh thần yêu nước, truyền thống Thăng Long ngàn năm văn hiến. Đổi mới mạnh mẽ hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của TP một cách thiết thực, hiệu quả. Các phong trào thi đua yêu nước phải đúng người, đúng việc, phải được rộng khắp, lan tỏa tới tất cả các giai tầng, các đối tượng trong xã hội. Thường xuyên đổi mới để tạo thêm những động lực mới để thích nghi với bối cảnh tình hình mới. Tăng cường khen cho người lao động trực tiếp, cho các cán bộ ở cơ sở, hạn chế đội ngũ lãnh đạo, quản lý.

Nguyễn Công

Nguồn :