M
18:03 | 01/06/2018

Biểu dương 70 điển hình tiên tiến là cán bộ mặt trận tiêu biểu

Ngày 1/6, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tổ chức Hội nghị Biểu dương 70 điển hình tiên tiến là ủy viên Ủy ban MTTQVN, đại diện cho 436.607 vị ủy viên Ủy ban MTTQVN các cấp.

tin nhap 20180601164854 Cử tri và nhân dân lo lắng về những hành vi thiếu 'tôn sư trọng đạo'
tin nhap 20180601164854 Sẽ vận động kinh phí xây nhà cho người dân vùng bị thiên tai
tin nhap 20180601164854 Lắng nghe nguyện vọng của nhân dân nhiều hơn

Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).

tin nhap 20180601164854
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị

Tham dự Hội nghị có ông Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Thấm nhuần và thực hiện sáng tạo những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, 70 năm qua, công tác thi đua khen thưởng đã trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị; tạo khí thế cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chung sức, chung lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách; biến các phong trào thi đua thành động lực cách mạng, thực hiện mục tiêu của Đảng, Nhà nước đề ra.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn kêu gọi đồng bào cả nước, đồng bào ta sinh sống ở nước ngoài tiếp tục đoàn kết một lòng, đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng; lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ 9 nhiệm kỳ 2019-2024, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

tin nhap 20180601164854
Ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN và bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao kỷ niệm chương và hoa cho cá nhân tiêu biểu

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định: Mặt trận là hình ảnh sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân. Mặt trận phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và cũng là mục tiêu chung của toàn dân tộc. Mặt trận phải thực sự là trung tâm đại đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, là nơi để mọi người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đóng góp trí tuệ, công sức phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Mặt trận cần tiếp tục tăng cường vận động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tự giác tham gia các phong trào thi đua yêu nước; triển khai tốt các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận phát động, cùng Chính phủ thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau".

Đặc biệt, với chức năng giám sát, phản biện xã hội đã được pháp luật quy định, MTTQVN cần chủ trì phối hợp với các lực lượng xã hội tổ chức các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng, đội ngũ cán bộ Mặt trận cần tiên phong, tích cực vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Từ các phong trào thi đua yêu nước, Mặt trận các cấp cần kịp thời phát hiện nêu gương điển hình, nhân điển hình rộng khắp để tạo sự lan tỏa, ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng; tuyên truyền rộng rãi những tấm gương tốt để mọi người dân noi theo. Bên cạnh đó, MTTQVN cần chú trọng động viên, chăm lo, phát huy vai trò người uy tín, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, trong các tầng lớp nhân dân. Đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận phải được tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, luôn bổ sung lực lượng mới để tạo ra cách nghĩ mới, cách làm mới sáng tạo không ngừng.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp ủy, nhất là ở cơ sở cần tăng cường vai trò lãnh đạo; chú trọng vai trò là thành viên quan trọng của MTTQVN, đi sâu, đi sát, gần gũi nhân dân, thực hiện tốt chính sách Mặt trận. Các cấp chính quyền quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận để lắng nghe, học hỏi, tiếp thu, giải quyết thấu đáo những khó khăn, vướng mắc trong đời sống nhân dân. Thời gian tới, cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo, chính quyền các cấp tích cực phối hợp để Mặt trận tổ chức tốt Đại hội MTTQ các cấp; tiếp tục triển khai tốt các phong trào, các cuộc vận động; triển khai có hiệu quả các hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

B.D

Nguồn :