M
15:33 | 01/05/2018

[Infographics] Hành trình 10 năm vận động hiến máu tình nguyện

Mười năm trở lại đây, phong trào hiến máu tình nguyện trong cả nước đã có những thay đổi rõ rệt. Số đơn vị máu tiếp nhận tăng liên tục, năm sau cao hơn năm trước, cơ bản đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh./.

Nguồn :