M
11:46 | 23/02/2020

Infographic: Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

(LĐTĐ) Bộ Luật Lao động năm 2019 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 đã điều chỉnh quy định về điều kiện hưởng lương hưu của người lao động.

Nguồn :