M
20:41 | 13/02/2020

Infographic: Những khoản phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân năm 2020

(LĐTĐ) Nhiều khoản phụ cấp, trợ cấp được tính vào thu nhập chịu thuế và được xác định là thu nhập từ tiền lương, tiền công. Tuy nhiên, không phải phụ cấp nào cũng phải chịu thuế. Dưới đây là các loại phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân 2020, người lao động cần biết để bảo vệ quyền lợi của bản thân.

Nguồn :