M
23:21 | 24/07/2019

Infographic: Công đoàn Việt Nam qua các kỳ Đại hội

(LĐTĐ) Quá trình thành lập, trưởng thành và truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong 90 năm qua gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng và dân tộc. 90 năm qua, trải qua 12 kỳ đại hội, Công đoàn Việt Nam luôn giữ vững mục tiêu đồng hành cùng người lao động và sự phát triển bền vững của đất nước.  

Đức Hà

Nguồn :