M
08:23 | 08/01/2017

Hội nghị BCH LĐLĐ quận Hoàn Kiếm kỳ họp thứ 18 khóa XVII

(LĐTĐ) Ngày 6/1/2017 tại trụ sở, BCH LĐLĐ quận Hoàn Kiếm khóa XVII tổ chức kỳ họp lần thứ 18 dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Thị Xuân Mai- Quận ủy viên- Chủ tịch LĐLĐ quận.

tin nhap 20170108081516 LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Vững mạnh toàn diện trên các mặt công tác
tin nhap 20170108081516 LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong đảm bảo ATVSLĐ
tin nhap 20170108081516
Hội nghỉ thảo luận phương hướng hoạt động năm 2017

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động công tác công đoàn năm 2016, thảo luận phương hướng hoạt động năm 2017. Trong đó các đại biểu nhận định: Năm 2016, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn quận đã đạt những kết quả đáng khích lệ.

Kết quả nổi bật là tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền cuộc Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và bầu cử Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ (2016-201-21); tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”; xây dựng “ Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”…

Công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, được thực hiện tốt với những nội dung thiết thực, kịp thời. Việc chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các đơn vị được thực hiện tốt.

Công tác phối hợp hoạt động với các ban, ngành, đoàn thể của quận được LĐLĐ quận duy trì thường xuyên có hiệu quả. LĐLĐ quận đã nộp đơn khởi kiện 01 đơn vị nợ đọng bảo hiểm ra tòa.

Hoạt động nữ công và phong trào nữ CNVCLĐ, Ủy ban kiểm tra và công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn tiếp tục được chủ động và đổi mới, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Công tác tổ chức các phong trào thi đua luôn được duy trì và phát triển, có sự đổi mới, thu hút đông số lượng CNVCLĐ tham gia, nổi bật là phong trào thi đua trong đó tập trung vào phong trào “ lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phấn đấu giành danh hiệu “Công nhân giỏi”, “ Sáng kiến, sáng tạo”.

Đặc biệt Công tác phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở được thực hiện tốt đã thành lập được 29 CĐCS mới đạt 116% và kết nạp 2715 đoàn viên đạt 113% kế hoạch năm, trong đó có 5 CĐCS thành lập theo điều 17 điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Tại hội nghị thay mặt Ban thường vụ đồng chí Vũ Thị Xuân Mai- Quận ủy viên- Chủ tịch LĐLĐ quận đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đồng chí trong BCH,UBKT LĐLĐ để bổ sung phương hướng hoạt động trong thời gian tới tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn quận ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2017.

Nguồn :