M
21:02 | 30/09/2019

Hà Nội: Triển khai chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân

(LĐTĐ) Thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn số 3984/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội: Từ ngày 1/10/2019, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tập trung triển khai ngay việc thực hiện thanh toán các chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng, bảo hiểm xã hội một lần của công chức, viên chức, người lao động 100% qua tài khoản cá nhân.

ha noi trien khai chi tra tro cap bao hiem xa hoi qua tai khoan ca nhan Tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc: Cần mở rộng đến toàn bộ người có quan hệ lao động
ha noi trien khai chi tra tro cap bao hiem xa hoi qua tai khoan ca nhan Xây dựng “Hệ sinh thái 4.0” phục vụ người tham gia
ha noi trien khai chi tra tro cap bao hiem xa hoi qua tai khoan ca nhan Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Triển khai hiệu quả Hệ thống tương tác đa phương tiện

Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Hòa vừa ký ban hành Công văn số 3871/BHXH-KHTC gửi tới Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã về việc phát triển người nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

ha noi trien khai chi tra tro cap bao hiem xa hoi qua tai khoan ca nhan
Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố yêu cầu Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người hưởng nhận các chế độ bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân.

Nhằm thực hiện chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội (gồm lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tử tuất, tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp) qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2019-2021, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố yêu cầu Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người hưởng nhận các chế độ bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân.

Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã phối hợp với Ngân hàng thương mại, Bưu điện trung tâm, Bưu điện huyện hướng dẫn người hưởng đăng ký mở tài khoản cá nhân ngay từ khi tiếp nhận hồ sơ ban đầu và tại điểm chi trả theo quy trình thống nhất giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng và cơ quan bưu điện.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn số 3984/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội: Từ ngày 1/10/2019, các Sở, ban, ngành Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tập trung triển khai ngay việc thực hiện thanh toán các chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng, bảo hiểm xã hội một lần của công chức, viên chức, người lao động 100% qua tài khoản cá nhân.

Theo đó, khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động, yêu cầu các Sở, ban, ngành Ủy ban nhân các quận, huyện, thị xã cung cấp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội số tài khoản cá nhân để nhận các chế độ bảo hiểm xã hội.

Trường hợp người lao động chưa có tài khoản, Phòng/Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hỗ trợ, hướng dẫn người hưởng thủ tục mở tài khoản để nhận các chế độ bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm xã hội Thành phố cũng đề nghị, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn thực hiện thanh toán các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động qua tài khoản cá nhân.

B.D

Nguồn :