M
20:39 | 08/11/2018

[Infographics] Những điểm mới được dự kiến đề xuất về chế độ thai sản

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, trong đó, có 5 điểm mới đáng chú ý về chế độ thai sản./.

Nguồn :