M
16:44 | 06/11/2018

Có chế độ thai sản dành cho lao động nữ mổ đẻ?

(LĐTĐ) Chị Đỗ Thị Hường ở SN 127 ngõ 143 Nguyễn Chính, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội hỏi: Tôi sinh con lần 2 mổ đẻ (có giấy chứng nhận mổ đẻ). Vậy, ngoài chế độ thai sản, tôi có được hưởng trợ cấp phẫu thuật không, nếu có thì do đơn vị nào sẽ chi trả ?

co che do thai san danh cho lao dong nu mo de Chưa báo giảm lao động, lao động có được hưởng chế độ thai sản?
co che do thai san danh cho lao dong nu mo de Lao động tham gia BHXH được hưởng chế độ thai sản thế nào?

- Thông tin chị hỏi, Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội cho biết: Căn cứ theo quy định của pháp luật thì lao động nữ khi sinh con có đủ thời gian tham gia BHXH theo quy định tại Điều 31 Luật BHXH số 58/2014/QH13 thì được hưởng chế độ thai sản.

Theo đó, những chế độ thai sản người lao động được hưởng bao gồm: Mức hưởng chế độ thai sản được quy định tại Điều 39 Luật BHXH số 58/2014/QH13: Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng BHXH chưa đủ 6 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH;

Mức hưởng 1 ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày. Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng 1 ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

Về chế độ trợ cấp một lần khi sinh con được quy định tại Điều 38 Luật BHXH số 58/2014/QH13: Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp 1 lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi. Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Lao động nữ cần dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản được quy định tại Điều 41 Luật BHXH số 58/2014/ QH13: Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 5 ngày đến 10 ngày.Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại Khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập Công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau: Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh 1 lần từ 2 con trở lên; tối đa 7 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật; tối đa 5 ngày đối với các trường hợp khác. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Như vậy, căn cứ theo những quy định trên, khi chị sinh con bằng phương pháp mổ đẻ thì chị không được hưởng thêm trợ cấp. Chị chỉ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.

N.Lan

Nguồn :