M
12:33 | 09/11/2017

Đại hội đại biểu CĐCS Công ty Cổ phần May 40

Được sự chỉ đạo của Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội, mới đây, Công đoàn Công ty Cổ phần May 40 đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2022.

dai hoi dai bieu cdcs cong ty co phan may 40 Tuổi trẻ phải là lực lượng nòng cốt trong xây dựng Thủ đô
dai hoi dai bieu cdcs cong ty co phan may 40 Thanh niên Thủ đô: Nâng cao hiệu quả chương trình khởi nghiệp sáng tạo

Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ lâm thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân cần khắc phục đồng thời thảo luận và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn khóa I.

dai hoi dai bieu cdcs cong ty co phan may 40
Lãnh đạo công đoàn ngành Dệt may Hà Nội và lãnh đạo Công ty tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn Công ty nhiệm kỳ mới.

Theo đó, trong nhiệm kỳ lâm thời, được sự chỉ đạo, hướng dẫn toàn diện trên các mặt công tác của Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội, sự ủng hộ, tạo điều kiện của Ban Giám đốc công ty nên các mặt hoạt động công đoàn trong công ty được duy trì, đạt kết quả cao.

Nổi bật nhất là công đoàn đã chăm lo tốt đời sống, bảo vệ các quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động, thể hiện ở việc người lao động được đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập, 100% CNLĐ được tham gia BHXH, BHYT, BHTN …

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội Hoàng Thị Thu Hồng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà BCH CĐCS đạt được đồng thời chỉ đạo BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 tập trung làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, nhất là quan tâm tổ chức Hội nghị NLĐ, tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp; công tác tuyên truyền giáo dục các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Công đoàn các cấp; Phát động sâu rộng hơn nữa các phong trào thi đua gắn với các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, thành phố, ngành, địa phương và đơn vị.

Đại hội đã tín nhiệm bầu 07 đồng chí vào BCH khóa I và bầu 02 đại biểu đi dự Hội nghị đại biểu Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội khóa II.

Tiến Thanh- Phạm Diệp

Nguồn :