M
17:51 | 12/10/2018

Chưa báo giảm lao động, lao động có được hưởng chế độ thai sản?

(LĐTĐ) Bạn Thanh Huyền (Hà Nội) hỏi: Em gái tôi tham gia đóng BHXH tại doanh nghiệp trên một địa bàn quận tại Hà Nội từ tháng 1/2016 đến nay. Hết tháng 10/2018, em gái tôi hết hạn hợp đồng lao động và công ty không tiếp tục ký hợp đồng với em gái tôi nữa.

chua bao giam lao dong lao dong co duoc huong che do thai san Lao động tham gia BHXH được hưởng chế độ thai sản thế nào?
chua bao giam lao dong lao dong co duoc huong che do thai san Điều kiện hưởng chế độ thai sản
chua bao giam lao dong lao dong co duoc huong che do thai san Chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ

Em gái tôi được dự sinh vào tháng 11/2018, thời điểm này công ty cũ đã chấm dứt hợp đồng lao động và không đóng bảo hiểm tiếp tục cho em gái tôi. Gia đình tôi đã làm thủ tục đăng ký mua BHYT tự nguyện tại địa phương nơi cư trú nhưng chưa được chấp nhận với lý do cơ quan chưa báo giảm lao động.

Trong trường hợp đến ngày 31/10/2018 cơ quan mới làm thủ tục báo giảm lao động thì đầu tháng 11/2018 em tôi chưa thể mua được thẻ BHYT tự nguyện ngay được do hệ thống xử lý chưa xử lý giải quyết hồ sơ. Vậy nếu trong thời gian đó em tôi sinh thì làm thế nào để có thể được hưởng chế độ BHYT? Và trong trường hợp như tôi đã trình bày, em tôi có được nhận chế độ thai sản 6 tháng của BHXH hay không?

- Trả lời: Về vấn đề này, BHXH TP Hà Nội cho biết: Trong trường hợp đơn vị báo giảm cho em gái bạn sau ngày 1/11/2018 thì căn cứ Khoản 2.4, Điều 2 Mục II Công văn số 1644/BHXH-QLT ngày 7/7/2017 quy định: Đơn vị nộp hồ sơ báo giảm cho cơ quan BHXH từ ngày 1 của tháng thì phải đóng BHYT tháng đó và các tháng báo giảm chậm. Thẻ BHYT có giá trị đến hết tháng báo giảm. Trong trường hợp đơn vị đã thực hiện báo giảm trong tháng 10/2018, liên hệ với BHXH quận, huyện nơi cư trú để đăng ký mua thẻ BHYT tự nguyện.

Trong trường hợp này, em gái bạn vẫn được nhận chế độ thai sản 6 tháng căn cứ theo Khoản 1, 2, Điều 31 Mục 2 Luật BHXH số 58/2014/QH13.

N.Lan

Nguồn :